Gebruiksaanwijzing PHILIPS 39PFL4208H/12 QUICK STARTING GUIDE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS 39PFL4208H/12. Wij hopen dat dit PHILIPS 39PFL4208H/12 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS 39PFL4208H/12 te teleladen.


PHILIPS 39PFL4208H/12 QUICK STARTING GUIDE: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (843 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS 39PFL4208H/12QUICK STARTING GUIDE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] instellingen/waarde kiezen Kiezen: Volume verhogen/in het menu: naar rechts, c. q. instellingen/waarde kiezen Vastleggen/bevestigen: Gegevens vastleggen/bevestigen Index zoeken: Zoek verbinding met H / I de vorige/volgende opnamemarkering op de band Stilstaand beeld: Stopt de band, stilstaand beeld blijft zichbaar Terugspoelen: Bij STOP of STAND-BY: Terugspoelen, tijdens WEERGAVE: Beeldzoeken terug Pauze/Stop: Stopt de band, behalve tijdens geprogrammeerde opnamen (TIMER) Langer dan 3 seconden indrukken, cassette uitwerpen Weergeven: Een bespeelde cassette weergeven Vooruitspoelen: Bij STOP of STAND-BY: Vooruitspoelen, tijdens WEERGAVE: Beeldzoeken vooruit actuele functie afbreken. Langer dan 3 seconden indrukken: huidige opname afbreken MUTE y Geluid uit: Geluid helemaal uit-/inschakelen RECORD n Opnemen: Directe opname van het momenteel gekozen programma z Vorige programmanummer: Laatst gekozen OK INDEX E programmanummer kiezen CLEAR (CL) Wissen: Laatste invoer (gegevens) wissen TIMER k TIMER: Opnamen programmeren (bijv. met STILL R H ShowView) of geprogrammeerde opnamen veranderen/wissen SELECT Rode toets / Functies selecteren : bijv. : in het timer-overzicht , TELETEKST kiezen Groene toets / SMART PICTURE : vooraf gedefinieerde scherminstellingen oproepen , TELETEKST kiezen STOP h SMART PLAY G I u Gele toets/kinderbeveiliging : Kinderbeveiliging in-/uitschakelen , TELETEKST kiezen SLEEP Blauwe toets/uitschakelfunctie: Uitschakeltijd in stappen van 15 minuten kiezen , TELETEKST kiezen De voorzijde van het toestel Aansluitingen aan de voorzijde : witte aansluiting Aansluiting audio-ingang : Camerarecorder of videospelletjes aansluiten (audio) AUDIO gele aansluiting Aansluiting video-ingang : Camerarecorder of videospelletjes aansluiten (video) VIDEO geen aansluiting w Aansluiting hoofdtelefoon: Hoofdtelefoon aansluiten De achterzijde van het toestel 8 Hoofdschakelaar: Om het toestel uit te schakelen Voorzichtig: Als u het toestel met de hoofdschakelaar uitschakelt, is een TIMER-opname niet mogelijk! [. . . ] 16 5. WEERGAVE FUNCTIES D Tijdens de weergave wordt automatisch tussen de TV-systemen omgeschakeld. Wanneer beeld-geluidsstoringen optreden, kunt u het TV-systeem met de hand omschakelen. Lees hiervoor het hoofdstuk 'SPECIALE FUNCTIES' in de paragraaf 'TV-systeem omschakelen'. Een bespeelde cassette weergeven a Schuif de cassette zoals afgebeeld in het cassettevak. De cassette wordt automatisch naar binnen getrokken. NTSC-weergave Cassettes, de met de NTSC-standaard (bijv. Amereikaanse cassettes) met andere videorecorders zijn opgenomen, kunnen met deze TV-Video Combi worden afgespeeld. D Bij NTSC-weergave verschijnt op het beeldscherm kortstondig 'NTSC'. b Druk op de PLAY G -toets om de opname weer te geven. . Op het beeldscherm verschijnt bijv. : D Tijdens NTSC-weergave zijn enkele bijzondere functies (bijv. : stilstaand beeld) niet mogelijk. 0:00 GEBRUIKTE TIJD Bandpositie aangeven Met de OK -toets kunt u de actuele bandspositie op het beeldscherm weergeven. Bij nieuw geplaatste cassettes moet de speeltijd eerst worden berekend. Daarvoor wordt op het beeldscherm eerst '-:--' en pas na enkele seconden bandbeweging de speeltijd weergegeven. D Tijdens de NTSC-weergave kan de bandlengte van de cassette niet automatisch worden weergegeven. Daarom wordt hier alleen maar de speeltijd na het starten van de band weergegeven. Op het beeldscherm verschijnt 'T+' wanneer u de ;P q -toets indrukt, of 'T-' wanneer u de =P r -toets indrukt. Deze instelling blijft gehandhaafd tot de cassette eruit genomen wordt. 19 6. NIET AUTOMATISCHE OPNAME D Als u tijdens de opname het beeldscherm uit wilt schakelen, druk dan op de STANDBY m -toets. D Druk op de schakelen. ;P q Gebruik 'Niet automatische opname' om een opname (bijv. E Lees de paragraaf 'Opnemen zonder automatische uitschakeling', wanneer u zelf een opname wilt starten of beeindigen. ¨ E Lees de paragraaf 'Opnemen met automatische uitschakeling', wanneer u een opname zelf wilt start maar wel automatisch wilt beeindigen (om bijv. niet tot ¨ het einde van de cassetteband op te nemen). -toets om het beeld weer in te D Bij een uitgeschakeld beeldscherm kunt u de opname die op dat moment wordt gemaakt alleen afbreken door de STANDBY m -toets langer dan 3 seconden ingedrukt te houden. D U kunt tijdens de opname naar een andere TV-zender kijken. Opnemen zonder automatisch uitschakelen a Schuif een cassette in het toestel. b Kies met de ;P q of =P r -toets het Opnemen met automatisch uitschakelen (OTR One-Touch-Recording) a Schuif een cassette in het toestel. b Kies met de ;P q of =P r -toets het probrammanummer van waaruit u een uitzending wilt opnemen, bijv. :'P01'. Op het beeldscherm verschijnt: programmanummer waarvan u een uitzending wilt opnemen. 1:20 P01 GEBRUIKTE TIJD c Druk de RECORD n -toets op de afstandsbediening in. d Druk op de afstandsbediening de RECORD n -toets D Wanneer een TV-zender een programmaherkenning uitzendt, wordt deze op het beeldscherm weergegeven. D Programmanummer 'E1' is bestemd voor opnamen van andere apparaten (via scart-aansluiting EXT ). [. . . ] · Batterijen bijna leeg: De batterijen vervangen. Slechte weergave van opnamen via de scart-aansluiting EXT : · Opnamen van beeld- en/of geluiddragers, die zijn voorzien van een kopieerbeveiliging, via de scart-aansluiting EXT kunnen tot beeld-/geluidsstoringen leiden. Zie in hoofdstuk 'DE TELEVISIEFUNCTIE' paragraaf 'Kiezen van de beeldinstelling (SMART PICTURE)'. TV-systeem voor de weergave niet goed gekozen: Zie in hoofdstuk 'ANDERE FUNCTIES' paragraaf 'TV-systeem omschakelen'. · · Technisch probleem: · · Het toestel met de netschakelaar 8 uitschakelen, 30 seconden wachten, opnieuw inschakelen. U kunt de toestelinstellingen resetten (voorzichtig: het gehele datageheugen wordt gewist): 1. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS 39PFL4208H/12

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS 39PFL4208H/12 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag