Gebruiksaanwijzing PHILIPS 40552-14-16

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS 40552-14-16. Wij hopen dat dit PHILIPS 40552-14-16 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS 40552-14-16 te teleladen.


PHILIPS 40552-14-16 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2595 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS 40552-14-16 BROCHURE (828 ko)
   PHILIPS 40552-14-16 QUICK START GUIDE (1102 ko)
   PHILIPS 40552-14-16 BROCHURE (823 ko)
   PHILIPS 40552-14-16 QUICK START GUIDE (1102 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS 40552-14-16

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De koffiemachine is geschikt voor het bereiden van espressokoffie met gebruik van koffiebonen; het is uitgerust met een systeem voor de afgifte van stoom en heet water. De behuizing van de machine, van een elegant design, is ontworpen voor huishoudelijk gebruik en is niet geschikt om continu in een professionele context te worden gebruikt. Bewaar deze handleiding op een veilige plaats en leg hem bij de koffiemachine voor als iemand anders de machine gaat gebruiken. Voor overige informatie en bij problemen die niet volledig of onvoldoende behandeld worden in deze aanwijzingen, kunt u zich wenden tot erkende servicecentra. [. . . ] Controleer voor de afgifte van de koffie de meldingen op het display, of het waterreservoir en het koffiereservoir vol zijn. Laat de keuzeschakelaar in de koffiestand " " staan tijdens de afgiftefase. Alvorens koffie te verstrekken, dient men de hoogte van de schenkinrichting naar wens af te stellen en het aroma of de voorgemalen koffie te kiezen. Met de koffiemachine kan men de meeste bekers/kopjes die verkrijgbaar zijn in de handel gebruiken. De schenkinrichting is in hoogte verstelbaar, zodat het beter aangepast kan worden aan de afmetingen van de kopjes die u wilt gebruiken. Om de afstelling uit te voeren, dient men de schenkinrichting handmatig te verhogen of verlagen door de vingers te plaatsen zoals weergegeven in de afbeelding. Op deze wijze kan men de intensiteit van de smaak afhankelijk van de persoonlijke voorkeur bepalen. Nadat men "sterk aroma" heeft gekozen, wordt de functie geselecteerd waarmee men koffie met voorgemalen koffie kan verstrekken. Om deze functie te gebruiken, dient men de betreffende paragraaf te raadplegen. Voor de afgifte van de koffie dient men de volgende toetsen in te drukken en weer los te laten: toets " " om het gewenste Aroma te kiezen. Vervolgens wordt de afgiftecyclus gestart: Om 1 koffie te zetten, druk één keer op de toets; op het display zal het symbool worden weergegeven. Om andere koffie te verstrekken, herhaal de zojuist beschreven handelingen. Let op: in het begin kan er kort heet water uit de machine spuiten: gevaar voor brandwonden. Het heetwaterpijpje kan erg heet worden: vermijd direct contact met de handen. Alvorens heet water te verstrekken, controleer of het display het volgende symbool weergeeft. Als de machine gereed is voor de afgifte van koffie, ga dan als volgt te werk: · Plaats een kannetje onder het stoompijpje (pannarello, indien aanwezig); Draai de keuzeschakelaar rechtsom tot het punt " ". Plaats een kannetje onder het stoompijpje (pannarello, indien aanwezig); Op het display wordt het volgende symbool weergegeven. Schenk de gewenste hoeveelheid heet water; draai de keuzeschakelaar linksom tot de stand " " om de afgifte van heet water te stoppen. Een enkele keer zou het kunnen gebeuren dat na het draaien van de keuzeschakelaar er geen heet water uitkomt en dat op het display het volgende symbool wordt weergegeven. Wacht tot het einde van de verwarmingsfase om heet water uit de pannarello te verkrijgen. Wanneer de machine klaar is voor de afgifte van koffie, draai de keuzeschakelaar linksom tot het punt " "; er zou restwater uit het stoompijpje (pannarello, indien aanwezig) kunnen komen. De stoom kan worden gebruikt om melk op te kloppen voor cappuccino, maar ook voor het verwarmen van dranken. [. . . ] De machine is klaar voor de afgifte van koffie Met koffiebonen en heet water. De machine is bezig met verwarmen voor de Afgifte van koffie, heet water en stoom. De machine is klaar voor de afgifte van koffie De machine is bezig met spoelen. De machine is bezig met de afgifte van De machine is bezig met de afgifte van heet De machine is bezig met de afgifte van 1 Opnieuw de cyclus voor de koffieafgifte. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS 40552-14-16

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS 40552-14-16 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag