Gebruiksaanwijzing PHILIPS 37912-17-16

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS 37912-17-16. Wij hopen dat dit PHILIPS 37912-17-16 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS 37912-17-16 te teleladen.


PHILIPS 37912-17-16 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2595 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS 37912-17-16 BROCHURE (1651 ko)
   PHILIPS 37912-17-16 QUICK START GUIDE (1765 ko)
   PHILIPS 37912-17-16 BROCHURE (1645 ko)
   PHILIPS 37912-17-16 QUICK START GUIDE (1765 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS 37912-17-16

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Als u het volume van uw hoofdtelefoon te hard zet, kan dit uw gehoor beschadigen. Dit product kan geluiden produceren met een decibelbereik dat het gehoor kan beschadigen, zelfs als u minder dan een minuut aan het geluid wordt blootgesteld. Het hogere decibelbereik is bedoeld voor mensen die al slechter horen. Als u dus gedurende langere tijd luistert, kan geluid dat u normaal in de oren klinkt, eigenlijk te luid en schadelijk voor uw gehoor zijn. [. . . ] Symbool klasse II apparatuur: Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig de Europese richtlijn 2006/66/ EG, niet bij het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid. Informeer u over de lokale regels inzake de gescheiden ophaling van gebruikte batterijen. Een goede afvalverwerking draagt bij aan het voorkomen van schadelijke gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid. We hebben ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden in drie materialen: karton (de doos), polystyreen (buffer) en polyethyleen (zakken en afdekking). Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de plaatselijke regelgeving inzake het weggooien van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur. KLASSE II apparaat met dubbele isolatie en zonder aarding. `Made for iPod', `Made for iPhone' of `Made for iPad' betekent dat een elektronisch DFFHVVRLUH VSHFLÀHN LV RQWZRUSHQ RP RS GH iPod, iPhone of iPad te worden aangesloten en GDW KHW GRRU GH OHYHUDQFLHU LV JHFHUWLÀFHHUG 110 NL 2 Uw entertainmentsysteem met basisstation Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips!philips. com/welcome om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning. Inleiding Met dit apparaat kunt u van de audio van uw iPod, iPhone, iPad of andere audioapparatuur genieten. U kunt twee alarmtimers voor verschillende tijdstippen instellen. Wat zit er in de doos? Controleer de inhoud van het pakket: Apparaat Afstandsbediening 1 MP3 Link-kabel Gebruikershandleiding Snelstartgids Rubberen bescherming voor iPad Nederlands NL 111 Overzicht van het apparaat o n AC ~ BUZ ZERMP3 LINK FM ANTENNA m a b c d e f DOCKING SYSTEM FOR DATE VOL SLEEP l k j i h SOURCE SET TIME PROG VOL ALARM 1 ALARM 2 g a /DATE Hiermee geeft u de tijd en de datum weer. e Hiermee schakelt u het apparaat in of zet u het in de stand-bymodus. Hiermee stopt u het alarm. b SLEEP Hiermee stelt u de sleeptimer in. Hiermee stemt u af op een radiozender. f ALARM 1/ALARM 2` Hiermee stelt u de wektimer in. g Weergavedisplay Hiermee geeft u de huidige status weer. /SET TIME/PROG Hiermee stelt u de tijd en de datum in. Hiermee programmeert u radiozenders. 112 NL h REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL Hiermee herhaalt u het alarm. Zorg ervoor dat u alle andere aansluitingen hebt uitgevoerd voordat u het netsnoer op het stopcontact aansluit. 2 x AA 2 x AA NL 115 Nederlands Opmerking Het typeplaatje bevindt zich aan de onderkant van het apparaat. Inschakelen 1 Druk op POWER. » Het apparaat schakelt over naar de laatst geselecteerde bron. Naar stand-by schakelen MP3 LINK FM ANTENNA 1 Druk nogmaals op POWER om het apparaat in de stand-bymodus te zetten. » Als de tijd en datum zijn ingesteld, worden deze op het display weergegeven. 1 Sluit het netsnoer aan op een stopcontact. De datum en tijd instellen 1 2 3 4 5 Houd in de stand-bymodus SET TIME/PROG 2 seconden ingedrukt. Start het afspelen op het apparaat (zie de gebruikershandleiding bij het apparaat). 3 De iPod/iPhone/iPad opladen Opmerking iPod met kleurenscherm, iPod classic en iPod met video zijn niet geschikt voor opladen op het station. Als dit apparaat is aangesloten op een stopcontact, wordt de op het station geplaatste iPod/iPhone/iPad opgeladen. Tip Bij bepaalde iPod-modellen kan het tot een minuut duren voordat de oplaadindicator wordt weergegeven. Als de klok niet handmatig is ingesteld, synchroniseert de klokradio de tijd van de iPhone/iPod/iPad automatisch als de iPhone/ iPod/iPad is aangesloten. 118 NL 5 Naar de radio luisteren Opmerking Op dit apparaat is alleen FM-radio-ontvangst beschikbaar. Radiozenders automatisch programmeren U kunt maximaal 20 voorkeuzezenders programmeren. 1 Houd in de tunermodus SET TIME/PROG langer dan 2 seconden ingedrukt om de modus voor automatisch programmeren te openen. » Het apparaat slaat radiozenders met voldoende signaalsterkte automatisch op. » De radiozender die als eerste wordt geprogrammeerd, wordt automatisch afgespeeld. Afstemmen op een radiozender Tip Plaats de antenne zo ver mogelijk uit de buurt van de TV, videorecorder en andere stralingsbronnen. Trek voor een optimale ontvangst de antenne volledig uit en pas de positie van de antenne aan tot u het sterkste signaal hebt gevonden. In de tunermodus kunt u herhaaldelijk op OK drukken om te schakelen tussen [STEREO] en [MONO]. Het apparaat onthoudt uw instelling zelfs wanneer u het apparaat uitschakelt of instelt op andere bronnen. Radiozenders handmatig programmeren U kunt maximaal 20 voorkeuzezenders programmeren. 1 2 3 4 5 Hiermee stemt u af op een radiozender. om een nummer te 1 2 Druk op TUNER om de FM-tuner te selecteren. [. . . ] » Als de sleeptimer is gedeactiveerd, verdwijnt van het display. Alarm herhalen De helderheid van het scherm aanpassen 1 Druk herhaaldelijk op BRIGHTNESS/REP ALM om een helderheidsniveau voor het display te selecteren. 1 Druk als het alarm afgaat op BRIGHTNESS/REP ALM. » Het alarm gaat een paar minuten later opnieuw af. Tip Druk op / om in te stellen hoeveel later het alarm opnieuw afgaat. Alarmsignaal stoppen 1 Druk als het alarm afgaat op de corresponderende knop ALM 1 of ALM 2. » Het alarm stopt, maar de alarminstellingen blijven behouden. De alarminstellingen bekijken 1 Druk op ALM 1 of ALM 2. De sleeptimer instellen Dit apparaat kan automatisch overschakelen naar stand-by na een ingestelde tijdsduur. 1 Druk herhaaldelijk op SLEEP om een bepaalde tijdsduur (in minuten) in te stellen. » Als de sleeptimer is geactiveerd, wordt op het scherm weergegeven en neemt het volume gedurende de laatste 5 minuten langzaam toe. NL 121 Nederlands 7 Geluid aanpassen Het volumeniveau aanpassen 1 Druk tijdens het afspelen op VOL +/- om het volume te verhogen of te verlagen. 8 Productinformatie Opmerking Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. 6SHFLÀFDWLHV Geluid uitschakelen 1 Druk tijdens het afspelen op MUTE om het geluid in of uit te schakelen. Versterker Nominaal uitgangsvermogen 2 x 5 W RMS Frequentierespons 20 -20. 000 Hz, -3 dB Signaal-ruisverhouding > 67 dB Aux-invoer (MP3 Link) 0, 5 V RMS 20 k ohm Een voorgeprogrammeerd geluidseffect selecteren 1 Druk tijdens het afspelen herhaaldelijk op DSC om het volgende te selecteren: [ROCK] (rock) [JAZZ] (jazz) [POP] (pop) [CLASSIC] (klassiek) [FLAT] (vlak) FM Frequentiebereik Frequentierooster - mono, signaalruisverhouding 26 dB - stereo, signaalruisverhouding 46 dB Zoekgevoeligheid Harmonische vervorming Signaal-ruisverhouding FM 87, 5 - 108 MHz 50 kHz < 22 dBf < 43 dBf < 28 dBf < 2% > 55 dB Basversterking inschakelen 1 Druk tijdens het afspelen op DBB om dynamische basverbetering in of uit te schakelen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS 37912-17-16

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS 37912-17-16 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag