Gebruiksaanwijzing PHILIPS 33099-31-16

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS 33099-31-16. Wij hopen dat dit PHILIPS 33099-31-16 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS 33099-31-16 te teleladen.


PHILIPS 33099-31-16 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2595 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS 33099-31-16 QUICK START GUIDE (1023 ko)
   PHILIPS 33099-31-16 QUICK START GUIDE (1023 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS 33099-31-16

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] In het geval van een verschil tussen de Engelse en de vertaalde versie geldt de Engelse versie. · De levensduur van de batterij kan worden verkort door lage temperatuuromstandigheden. Vervangende onderdelen/accessoires: Ga naar www. philips. com/support om vervangende onderdelen/accessoires te bestellen. Gehoorbescherming Let op · Voorkom schade of defecten: · Stel het product niet bloot aan hoge · · temperaturen veroorzaakt door verwarmingsapparatuur of direct zonlicht. Laat het product niet vallen en laat geen voorwerpen op uw speler vallen. Laat geen water in de hoofdtelefoonaansluiting of het batterijvak binnendringen om schade te voorkomen. [. . . ] · Als u een afspeellijst wilt maken, selecteer dan New Playlist (Nieuwe afspeellijst). 3 · Als u meerdere bestanden tegelijk wilt slepen, houdt u de toets Ctrl ingedrukt terwijl u op de te selecteren bestanden klikt. 2 18 NL Er kan een afspeellijst van een oorspronkelijk nummer worden gegenereerd, gebaseerd op de LikeMusic-analyse. LikeMusic analyseert nummers in uw bibliotheek en brengt relaties tussen de nummers tot stand die zijn gebaseerd op hun muziekkenmerken. Deze relaties helpen LikeMusic om afspeellijsten van nummers te maken die goed bij elkaar passen. Wanneer u nummers naar de muziekbibliotheek van Philips Songbird importeert, start de LikeMusic-analyse. Voor het nummer dat de analyse voltooit, gaat het pictogram LikeMusic branden; voor het nummer dat de analyse niet kan voltooien, blijft het pictogram grijs. · Klik bij Bibliotheek > Muziek met de rechtermuisknop op een nummer en selecteer Run LikeMusic with (LikeMusic uitvoeren met). » Er wordt een LikeMusicafspeellijst weergegeven op de LikeMusic-pagina. Een oorspronkelijk nummer selecteren Zorg ervoor dat het oorspronkelijke nummer de LikeMusic-analyse heeft voltooid. · Dubbelklik bij Bibliotheek > Muziek op het blauwe LikeMusic-pictogram van het nummer; NL 19 N e de rl a n ds LikeMusic-afspeellijsten genereren Of: Het maximum aantal nummers in de afspeellijst selecteren · Selecteer een nummer in de vervolgkeuzelijst zoals weergegeven. De LikeMusic-afspeellijst opslaan · Klik op Save as playlist (Opslaan als afspeellijst) op de LikeMusic-pagina, zoals weergegeven. » De LikeMusic-afspeellijst wordt opgeslagen bij Afspeellijsten. De wachtrij als een afspeellijst opslaan Een wachtrij maken · Sleep nummers of afspeellijsten naar het wachtrijvenster. Nummers aan het begin of eind van de wachtrij toevoegen · Als u nummers aan het begin van de lijst wilt toevoegen, klik dan met de rechtermuisknop op de opties en selecteer Queue Next (Volgende in wachtrij); · Als u nummers aan het einde van de lijst wilt toevoegen, klik dan met de rechtermuisknop op de opties en selecteer Queue Last (Laatste in wachtrij). De wachtrij als een afspeellijst opslaan Een afspeellijst afspelen 1 2 Klik op Opslaan. » De wachtrij wordt opgeslagen als een afspeellijst bij Afspeellijsten. Geef de afspeellijst de gewenste naam bij Afspeellijsten. 1 Als u de hele afspeellijst wilt afspelen, klik dan met de rechtermuisknop op de afspeellijst en selecteer Afspelen. · Of sleep bestandsmappen van de PC naar de RAGA. Muziek vinden door middel van informatie over nummers In worden nummers in verschillende verzamelingen op metagegevens of ID3-tag gesorteerd: [Alle nummers], [Artiesten], [Albums], of [Genres]. [Alle nummers] · Nummers worden op titel in alfabetische volgorde gesorteerd. [Artiesten] · Nummers worden op artiest in alfabetische volgorde gesorteerd; · Onder elke artiest worden nummers op album in alfabetische volgorde gesorteerd. [Albums] · Nummers worden op album in alfabetische volgorde gesorteerd. [Genres] · Nummers worden op genre gesorteerd zoals pop, rock. SuperScroll In een lijst met opties die op alfabetische volgorde staan kunt u met Superscroll de opties doorbladeren op beginletter. » Op het scherm kunt u de beginletters van de huidige opties zien. Alive ive l of Your Life e All of Your Life Argentina rgentina A Muziek afspelen U kunt vanaf een nummer beginnen met afspelen of u kunt een album of artiest volledig afspelen. Vanaf een nummer met afspelen beginnen: Muziek vinden per afspeellijst Zoek in > [Afspeellijsten] de afspeellijst die u vanuit de mediabibliotheek op uw PC hebt overgebracht. 1 2 Selecteer een nummer. om af te spelen. Muziek vinden door middel van de bestandsmap Zoek in muziek per bestandsmap. Muziekbestanden ordenen met behulp van bestandsmappen: Een album of artiest volledig afspelen: 1 2 3 1 Sluit de RAGA aan op een computer. NL 25 N e de rl a n ds 6 Muziek 2 Ga op de PC op Deze computer of Computer en · selecteer uw RAGA en maak bestandsmappen. Op het afspeelscherm: Opties voor afspelen selecteren Druk in het afspeelscherm op om afspeelopties te selecteren zoals Afspeelmodus, Geluidsinstellingen en Sleeptimer (zie `Instellingen' op pagina 35). · · Druk op om het afspelen te onderbreken of te hervatten. » De informatie over het bestand en de afspeelstatus wordt weergegeven op het afspeelscherm. Afspeellijsten U kunt de volgende afspeellijsten op de spelers vinden: · afspeellijsten die u vanuit de mediabibliotheek op uw PC hebt overgebracht; · drie playlists-on-the-go zodat u nummers op de speler kunt toevoegen. Het volume aanpassen: · Druk op / . Een muziekbestand kiezen op het afspeelscherm: · Druk herhaaldelijk op / . [. . . ] » Na de geselecteerde tijdsduur wordt het niet-actieve scherm automatisch uitgeschakeld. De energiebesparende modus afsluiten · Druk op een willekeurige toets. de volledige productnaam Controleer de volledige productnaam wanneer u de firmware bijwerkt vanaf de ondersteuningswebsite. [Firmwareversie:] de huidige firmwareversie Controleer de firmwareversie wanneer u de firmware bijwerkt vanaf de ondersteuningswebsite. [Ondersteuningswebsite:] de website waar u ondersteuning kunt krijgen voor de speler [Schijfruimte] [Vrije ruimte:] [Totale ruimte:] Taal Selecteer bij [Taal] een taal voor de speler. [Nummers] de beschikbare vrije ruimte de hoeveelheid geheugen het aantal nummers dat op de speler is opgeslagen 36 NL Formatteer de speler. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS 33099-31-16

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS 33099-31-16 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag