Gebruiksaanwijzing PHILIPS 39PFL4398T/60 QUICK STARTING GUIDE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS 39PFL4398T/60. Wij hopen dat dit PHILIPS 39PFL4398T/60 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS 39PFL4398T/60 te teleladen.


PHILIPS 39PFL4398T/60 QUICK STARTING GUIDE: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (811 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS 39PFL4398T/60QUICK STARTING GUIDE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] CLEAR Wissen van de laatste invoer/Wissen van geprogrammeerde opname (TIMER). EJECT STANDBY/ON MENU STATUS/EXIT CLEAR INDEX Blauwe toets / Opzoeken van de voorgaande/volgende indexcode op de band in combinatie met s 0 / B 1. STANDBY/ON y In- of uitschakelen van de stroom van de TV-Video combi, onderbreken van een functie. STATUS/EXIT Oproepen van verwijderen van het statusdisplay van de TV-Video combi. B 1 Druk met het bandtransport gestopt op deze toets om de band snel door te spoelen. [. . . ] 'NATUURLIJK': voor alle soorten programma's (natuurgetrouwe beelden). 'ZWAK SIGNAAL': voor weergave van beelden met zwakke signalen. 'VIDEO SPELLETJES': gebruik bij het spelen van videospelletjes. Druk voor het uitschakelen van deze functie verschillende malen op SLEEP van de afstandsbediening totdat de aanduiding voor het uitschakelen verschijnt. Druk op SLEEP van de afstandsbediening om de resterende tijd tot de uitschakeltijd te controleren. De inslaaptimer werkt niet wanneer een opname wordt uitgevoerd. Automatische uitschakeling (INSLAAPTIMER) U kunt het toestel automatisch na de door u ingestelde periode uitschakelen. Het scherm toont de tot de automatische uitschakeling resterende tijd, bijvoorbeeld '+0:30'. U kunt maximaal 2 uren als periode voor de inslaaptimer instellen. 9 DU 5. Weergave Weergave van cassettes U kunt met deze TV-Video combi opgenomen VHS videocassettes afspelen. U kunt de TVVideo combi met de afstandsbediening of de toetsen op de TV-Video combi zelf bedienen. Uw TV-Video combi is alleen geschikt voor opname en weergave met gebruik van standaard VHS cassettes. DIGITAL STUDIO PICTURE CONTROL Philips heeft een systeem ontwikkeld voor een optimale weergavekwaliteit. Zie het gedeelte 'Opname zonder automatische uitschakeling' indien u een opname handmatig wilt starten en stoppen. Zie het gedeelte 'Opname met automatische uitschakeling' indien u een opname handmatig wilt starten maar automatisch wilt laten stoppen (dus geen opname tot het eind van de band). Zie het gedeelte 'Automatische opname van een satelliet-receiver' indien u de opname automatisch door de satelliet-receiver wilt laten sturen. Opname met automatische uitschakeling (OTR One-Touch-Recording) 1. Plaats een cassette. 2. Gebruik P+ P- of 2. 0. . 9 om het op te nemen programmanummer te kiezen. opnametijd met 30 minuten verlengd. Voorkomen van het per ongeluk wissen van een cassette Alle cassettes (uitgezonderd gehuurde en bepaalde commerciële video's) hebben een wispreventielipje op de achterkant van de cassette. U kunt dit lipje wegbreken of naar links schuiven om een gemaakte opname te beschermen tegen het per ongeluk wissen door er bijvoorbeeld een andere opname over te maken. Indien u later toch op de beschermde cassette wilt opnemen, bedekt u eenvoudigweg de ontstane opening met een stukje plakband of schuift u het lipje weer terug naar rechts. Opname zonder automatische uitschakeling 1. Plaats een cassette. 2. Gebruik P+ P- of 2. 0. . 9 om het op te nemen programmanummer te kiezen, bijvoorbeeld 'P01'. 4. Achtereenvolgende opnamen (assemble cut) Bij het maken van een opname op een cassette waarop reeds een opname is gemaakt, is er vaak een kort hiaat (of geflikker) bij de overgang tussen de oude en nieuwe opname of flikkert het beeld. Voer de volgende stappen uit om dit euvel te minimaliseren: 1. Zoek het punt op de band waar u de nieuwe 1. 5. DU 12 Kiezen van de opnamesnelheid (SP of LP) Met LP heeft u de dubbele opnametijd van een cassette (bijvoorbeeld zes uren in plaats van drie met een E180 cassette). [. . . ] Terugstellen naar de basis-fabrieksinstellingen *Let op: Al de vastgelegde informatie (TV-kanalen, tijd en datum, TIMER) wordt tevens gewist wanneer u het toestel terugstelt. Trek de stekker even uit het stopcontact, steek weer in het stopcontact en probeer de cassette uit te werpen. Afstandsbediening werkt niet *De afstandsbediening wordt niet naar de TV-Video combi gericht: Richt naar de TV-Video combi. *Verwijder de batterijen, wacht 10 seconden en plaats de batterijen terug. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS 39PFL4398T/60

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS 39PFL4398T/60 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag