Gebruiksaanwijzing PHILIPS 40588-11-16

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS 40588-11-16. Wij hopen dat dit PHILIPS 40588-11-16 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS 40588-11-16 te teleladen.


PHILIPS 40588-11-16 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2595 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS 40588-11-16 BROCHURE (822 ko)
   PHILIPS 40588-11-16 QUICK START GUIDE (1325 ko)
   PHILIPS 40588-11-16 BROCHURE (816 ko)
   PHILIPS 40588-11-16 QUICK START GUIDE (1325 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS 40588-11-16

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] DE WAARSCHUWINGSDRIEHOEK GEEFT ALLE BELANGRIJKE INSTRUCTIES AAN DIE VAN BELANG ZIJN VOOR DE VEILIGHEID VAN DE GEBRUIKER. TECHNISCHE GEGEVENS Nominale spanning Nominaal vermogen Voeding Materiaal toestel Afmetingen (l x a x p) Gewicht Snoerlengte Bedieningspaneel Waterreservoir Inhoud koffiehouder Pompdruk Ketel Koffiemolen Inhoud gemalen koffie Inhoud koffiediklade Veiligheidsinrichtingen 17 Kg Front APPARAAT BEDIENINGSPANEEL ONDERDELEN VAN HET APPARAAT 3 5 SBS BEDIENINGSPANEEL Functietoetsen 17/05/09 GEBRUIKERSMENU DRANK MENU GEBRUIKER KIEZEN 04:17 pm MACHINE MENU Functietoetsen 4 INSTALLATIE OPSTARTEN VAN DE MACHINE 1 2 3 4 5 6 7 8 5 TAAL INSTELLEN 1 2. 2. 1. TAAL ITALIANO CH ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL 2 2. 2. 1. TAA ESC ITALIANO ITALIANO CH ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL OK PORTUGUÊS 3 ESC ITALIANO OPWARMEN. . . OK PORTUGUÊS ) te drukken. 4 RISCALDAMENTO. . . [. . . ] TAA ESC ITALIANO ITALIANO CH ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL OK PORTUGUÊS 3 ESC ITALIANO OPWARMEN. . . OK PORTUGUÊS ) te drukken. 4 RISCALDAMENTO. . . SPOELING 5 6 GEBRUIKERSMENU 17/05/09 DRANK MENU STOP SPOELING GEBRUIKER KIEZEN 04:17 pm MACHINE MENU METING VAN DE WATERHARDHEID De test kan maar voor één meting gebruikt worden. 1 2 A B C 1 2 3 4 6 INSTALLATIE INGEBRUIKNAME GEBRUIK NA EEN PERIODE VAN STILSTAND 1 2 GEBRUIKERSMENU 1 3 GEBRUIKER KIEZEN 0 toets te drukken. EN KOFFIE TOEVOEGEN EN DRUK OP OK 4 5 6 OK 7 8 9 5 7 7 WATERFILTER INTENZA Haal de filter uit de verpakking en dompel het in verticale positie (met de opening naar boven) in koud water en druk zachtjes op de zijkanten om de luchtbelletjes er uit te laten. 1 2 3 4 5 6 2. 4. INSTELLINGEN WATER 3 OFF ESC WATERHARDHEID ACTIVERING FILTER INSCHAKELING FILTER OK 7 ESC 2. 4. 3. INSTELLINGEN WATER FILTER ACTIVEREN? 8 WATERFILTER PLAATS EN RESERVOIR VULL 9 EEN KANNETJE ONDER HET HEETWATERPIJPJE PLA OK OK OK OPMERKING: aan het einde van de procedure gaat de machine automatisch terug naar het scherm voor de afgifte van de producten. Wanneer de waterfilter niet aanwezig is, dient men in het reservoir het witte filtertje terug te plaatsen, dat bij punt 1 is verwijderd. 8 INSTELLINGEN GEBRUIKER KIEZEN 17/05/09 GEBRUIKERSMENU DRANK MENU GEBRUIKER KIEZEN 04:17 pm MACHINE MENU 9 SAECO ADAPTING SYSTEM type koffie. KOFFIEMOLEN INSTELLEN Belangrijke opmerking: de instelling van de maalfijnheid dient alleen te worden uitgevoerd wanneer de koffiemolen in werking is; deze fase wordt uitgevoerd aan het begin van de bereiding van een koffie. A B C 10 INSTELLINGEN OPTIDOSE INDICATIE HOEVEELHEID TE MALEN KOFFIE 1 GEBRUIKERSMENU 1 2 = sterke dosering GEBRUIKER KIEZEN 0 Opmerking: Het is niet mogelijk deze afstelling uit te voeren wanneer men een caffè americano bereidt (zie "Special Producten" pag. 20) INSTELLING VAN DE HOOGTE VAN DE SCHENKINRICHTING 1 2 3 4 Opmerking: In enkele gevallen kan de schenkinrichting verwijderd worden voor het gebruik van zeer grote bekers. 11 BODY VAN DE KOFFIE SBS ­ SAECO BREWING SYSTEM GEWONE KOFFIE LICHTE KOFFIE STERKE KOFFIE STANDBY Opmerking: 1 De machine gaat niet in de "stand-by" modus wanneer de serviceklep open is. 2 De automatische activeringstijd van de "stand-by" kan worden gewijzigd met het "MACHINEMENU" op pag. 3 Wanneer de machine in de "stand-by" modus gaat, zal het een spoelcyclus van de interne circuits uitvoeren. Men kan deze cyclus onderbreken door op de toets "STOP SPOELING" te drukken. A ANK ENU INE ENU 12 GEBRUIK VAN DE MELKKAN I A B Opmerking: voor elk gebruik dient men zich ervan te verzekeren dat de kan goed gereinigd en gedesinfecteerd is. Na de melding te hebben hersteld, dient men altijd op de toets "START" te drukken om de ontkalkingscyclus verder te laten gaan. 1 ESC 2. 5. INSTELLINGEN ONDERHO PRODUCTTELLERS ONTKALKINGSCYCLUS 59 REINIGINGSCYCLUS UNIT REINIGINGSCYCLUS KAN ZELFREINIGING KAN 2 ESC 2. 5. 2. INSTELLINGEN ONDER ONTKALKINGSCYCLUS UITVOEREN? 3 RESERVOIR VULLEN ME ONTKALKINGSOPLOSSI OK OK OK drukken. drukken. 36 4 ONDERHOUD BAK ONDER SCHENKINRICHTING LEGEN 5 KAN VOOR DE HELFT VULLE MET WATER EN IN SCHENKSTA ZETTENE 6 KANNETJE ONDER PIJPJES V HEETWATER EN KAN PLAAT OK OK OK weer terug. 7 ONTKALKINGSCYCLUS ONTKALKINGSCYCLUS 8 9 RESERVOIR SPOELEN EN VULLEN MET VERS WATER FASE 2/2 SPOELING. . . FASE 2/2 SPOELING. . . PAUZE PAUZE PAUZE 10 RESERVOIR SPOELEN EN VULLEN MET VERS WATE 11 BAK ONDER SCHENKINRICHTING LEGEN 12 MELKKAN MET VERS WATER VULLEN OK OK OK weer terug. 37 13 KANNETJE ONDER PIJPJES VO HEETWATER EN KAN PLAATS 14 ONTKALKINGSCYCLUS TKALKINGSCYCLUS 15 FASE 2/2 SPOELING. . . FASE 2/2 SPOELING. . . OK PAUZE PAUZE PAUZE 16 GEBRUIKERSMENU 17/05/09 DRANK MENU GEBRUIKER KIEZEN 04:17 pm MACHINE MENU 38 ONDERHOUD ONDERHOUD MELKCIRCUITS DE REINIGINGSCYCLUS MAG NIET ONDERBROKEN WORDEN. INSTELLINGEN ONDERHO PRODUCTTELLERS ONTKALKINGSCYCLUS 59 REINIGINGSCYCLUS UNIT REINIGINGSCYCLUS KAN ZELFREINIGING KAN 2 ESC 2. 5. 4. INSTELLINGEN ONDERH REINIGINGSCYCLUS VAN KAN UITVOEREN? 3 WATERRESERVOIR BIJVULL OK OK OK drukken. drukken. 4 5 6 te worden. 7 8 9 steunen. 39 10 C 11 A D B B 12 13 14 REINIGINGSMIDDEL IN DE KAN EN DEZE MET VERS WATER VU E OK drukken. 15 REINIGINGSCYCLUS KAN 16 WATERRESERVOIR BIJVULL 17 MELKKAN MET VERS WATER VULLEN FASE 1/2 REINIGING. . . OK OK 18 19 REINIGINGSCYCLUS KAN FASE 2/2 SPOELING. . . 40 REINIGING ONDERHOUD TIJDENS DE WERKING 1 2 3 4 5 6 41 ALGEMENE REINIGING VAN DE MACHINE OPGELET!de machine niet in water onderdompelen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 42 REINIGING REINIGING VAN DE CENTRALE KOFFIEUNIT LET OP! [. . . ] drukken. 4 5 6 te worden. 7 8 9 steunen. 39 10 C 11 A D B B 12 13 14 REINIGINGSMIDDEL IN DE KAN EN DEZE MET VERS WATER VU E OK drukken. 15 REINIGINGSCYCLUS KAN 16 WATERRESERVOIR BIJVULL 17 MELKKAN MET VERS WATER VULLEN FASE 1/2 REINIGING. . . OK OK 18 19 REINIGINGSCYCLUS KAN FASE 2/2 SPOELING. . . 40 REINIGING ONDERHOUD TIJDENS DE WERKING 1 2 3 4 5 6 41 ALGEMENE REINIGING VAN DE MACHINE OPGELET!de machine niet in water onderdompelen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 42 REINIGING REINIGING VAN DE CENTRALE KOFFIEUNIT LET OP!Gebruik voor het reinigen van de Centrale Koffie-unit geen reinigingsmiddelen die het correct functioneren in gevaar kunnen brengen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS 40588-11-16

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS 40588-11-16 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag