Gebruiksaanwijzing PHILIPS 36916-17-16

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS 36916-17-16. Wij hopen dat dit PHILIPS 36916-17-16 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS 36916-17-16 te teleladen.


PHILIPS 36916-17-16 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2595 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS 36916-17-16 QUICK START GUIDE (1078 ko)
   PHILIPS 36916-17-16 QUICK START GUIDE (1078 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS 36916-17-16

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gehoorbescherming · · · · · · · NL 2 Ne de rl and s Informatie over de werktemperatuur en de opslagtemperatuur · Gebruik de speler altijd bij een temperatuur tussen 0 en 35 ºC. Zet het volume niet te hard: Als u het volume van uw hoofdtelefoon te hard zet, kan dit uw gehoor beschadigen. Dit product kan geluiden produceren met een decibelbereik dat het gehoor kan beschadigen, zelfs als u minder dan een minuut aan het geluid wordt blootgesteld. Het hogere decibelbereik is bedoeld voor mensen die al slechter horen. Als u dus gedurende langere tijd luistert, kan geluid dat u normaal in de oren klinkt, eigenlijk te luid en schadelijk voor uw gehoor zijn. [. . . ] Videostreams bevatten mogelijk technologie voor kopieerbeveiliging die kopiëren voorkomt. In dergelijke situaties werkt de opnamefunctie niet en ontvangt u een bericht. Gegevensopslag Philips wil de kwaliteit van uw product en de ervaring van de Philips-gebruiker altijd nog beter maken. Om het gebruiksprofiel voor dit apparaat beter te leren kennen, slaat dit apparaat soms gegevens op in het permanente geheugendeel van het apparaat. Deze gegevens worden gebruikt om eventuele fouten of storingen op te sporen die u als gebruiker kunt ervaren wanneer u het apparaat gebruikt. Opgeslagen wordt, bijvoorbeeld, de afspeelduur in de muziekmodus, de afspeelduur in de tunermodus, hoe vaak de batterij moest worden opgeladen, enz. De opgeslagen gegevens vertellen niets over de op het apparaat gebruikte content of media of de bron van downloads. De op het apparaat 3 NL opgeslagen gegevens worden UITSLUITEND opgehaald en gebruikt als de gebruiker het apparaat terugbrengt naar het servicecentrum van Philips en UITSLUITEND om het opzoeken en voorkomen van fouten te vereenvoudigen. Desgewenst worden de opgeslagen gegevens voor de gebruiker beschikbaar gemaakt. Het product recyclen Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden. Als u op uw product een pictogram van een afvalbak met een kruis erdoor ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EG: NL 4 Ne de rl and s Plaats uw product niet bij het andere huishoudelijke afval. Win informatie in over de lokale wetgeving omtrent de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische producten. » De radio stemt automatisch af op radiozenders en slaat de frequenties op als voorkeuzezenders. » Houd 2 seconden ingedrukt om de radiomodus te sluiten. 11 NL 7 Opnamen FM-radio opnemen (alleen beschikbaar bij sommige versies!) 1 2 3 Selecteer > [Opname van FM-radio starten] in het hoofdmenu. (Bestandsnaamindeling: FMRECXXX. WAV waarbij XXX het automatisch gegenereerde nummer van de opname is. ) Tip · U kunt uw opnamen terugvinden onder [Opnamebibliotheek] > [FM-radio]. Tip · U kunt uw opnamen terugvinden onder [Opnamebibliotheek] > [Spraak]. Opnamen beluisteren 1 1 Selecteer in het hoofdmenu. Naar opnamen van FM-radio* luisteren: Selecteer [Opnamebibliotheek] > [FMradio] in het menu . Druk op Opmerking · * De functie voor het opnemen van FM-radio is alleen beschikbaar bij sommige versies. Raadpleeg het menu op het scherm van de Digital Audio Player om te ontdekken over welke functies u beschikt. 2 3 om de opname af te spelen. Naar opnamen van audio/spraak luisteren: 1 2 3 Selecteer [Opnamebibliotheek] > [Spraak] in het menu . Druk op om de opname af te spelen. Audio/spraak opnemen U kunt als volgt audio/spraak opnemen met de ingebouwde microfoon (zie sectie Overzicht voor de locatie van de ingebouwde microfoon): Uw opnamen naar een computer uploaden 1 2 3 4 Sluit de Digital Audio Player aan op de computer (zie sectie Aansluiten voor instructies). Selecteer Digital Audio Player in Windows® Verkenner op de computer. Selecteer Recordings > Voice of FM radio*. N e der lan ds 1 2 3 Selecteer > [Spraakopname starten] in het hoofdmenu. (Bestandsnaamindeling: VOICEXXX. WAV waarbij XXX het automatisch gegenereerde nummer van de opname is. ) Kopieer en plak de opnamen naar een willekeurige locatie op de computer. NL 12 Opmerking · * De functie voor het opnemen van FM-radio is alleen beschikbaar bij sommige versies. Raadpleeg het menu op het scherm van de Digital Audio Player om te ontdekken over welke functies u beschikt. De Digital Audio Player gebruiken om gegevensbestanden mee te nemen U kunt de Digital Audio Player gebruiken om gegevensbestanden op te slaan en mee te nemen: Opnamen verwijderen Gebruik een computer om opnamen van de Digital Audio Player te verwijderen: 1 2 1 2 3 4 5 Sluit de Digital Audio Player aan op de computer (zie sectie Aansluiten en opladen voor instructies). [. . . ] Houd de volumeknop ingedrukt terwijl u de GoGear Mix aansluit op uw computer. Blijf de knop ingedrukt houden tot de Philips Device Manager de GoGear Mix herkent en de herstelmodus start. Klik op uw computer op de knop Repair en volg de aanwijzingen van de Philips Device Manager om het herstelproces te voltooien. Zodra het herstelproces is voltooid, verbreekt u de verbinding tussen de GoGear Mix en uw computer. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS 36916-17-16

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS 36916-17-16 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag