Gebruiksaanwijzing PHILIPS 32PFL9606H

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS 32PFL9606H. Wij hopen dat dit PHILIPS 32PFL9606H handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS 32PFL9606H te teleladen.


PHILIPS 32PFL9606H : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (6011 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS 32PFL9606H BROCHURE (1829 ko)
   PHILIPS 32PFL9606H QUICK START GUIDE (4731 ko)
   PHILIPS 32PFL9606H (5867 ko)
   PHILIPS 32PFL9606H BROCHURE (2040 ko)
   PHILIPS 32PFL9606H QUICK START GUIDE (4731 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS 32PFL9606H

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] -, . %'/, 012)301#0)43(/15641. , /1'3##)0 /15/ 78881', 0%, '19*50 /1:;<1=> !!!"#$%&%#'"()*+!, &()*, ?@AB:7C8C ?DAB:7C8C E8AB:7C8C F@AB:7C8C ECAB:7D8C G, H03%I, 0'$564&, %4%6. 7899!:!;'<)<1=)>1/!?@)=)A*!B=/C, -'<)C*!D6E6 3 /)(/<. '0!F+<!;'<)<1=)>1/!?@)=)A*!B=/C, -'<)C*!D6E!'2!@G<!-/*A/C, )/F/!=/F/-)<(/<!++<!, /!A+**/<6 F''-!@/, !H/*, /0. /!(/H-G)1!F+<!@/, !*I*, //06!J<. )/<!@/, !A-'. GC, !'2!. /!)<. )F). G/=/!0'. G=/*!'2!A-'C/. G-/*!K'-. /<!(/H-G)1, !F''-!(/=. )(@/). !/<!(/*C@)1, @/). !F+<!@/, !*I*, //0!K'-. /<!H/F/*, )(. 6!?@)=)A*! [. . . ] 1 Sluit het USB-station aan op een van de twee USBverbindingen aan de zijkant van de TV. Sluit tijdens het formatteren geen ander USB-apparaat aan op de andere USBaansluiting. 3 Wanneer de TV is afgestemd op een digitale TV-zender, drukt u op U (Pauze) om te beginnen met formatteren. Laat het apparaat permanent aangesloten wanneer het USB-station is geformatteerd. Waarschuwing Als het USB-station eenmaal is geformatteerd voor deze TV, kunt u de opgeslagen opnamen niet gebruiken op een andere TV. Kopieer of verander opnamebestanden op het USB-station niet via een computerprogramma, dan raken de opnamen beschadigd. Instant Replay Wanneer u een rechtstreekse TV-uitzending van een digitale zender bekijkt, kunt u het programma meteen opnieuw afspelen. Als u de laatste tien seconden van een rechtstreeks TVprogramma opnieuw wilt afspelen, drukt u eerst op U (Pauze) en vervolgens op w (Links). U kunt meerdere malen op w drukken tot u het begin van het opgeslagen programma of de maximale tijdsduur hebt bereikt. Voortgangsbalk Wanneer de voortgangsbalk op het scherm wordt weergegeven, drukt u op T (Terugspoelen) of op Q (Vooruitspoelen) om te bepalen vanaf welk punt u het opgeslagen programma wilt bekijken. Druk meerdere malen op deze toetsen om de snelheid van het terug- of vooruitspoelen te wijzigen. Pause Live TV Meer informatie over de TV / Opnemen via USB 35 Lijst met opnamen Als u de lijst met opnamen en geprogrammeerde opnamen wilt weergeven, selecteert u de knop (Aantal) Opnamen boven de programmalijst en drukt u op OK. In deze lijst kunt u een opname selecteren om te bekijken, opgenomen programma's verwijderen, kijken hoeveel ruimte er beschikbaar is of een getimede opname programmeren die niet is gekoppeld aan een specifiek TV-programma. Een opname bekijken Selecteer in de lijst met opnamen de pijl voor de opname en druk op OK. U kunt de knoppen x (Afspelen), Q (Vooruitspoelen), T (Terugspoelen), U (Pauze) of S (Stoppen) op de afstandsbediening gebruiken. Een getimede opname instellen Selecteer Opname programmeren boven de lijst met opnamen en druk op OK om een opname in te stellen die niet aan een programma is gekoppeld. Op de volgende pagina's stelt u de zender, de datum en de tijdsperiode in. Een geprogrammeerde opname verwijderen U verwijdert een geprogrammeerde opname door de rode cirkel voor de opname te selecteren en op OK te drukken. Een opname verwijderen U verwijdert een opname door de opname in de lijst te selecteren, op rOPTIONS te drukken en Opname verwijderen te selecteren. Programma -informatie Als u meer informatie over een programma wilt weergeven, selecteert u het programma in een programmalijst en drukt u op OK. Afhankelijk van de status van het programma kunt u vanaf deze pagina naar het programma gaan kijken, de opname van het programma programmeren, de opname afspelen of de opname verwijderen. Details · Wanneer een programma wordt opgenomen, kunt u een eerder opgenomen programma bekijken. · Tijdens het opnemen kunt u niet overschakelen naar een andere TV-zender. · Tijdens het opnemen kunt u een rechtstreeks uitgezonden programma niet onderbreken. [. . . ] U kunt bij Philips een kopie van de volledige versie van de bijbehorende broncode aanvragen voor de met copyright beschermde open sourcesoftwarepakketten die in dit product zijn gebruikt en waarvoor dit wordt aangevraagd op grond van de respectievelijke licenties. Dit aanbod is geldig tot drie jaar na aankoop van het apparaat voor iedereen die deze informatie ontvangt. Als u liever niet e-mailt of als u een week na verzending van deze e-mail nog geen bevestiging hebt ontvangen, schrijf dan in het Engels naar . Open Source Team, Philips Electronics Intellectual Property and Standards Postbus 220 5600 AE Eindhoven Nederland Raadpleeg Help > Beginnen > Open source-licenties voor de open source-licenties. 76 Specificaties / Software 7. 2 Klimaat Europees energielabel Lichtsensor Om energie te besparen, zorgt de ingebouwde omgevingslichtsensor ervoor dat het TV-scherm minder helder wordt wanneer het in de omgeving van het scherm donkerder wordt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS 32PFL9606H

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS 32PFL9606H zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag