Gebruiksaanwijzing PHILIPS 36917-17-16

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS 36917-17-16. Wij hopen dat dit PHILIPS 36917-17-16 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS 36917-17-16 te teleladen.


PHILIPS 36917-17-16 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2595 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS 36917-17-16 QUICK START GUIDE (1078 ko)
   PHILIPS 36917-17-16 QUICK START GUIDE (1078 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS 36917-17-16

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Als u dus gedurende langere tijd luistert, kan geluid dat u normaal in de oren klinkt, eigenlijk te luid en schadelijk voor uw gehoor zijn. Om u hiertegen te beschermen, dient u het volume op een veilig niveau te zetten voordat uw oren aan het geluid gewend raken en het vervolgens niet hoger te zetten. Een veilig geluidsniveau instellen: Zet de volumeregeling op een lage stand. Verhoog langzaam het volume totdat het aangenaam en duidelijk klinkt, zonder storingen. [. . . ] Respecteer het auteursrecht. Het illegaal kopiëren of distribueren van inhoud is mogelijk in strijd met wetgeving inzake auteursrechten in verschillende landen, waaronder het land waar u zich bevindt. Het opnemen en overbrengen van videostreams die u naar uw computer hebt gedownload naar uw draagbare speler is alleen bedoeld voor inhoud die vrij is van auteursrechten of inhoud met de juiste licenties. Dergelijke inhoud is alleen voor eigen gebruik, zonder commercieel oogmerk en in overeenstemming met eventuele auteursrechtelijke instructies van de eigenaar van de auteursrechten. Deze instructie schrijft mogelijk voor dat er geen kopieën mogen worden gemaakt. Videostreams bevatten mogelijk technologie voor kopieerbeveiliging die kopiëren voorkomt. In dergelijke situaties werkt de opnamefunctie niet en ontvangt u een bericht. Gegevensopslag Philips wil de kwaliteit van uw product en de ervaring van de Philips-gebruiker altijd nog beter maken. Om het gebruiksprofiel voor dit apparaat beter te leren kennen, slaat dit apparaat soms gegevens op in het permanente geheugendeel van het apparaat. Deze gegevens worden gebruikt om eventuele fouten of storingen op te sporen die u als gebruiker kunt ervaren wanneer u het apparaat gebruikt. Opgeslagen wordt, bijvoorbeeld, de afspeelduur in de muziekmodus, de afspeelduur in de tunermodus, hoe vaak de batterij moest worden opgeladen, enz. De opgeslagen gegevens vertellen niets over de op het apparaat gebruikte content of media of de bron van downloads. Het kan door de energiebesparing even duren voordat de SA018 is ingeschakeld. NL 7 Ne de rl and s Gedetailleerd overzicht van de knoppen De SA018 biedt de volgende bedieningsopties: Functie Actie Druk hier 1 keer op om te wisselen tussen afspelen en onderbreken Houd deze knop ingedrukt om op de SA018 naar het begin van de eerste track te gaan Druk hier 1 keer op aan het begin van een track om naar het begin van de vorige track te gaan Druk hier 1 keer op tijdens het afspelen om naar het begin van de huidige track te gaan Houd deze knop ingedrukt tijdens het afspelen om terug te spoelen in de huidige track Druk hier 2 keer op om naar de vorige map te gaan (indien er mappen zijn) Druk hier 1 keer op om naar het begin van de volgende track te gaan Houd deze knop ingedrukt tijdens het afspelen om vooruit te spoelen in de huidige track Druk hier 2 keer op om naar de volgende map te gaan (indien er mappen zijn) Druk hier 1 keer op om het volume één stap per keer te verhogen/verlagen Houd deze knop ingedrukt om het volume snel te verhogen/ verlagen Houd beide knoppen tegelijkertijd ingedrukt om FullSoundTM in of uit te schakelen Houd deze knop 4 seconden ingedrukt om de SA018 in of uit te schakelen Opmerking · In de niet-actieve modus wordt de SA018 uitgeschakeld als er gedurende 5 minuten geen knop is ingedrukt. Bronkeuzeknop / / : Nummers Nummers Nummers in wileen voor herhaaldelijk lekeurige volgeen afspelen afspelen orde afspelen VOL 8 NL Statusindicatoren en hun betekenissen LED-indicatoren: Actie schuifknop Bedieningselement (normale modus) (herhaalmodus) (shuffle-modus) (afspelen) (terug) (vooruit) - Vol (volume omhoog) - Vol (volume omlaag) (voorkeuzezender opslaan) (snel terug) (snel vooruit) - Vol ** (volume snel omhoog) - Vol ** (volume snel omlaag) - (in-/uitschakelen) LED-indicator (= OK) druk op houd ingedrukt houd ingedrukt druk twee keer op - (vorige map) (volgende map) - gelijktijdig indrukken - houd ingedrukt - verschuif - Vol en Vol (FullSoundTM activeren) druk op (onderbreken) NL 9 Ne de rl and s (terug naar eerste nummer) - schuifregelaar (knoppen ontgrendelen) gelijktijdig indrukken Vol en Vol (FullSoundTM deactiveren) (= OK) - LED brandt bij elke druk op de knop. (= knoppen vergrendeld*) - LED blijft branden zolang u de knop ingedrukt houdt. (= waarschuwingsbericht, batterij < 10%, moet opgeladen worden) LED brandt gedurende 2 seconden. Sluit de speciale USB-plug van de meegeleverde USB-kabel aan op de gecombineerde hoofdtelefoon/USBaansluiting van de SA018. » De SA018 wordt opgeladen. Opmerking De SA018 bevat een ingebouwde batterij die als volgt kan worden opgeladen: · via de gecombineerde hoofdtelefoon/ USB-aansluiting van de SA018, via een computer (met de meegeleverde USBkabel) · via de gecombineerde hoofdtelefoon/ USB-aansluiting van de SA018, rechtstreeks via een stopcontact (met een afzonderlijke verkrijgbare oplader) Opmerking · Als de SA018 op een computer of stopcontact is aangesloten, zijn alle bedieningsknoppen en functies inactief. · De SA018 blijft na het opladen uitgeschakeld. · Laad de SA018 bij het eerste gebruik gedurende 3 uur op. · Als de SA018 op een computer is aangesloten, zijn alle bedieningsknoppen en functies inactief. · De oranje LED (opladen) wordt groen als het opladen is voltooid. Raadpleeg het hoofdstuk Statusindicatoren en hun betekenissen voor meer informatie over de LED-indicatoren voor de status. De oortelefoon aansluiten U sluit de meegeleverde oortelefoon als volgt aan: NL 11 Ne de rl and s Installeer de Philips Device Manager-software Systeemvereisten: · Windows® (2000, XP, Vista) · Pentium III 800MHz-processor of hoger · 128 MB RAM · 500 MB ruimte op de harde schijf · Internetverbinding · Microsoft® Internet Explorer 6. 0 of hoger · USB-poort Kan het bestand niet vinden op de SA018. 1 2 3 4 5 Zorg ervoor dat de computer verbinding heeft met internet. Selecteer Deze computer (WindowsXP® / Windows2000®) / Computer (WindowsVista®). Volg de aanwijzingen op het scherm om de installatie van Philips Device Manager via internet te voltooien. 1 2 Sluit de mini-USB-plug van de meegeleverde kabel aan op de SA018. Sluit de standaard USB-plug van de meegeleverde kabel aan op uw computer. Volg de aanwijzingen op het scherm om de installatie van Philips Device Manager te voltooien. Muziek overbrengen naar de SA018 De SA018 wordt weergegeven als een USBapparaat voor massaopslag in Windows® Verkenner. [. . . ] (Houd de knop ingedrukt om terug/vooruit te spoelen in de hudige track. ) 4 Druk op om het afspelen te starten. Opmerking · *In de modus Shuffle worden op de SA018 alle nummers in willekeurige volgorde afgespeeld voordat ze worden herhaald. 5 Druk op VOL om het volume te verlagen/verhogen. NL 15 Ne de rl and s 5 De SA018 gebruiken om bestanden mee te nemen Dankzij de SA018 kunt u bestanden meenemen in Windows Verkenner. 1 2 3 Open Windows Verkenner terwijl de SA018 op de USB-poort van de computer is aangesloten. Orden uw bestanden in de mappen door middel van slepen en neerzetten. 16 NL 6 Problemen oplossen Hoe herstel ik de standaardinstellingen van de speler?· Steek een pen of een ander voorwerp in het reset-gaatje aan de onderkant van de SA018. · Indien het herstellen van de standaardinstellingen het probleem niet verhelpt, dient u de volgende stappen te volgen om de SA018 met de Philips Device Manager te herstellen: 1 2 Selecteer Start > Programma's > Philips Digital Audio Player > SA018 Device Manager > Philips Device Manager om de Philips Device Manager te starten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS 36917-17-16

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS 36917-17-16 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag