Gebruiksaanwijzing PHILIPS 37802-26-16

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS 37802-26-16. Wij hopen dat dit PHILIPS 37802-26-16 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS 37802-26-16 te teleladen.


PHILIPS 37802-26-16 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2595 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS 37802-26-16 BROCHURE (816 ko)
   PHILIPS 37802-26-16 QUICK START GUIDE (1588 ko)
   PHILIPS 37802-26-16 BROCHURE (922 ko)
   PHILIPS 37802-26-16 QUICK START GUIDE (1588 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS 37802-26-16

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De illustraties die met de tekst overeenstemmen, bevinden zich op de eerste pagina's van de handleiding. Raadpleeg deze pagina's tijdens het lezen van de gebruiksaanwijzing. Breng de onder stroom staande delen nooit in contact met water: kortsluitingsgevaar!Wees voorzichtig bij het aanraken van het stoom-/heetwaterpijpje: gevaar voor brandwonden! [. . . ] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Waterreservoir Hoofdschakelaar Controlelampje apparaat aan Koffieschakelaar Controlelampje `klaar voor gebruik' Stoomschakelaar Kraanknop heet water/stoom Centrale koffie-unit Stoompijpje (pannarello) Voedingskabel Wateropvangbakje + rooster Bakje vol indicator Plaats voor koffiekopjes "Crema" filterhouder Filter voor gemalen koffie (dezelfde voor de afgifte van 1 of 2 kopjes koffie) Maatlepel voor gemalen koffie Houder voor servings Filter voor servings Zet de koffiemachine op een veilige plek waar niemand het kan omstoten of zich eraan kan verwonden. Bewaar de machine niet bij een temperatuur van minder dan 0°C; het apparaat kan door bevriezing worden beschadigd. Zet de machine niet op erg warme oppervlakken en in de buurt van open vuur om te voorkomen dat de behuizing smelt of anderszins beschadigd raakt. Alvorens het apparaat schoon te maken, moeten alle toetsen worden uitgeschakeld en moet de stekker uit het stopcontact worden gehaald. Pogingen tot reparaties aan de binnenkant van de machine zijn ten strengste verboden. Gebruik het water dat enkele dagen in het waterreservoir heeft gestaan niet voor voedingsdoeleinden, was en vul Houd u voor uw eigen veiligheid en die van anderen strikt aan de "Veiligheidsvoorschriften" in hst. Zet het apparaat nooit aan zonder dat er water in zit: controleer of er voldoende water in het reservoir zit. Nadat het apparaat lange tijd niet gebruikt is en het water verbruikt is, moet het circuit van het apparaat worden gevuld, voordat het apparaat wordt ingeschakeld. Wacht tot uit het stoompijpje (pannarello) een gelijkmatige waterstraal stroomt. De machine is nu gereed voor de afgifte van koffie en stoom; zie de desbetreffende hoofdstukken voor meer informatie over de werking ervan. Houd u aan de volgende veiligheidsvoorschriften, voordat u het apparaat installeert: · Zet het apparaat op een veilige plek; · Verzeker u ervan dat kinderen niet met het apparaat kunnen spelen; · Zet het apparaat niet op erg warme oppervlakken of in de buurt van open vuur. Opmerking voor de reiniging: houd het filter van de "Crema" filterhouder schoon door hem uit de houder te halen en met drinkwater te wassen (Afb. Als op de koffieschakelaar (4) wordt gedrukt, stroomt het water uit de "Crema" filterhouder (deze handeling is alleen noodzakelijk voor het eerste kopje koffie). Laat 50cc water uit het apparaat stromen en druk opnieuw op de koffieschakelaar (4) om de afgifte van warm water te stoppen. 15) - Haal de "Crema" filterhouder uit het apparaat door hem van rechts naar links te draaien en gooi het restwater weg. Plaats de koffiepad in de filterhouder; controleer of het papier van de koffiepad niet uit de filterhouder steekt. 11) - Draai de filterhouder van links naar rechts totdat hij is geblokkeerd. 12) - Neem 1 voorverwarmd kopje en zet het onder de filterhouder; controleer of het correct onder de gaten is geplaatst waar de koffie uitstroomt. Druk bij de gewenste hoeveelheid koffie opnieuw op de koffietoets (4) om de afgifte te stoppen en neem het kopje koffie weg (Afb. 15) - Wacht na de afgifte enkele seconden, neem de filterhouder weg en gooi de gebruikte koffiepad weg. Opmerking voor de reiniging: houd het filter van de "Crema" filterhouder schoon door hem uit de houder te halen en met drinkwater te wassen (Afb. 8A) - Haal het filter voor gemalen koffie (15) uit de "Crema" filterhouder (14) door hem omhoog te trekken. [. . . ] Vul de kan die u voor de bereiding van de cappuccino wilt gebruiken voor 1/3 met koude melk. 5) - Plaats het reservoir weer in de machine; open de knop (7) en druk op de schakelaar (4) om 2/3 van het water weg te laten lopen; druk opnieuw op de koffieschakelaar (4) en draai de stoomknop (7) rechtsom om de afgifte te stoppen. Laat de machine opwarmen en leeg de resterende inhoud van het waterreservoir door te handelen zoals hierboven beschreven. Als u een ander product gebruikt dan het geadviseerde product, is het hoe dan ook aanbevolen de aanwijzingen van de producent op de verpakking van het ontkalkingsproduct op te volgen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS 37802-26-16

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS 37802-26-16 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag