Gebruiksaanwijzing PHILIPS 40552-93-16

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS 40552-93-16. Wij hopen dat dit PHILIPS 40552-93-16 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS 40552-93-16 te teleladen.


PHILIPS 40552-93-16 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2595 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS 40552-93-16 BROCHURE (831 ko)
   PHILIPS 40552-93-16 QUICK START GUIDE (1102 ko)
   PHILIPS 40552-93-16 BROCHURE (925 ko)
   PHILIPS 40552-93-16 QUICK START GUIDE (1102 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS 40552-93-16

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Het espresso apparaat is alleen maar voor huishoudelijk gebruik geschikt. Al de servicewerkzaamheden of reparaties, behalve de reiniging en het normale onderhoud moeten door een bevoegd Servicecentrum uitgevoerd worden. Elke reparatie dient door een bevoegd Servicecentrum te worden uitgevoerd. 1 Controleren dat de aangetoonde spanning op het plaatje overeenkomt met de spanning van het stopcontact. [. . . ] Vul het waterreservoir alleen met vers drinkwater: heet water en/of andere vloeistoffen kunnen het apparaat beschadigen. De afstelling van de koffiemolen mag alleen plaatsvinden wanneer de koffiemolen in werking is. Steek uw vingers, of materiaal dat geen koffiebonen is, niet in de koffiemolen. Voordat u werkzaamheden verricht aan het interne gedeelte van de koffiemolen, dient u het apparaat af te sluiten met de hoofdschakelaar en de stekker uit het stopcontact te trekken. Gebruik het water dat enkele dagen in het waterreservoir heeft gestaan niet voor voedingsdoeleinden, was het reservoir met vers drinkwater. - Gebruik het apparaat niet indien het defect is of een defect vermoed wordt, bijvoorbeeld na een val. - Eventuele reparaties dienen uitgevoerd te worden door een bevoegde assistentiedienst. Als de voedingskabel beschadigd is, moet deze door de fabrikant of zijn klantenservice vervangen worden. De spanning dient overeen te komen met de spanning die op het plaatje van het apparaat staat. - Bewaar het apparaat niet bij een temperatuur van minder dan 0°C. - De voedingskabel mag niet beschadigd zijn, vastgezet zijn met klemmetjes, op een heet oppervlak rusten, enz. De instelling dient plaats te vinden voordat de koffieafgifte plaatsvindt Deze instelling is onmiddellijk van invloed op de geselecteerde koffieafgifte. Om de hoeveelheid afgegeven koffie aan te passen aan de afmetingen van de kopjes zet u een kopje onder het pijpje van de koffieafgifte, drukt u op de toets voor de afgifte van de gewenste koffie en houdt u de toets ingedrukt, tijdens de volledige afgiftetijd van de koffie. Wanneer het kopje vol is met de gewenste hoeveelheid, dan laat u de toets los. Plaats een kan onder het stoompijpje Wanneer de gewenste hoe- Neem de kan weg veelheid bereikt is, sluit u de kraan Let op: heet water en stoom kunnen brandwonden veroorzaken! Maak ronde bewegingen met het kopje voor een gelijkmatige verwarming. Druk op de knop om de nor- Plaats een kan onder het male werking te hervatten. Wanneer de controlelampjes permanent gaan branden sluit u de kraan en neemt u de kan weg. Draai de knop open voor de Maak ronde bewegingen met afgifte van stoom. Druk op de knop om de nor- Plaats een kan onder het male werking te hervatten. Wanneer de controlelampjes permanent gaan branden sluit Het apparaat is gereed voor de afgifte van koffie of heet u de kraan en neemt u de kan weg. De vorming van kalkaanslag is een natuurlijk gevolg van het gebruik van het apparaat. [. . . ] Ringmoer op een te lage waarde Draai de ringmoer met de wijzers van de klok mee gezet naar een hogere waarde. Voor deze handeling dient de knop dichtgedraaid te zijn en het apparaat uitgeschakeld. Er komt geen heet water of stoom naar Mondstuk van het pijpje verstopt. Het apparaat doet erg lang over het Het apparaat heeft veel kalkaan- Ontkalk het apparaat. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS 40552-93-16

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS 40552-93-16 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag