Gebruiksaanwijzing PHILIPS 40449-60-16

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS 40449-60-16. Wij hopen dat dit PHILIPS 40449-60-16 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS 40449-60-16 te teleladen.


PHILIPS 40449-60-16 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2595 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS 40449-60-16 BROCHURE (757 ko)
   PHILIPS 40449-60-16 QUICK START GUIDE (2086 ko)
   PHILIPS 40449-60-16 BROCHURE (806 ko)
   PHILIPS 40449-60-16 QUICK START GUIDE (2086 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS 40449-60-16

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] · Grenswaarden en meetmethoden van radiostoringskenmerken van elektrisch en thermisch aangedreven motoren voor huishoudelijk gebruik en soortgelijke doeleinden, elektrisch gereedschap en soortgelijke apparaten - EN 55014-1 (2006). · Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) - Deel 3-2: Limietwaarden - Limietwaarden voor de emissie van harmonische stromen (ingangsstroom van de toestellen 16A per fase) - EN 61000-3-2 (2006). · Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) - Deel 3-3: Limietwaarden - Limietwaarden voor spanningswisselingen, spanningsschommelingen en flikkering in openbare laagspanningsnetten voor apparatuur met een ingangsstroom 16 A. · Immuniteitseisen voor huishoudelijke toestellen, elektrisch gereedschap en soortgelijke apparaten. [. . . ] Bij elke druk op de toets " " of " " zal de machine een geprogrammeerde hoeveelheid koffie verstrekken. Aan elke toets is een andere koffieafgifte verbonden; deze zijn onafhankelijk van elkaar. Als voorbeeld wordt hierna de programmering van toets " " beschreven, die normalerwijze verbonden is aan een espressokoffie. · Houd de toets " " ingedrukt; tijdens deze fase knippert de led " ". · Laat de toets " " los wanneer het kopje de gewenste hoeveelheid koffie bevat. Knipperend Nu is de toets " " geprogrammeerd; bij elke druk op de toets zal de machine de zojuist geprogrammeerde hoeveelheid koffie verstrekken. Stand-by De machine is ontworpen voor energiebesparing. Wanneer er 60 minuten vanaf het laatste gebruik verstreken zijn, zal de machine automatisch uitgeschakeld worden. Opmerking: tijdens de uitschakelingsfase voert de machine een spoelcyclus uit, indien er een koffieproduct verstrekt is. Om de machine opnieuw te starten, is het voldoende om op de toets ON/OFF te drukken; in dit geval zal de machine de spoeling alleen uitvoeren indien de waterketel afgekoeld is. 1 2 ·9· KOFFIEAFGIFTE Controleer vóór de afgifte van koffie of de groene led voor "op temperatuur" " " continu brandt en of de water- en koffiereservoirs gevuld zijn. Laat de keuzeschakelaar in de koffiestand " " staan tijdens de afgiftefase. · Plaats 1 of 2 bekers/kopjes onder de uitlooppijpjes in overeenstemming met de gaatjes op het rooster. · Voor de afgifte van de koffie dient men de volgende toetsen in te drukken en weer los te laten: toets " " om een espressokoffie te verkrijgen; toets " " voor een slappe koffie. · Dompel het stoompijpje (Pannarello, indien aanwezig) in de op te warmen melk en draai de keuzeschakelaar linksom tot het punt " "; draai de beker langzaam van beneden naar boven om gelijkmatig schuim te maken. · Nadat men de stoom heeft gebruikt voor de gewenste tijd, draai de keuzeschakelaar rechtsom en zet het in de stand " " om de stoomafgifte te stoppen. · Hetzelfde systeem kan worden toegepast voor het verwarmen van andere dranken. Maak het stoompijpje (Pannarello, indien aanwezig) na gebruik schoon, zoals staat beschreven in het hoofdstuk "Reiniging en onderhoud". Nadat men de stoom heeft gebruikt om een drank te bereiden; Voor de koffieafgifte: dient men de procedure beschreven in de paragraaf "Overgang van stoom naar koffie" uit te voeren om de machine terug te brengen op de temperatuur voor de koffieafgifte. Voor de afgifte van heet water: dient men de procedure beschreven in de paragraaf "Afgifte van heet water" uit te voeren. Wanneer de keuzeschakelaar op de centrale positie staat, zal de machine automatisch teruggaan naar de temperatuur voor de koffieafgifte om onnodig energieverbruik te voorkomen. Knippert Brandt continu Overgang van stoom naar koffie Snel knipperend · Als men op de koffietoets " " of " " drukt, nadat men stoom heeft gebruikt, zal de led " " snel knipperen waarmee het aangeeft dat de machine te heet is om koffie te verstrekken. · Voor de afgifte van koffie is het nodig om een zekere hoeveelheid water af te voeren. Plaats een kannetje onder het stoompijpje (Pannarello, indien aanwezig) en draai de keuzeschakelaar rechtsom tot het punt " ". Wacht totdat de led "op temperatuur" " " continu blijft branden. · 11 · Nederlands Draai vervolgens de keuzeschakelaar linksom en zet het in de positie " " om de afgifte te stoppen. · Bereid nu de koffie zoals beschreven in de paragraaf "Koffieafgifte". REINIGING EN ONDER HOUD Algemene reiniging · Maak de koffiediklade dagelijks leeg en reinig het. [. . . ] keuzeschakelaar rechtsom tot het punt " " te draaien, totdat de groene led `op temperatuur' " " " continu blijft branden. Geeft aan dat de machine zich bevindt in de programmeringsfase voor de hoeveelheid koffie Langzaam in kopje (zie de paragraaf "Instelling hoeveelheid knipperend koffie in kopje"). Nadat het water weer in het reservoir aanwezig is, zal het controlelampje uit gaan. Deze handeling wordt hoe dan ook altijd gevraagd na de afgifte Brandt continu van 8 koffie. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS 40449-60-16

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS 40449-60-16 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag