Gebruiksaanwijzing PHILIPS 36916-11-16

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS 36916-11-16. Wij hopen dat dit PHILIPS 36916-11-16 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS 36916-11-16 te teleladen.


PHILIPS 36916-11-16 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2595 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS 36916-11-16 QUICK START GUIDE (1078 ko)
   PHILIPS 36916-11-16 QUICK START GUIDE (1078 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS 36916-11-16

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Dit product voldoet aan de vereisten met betrekking tot radiostoring van de Europese Unie. niniejszy produkt jest zgodny z przepisami Unii Europejskiej dotyczcymi zaklóce radiowych. "Bestemd voor iPod" en "Bestemd voor iPhone" willen zeggen dat een elektronisch accessoire is ontworpen om te worden aangesloten op een iPod of iPhone en door de ontwikkelaar is gecertificeerd en aan de prestatiestandaarden van Apple voldoet. [. . . ] "Bestemd voor iPod" en "Bestemd voor iPhone" willen zeggen dat een elektronisch accessoire is ontworpen om te worden aangesloten op een iPod of iPhone en door de ontwikkelaar is gecertificeerd en aan de prestatiestandaarden van Apple voldoet. Apple is niet verantwoordelijk voor de bediening van dit apparaat en of het apparaat al dan niet voldoet aan de richtlijnen met betrekking tot veiligheid en regelgeving. Het gebruik van dit accessoire met een iPod of iPhone kan de draadloze werking beïnvloeden. Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig de Europese richtlijn 2006/66/EG, niet bij het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid. Informeer u over de lokale regels inzake de gescheiden ophaling van gebruikte batterijen. Een goede afvalverwerking draagt bij aan het voorkomen van schadelijke gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid. milieu-informatie Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. Bij gebruik van een wagen dient u de combinatie wagen/apparaat voorzichtig te verplaatsen om te voorkomen dat deze omvalt. Doe dit ook wanneer het apparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt. Onderhoud is vereist wanneer het apparaat, het netsnoer of de stekker is beschadigd, wanneer er vloeistof in het apparaat is gekomen of er een voorwerp op het apparaat is gevallen, wanneer het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, wanneer het apparaat niet goed functioneert of wanneer het is gevallen. Plaats niets op het apparaat dat gevaar kan opleveren, zoals een glas water of een brandende kaars. Wanneer de stekker van de Direct plug-in-adapter wordt gebruikt om het apparaat los te koppelen, moet u ervoor zorgen dat u altijd goed bij de stekker kunt. Wilt u volledig profiteren van de ondersteuning die Philips u kan bieden?Als u op uw product een symbool met een doorgekruiste afvalcontainer ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EG. [. . . ] Wilt u volledig profiteren van de ondersteuning die Philips u kan bieden?Als u op uw product een symbool met een doorgekruiste afvalcontainer ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EG. Informeer naar het plaatselijke systeem voor de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische producten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS 36916-11-16

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS 36916-11-16 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag