Gebruiksaanwijzing PHILIPS 37369-48-16

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS 37369-48-16. Wij hopen dat dit PHILIPS 37369-48-16 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS 37369-48-16 te teleladen.


PHILIPS 37369-48-16 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2595 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS 37369-48-16 QUICK START GUIDE (1654 ko)
   PHILIPS 37369-48-16 QUICK START GUIDE (1654 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS 37369-48-16

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] - Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, tenzij iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op hen houdt of hen heeft uitgelegd hoe het apparaat dient te worden gebruikt. - Houd toezicht op jonge kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen. Laat het netsnoer niet over de rand van de tafel of het aanrecht hangen waarop het apparaat staat. Let op - Plaats het apparaat niet op een heet oppervlak en voorkom dat het netsnoer in contact komt met hete oppervlakken. [. . . ] Let op - Plaats het apparaat niet op een heet oppervlak en voorkom dat het netsnoer in contact komt met hete oppervlakken. - Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact als er tijdens het koffiezetten problemen optreden en voordat u het apparaat gaat schoonmaken. - Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik zoals: - in keukens (voor personeel) in winkels, kantoren en andere werkomgevingen; - in boerderijen; - door gasten in hotels, motels en andere verblijfsaccommodaties; - in Bed & Breakfast-achtige omgevingen. - Wacht tot het apparaat is afgekoeld voordat u het opbergt, met name als u het netsnoer in het apparaat wilt duwen. - Pas op voor hete stoom wanneer u het deksel van de koffiezetter opent. Elektromagnetische velden (EMV) Dit Philips-apparaat voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot elektromagnetische velden (EMV). Mits het apparaat op de juiste wijze en volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing wordt gebruikt, is het veilig te gebruiken volgens het nu beschikbare wetenschappelijke bewijs. De streepjes aan de linkerzijde van het waterniveauvenster komen overeen met grote koppen (120 ml). - De streepjes aan de rechterzijde van het waterniveauvenster komen overeen met kleine koppen (80 ml). Opmerking: Als de filterhouder niet goed is geplaatst, kan het deksel niet worden gesloten en kan de druppelstop niet goed functioneren. Neem in alle andere gevallen contact op met het Philips Consumer Care Centre. Neem in alle andere gevallen contact op met het Philips Consumer Care Centre. Het filter stroomt over wanneer ik de kan tijdens het koffiezetten uit het apparaat verwijder. Ontkalken Regelmatig ontkalken verlengt de levensduur van het apparaat en en garandeert langdurig een optimaal zetresultaat en een constante zettijd. In geval van normaal gebruik (twee volle kannen koffie per dag) dient u het apparaat volgens het onderstaande schema te ontkalken: - 2 of 3 keer per jaar als u zacht water gebruikt (tot 18 dH); - 4 of 5 keer per jaar als u hard water gebruikt (meer dan 18 dH). Neem contact op met uw waterleidingbedrijf voor informatie over de waterhardheid in uw woongebied. U kunt de koffiezetter ontkalken met blanke azijn met 4% azijnzuur of met een vloeibare ontkalker. Opmerking: Als het apparaat meer stoom gaat produceren, kan dit een teken van kalkaanslag zijn. Opmerking: Herhaal stap 1 t/m 3 om het apparaat extra grondig te ontkalken en om er zeker van te zijn dat er geen kalk achterblijft in het apparaat. Vervangen U kunt een nieuwe kan bestellen bij uw lokale Philips-dealer of een Philipsservicecentrum onder typenummer HD7990/20 (zwart) of HD7990/70 (hemelsblauw). [. . . ] Opmerking: Herhaal stap 1 t/m 3 om het apparaat extra grondig te ontkalken en om er zeker van te zijn dat er geen kalk achterblijft in het apparaat. Vervangen U kunt een nieuwe kan bestellen bij uw lokale Philips-dealer of een Philipsservicecentrum onder typenummer HD7990/20 (zwart) of HD7990/70 (hemelsblauw). Milieu Gooi het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil, maar lever het in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te laten recyclen. Op die manier levert u een bijdrage aan een schonere leefomgeving (fig. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS 37369-48-16

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS 37369-48-16 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag