Gebruiksaanwijzing PHILIPS 336053116

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS 336053116. Wij hopen dat dit PHILIPS 336053116 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS 336053116 te teleladen.


PHILIPS 336053116 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2120 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS 336053116 QUICK START GUIDE (1536 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS 336053116

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Steek geen grote etenswaren en verpakkingen van aluminiumfolie in de broodrooster, omdat dit brand of elektrische schokken kan veroorzaken. Waarschuwing Controleer of het voltage aangegeven op de onderkant van het apparaat overeenkomt met de plaatselijke netspanning voordat u het apparaat aansluit. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, tenzij iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op hen houdt of hun heeft uitgelegd hoe het apparaat dient te worden gebruikt. [. . . ] Houd toezicht op jonge kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen. Sluit het apparaat nooit aan op een externe tijdschakelaar om gevaarlijke situaties te vermijden. Gebruik het apparaat niet onder of in de buurt van gordijnen of andere brandbare materialen en ook niet onder hangende keukenkastjes, omdat dit brand kan veroorzaken. om brandgevaar te voorkomen moet de kruimellade regelmatig worden geleegd. Haal direct de stekker uit het stopcontact indien u vuur of rook waarneemt. Indien het netsnoer beschadigd is, moet u het laten vervangen door Philips, een door Philips geautoriseerd servicecentrum of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen. Doe geen andere ingrediënten in het apparaat, aangezien dit tot een gevaarlijke situatie kan leiden. Let op Laat het snoer niet over de rand hangen van de tafel of het aanrecht waarop het apparaat staat. Raak de metalen delen van de broodrooster niet aan, omdat deze tijdens het roosteren zeer heet worden. 3 Trek de kruimellade uit het apparaat en verwijder de kruimels uit de Opmerking: Houd het apparaat niet ondersteboven en schud het niet om kruimels te verwijderen. Milieu Gooi het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil, maar lever het in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te laten recyclen. Op die manier levert u een bijdrage aan een schonere leefomgeving (fig. Garantie en service Als u informatie nodig hebt of als u een probleem hebt, bezoek dan de Philips-website (www. Nl), of neem contact op met het Philips Consumer Care Centre in uw land (u vindt het telefoonnummer in het `worldwide guarantee'-vouwblad). Als er geen Consumer Care Centre in uw land is, ga dan naar uw Philips-dealer. Problemen oplossen Dit hoofdstuk behandelt in het kort de problemen die u kunt tegenkomen tijdens het gebruik van het apparaat. Als u er niet in slaagt het probleem op te lossen met behulp van de onderstaande informatie, neem dan contact op met het Consumer Care Centre in uw land. Als de broodrooster nu nog steeds niet werkt, breng het apparaat dan naar een door Philips geautoriseerd servicecentrum voor onderzoek. [. . . ] Als de broodrooster nu nog steeds niet werkt, breng het apparaat dan naar een door Philips geautoriseerd servicecentrum voor onderzoek. Zorg ervoor dat u de verwarmingselementen niet beschadigt wanneer u het brood verwijdert. Gebruik nooit een metalen voorwerp om brood uit de broodrooster te verwijderen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS 336053116

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS 336053116 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag