Gebruiksaanwijzing PHILIPS 32PFL5008H/12 QUICK STARTING GUIDE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS 32PFL5008H/12. Wij hopen dat dit PHILIPS 32PFL5008H/12 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS 32PFL5008H/12 te teleladen.


PHILIPS 32PFL5008H/12 QUICK STARTING GUIDE: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1311 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS 32PFL5008H/12QUICK STARTING GUIDE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] é Netvoeding " DVI en audio uitgang voor het aansluiten van HD (Hoge Definitie) apparatuur of computer, met de DVI uitgang. ` SCART EXT1, EXT2 ( Stekker voor TV § Aansluitingen aan de zijkant Om het milieu te helpen beschermen, bevat de bij dit televisietoestel geleverde batterij geen kwik of nikkel cadmium. Gooi gebruikte batterijen niet weg maar maak gebruik van de recycleermogelijkheden ter uwer beschikking (raadpleeg uw verkoper). Bij stereo geeft dit de indruk dat de luidsprekers verder uit elkaar staan. [. . . ] In dit geval moet u uw keuze aanduiden met de toetsen <> en bevestigen met . ( Naam: Indien u dit wenst, kunt u een naam geven aan de programma's, radiostations en externe aansluitingen. Gebruik de toetsen om in het naamveld van de ene naar de andere letterpositie te gaan (5 tekens) en de toetsen <> om de tekens te selecteren. Opmerking: tijdens de installatie krijgen de programma's automatisch een naam wanneer het identificatiesignaal wordt doorgezonden. " Zodra u de instellingen heeft uitgevoerd, selecteer dan de keuze Vastleggen en druk op om de instelling vast te leggen. Vastleggen: om de instellingen van het beeld in het geheugen vast te leggen. é Gebruik de toetsen <> om een instelling te kiezen en de toetsen om in te stellen. " Als u het geluid heeft ingesteld, selecteer dan de optie Vastleggen en druk op om de instelling vast te leggen. Delta Volume: stelt u in staat om de volumeverschillen die tussen de verschillende programma's of de EXT-aansluitingen kunnen bestaan, te compenseren. Deze instelling is beschikbaar voor de programma's 0 tot 40 en de EXT-aansluitingen. Volume: controleert automatisch het volume zodat verhogingen van het geluid kunnen worden beperkt, met name bij het schakelen tussen programma's of reclamespots. De gekleurde velden knipperen wanneer de pagina of de rubriek nog niet beschikbaar is. weergave van Sommige pagina's bevatten subpagina's die elkaar automatisch subpagina's opvolgen. Met deze toets kunt u de afwisseling van de onderbreken subpagina's onderbreken of voortzetten. Druk op de toets Ó als u een pagina wilt bevriezen (bijvoorbeeld de samenvatting). Verborgen Om verborgen informatie te doen verschijnen of verdwijnen informatie (oplossingen van spelletjes). Een pagina Om het bovenste of het onderste deel van de pagina weer te geven vergroten en vervolgens naar de normale paginagrootte terug te keren. Favoriete Voor de teletekstprogramma's 0 tot 40 kunt u 4 favoriete pagina's pagina's vastleggen die vervolgens kunnen worden opgeroepen met de gekleurde toetsen (rood, groen, geel, blauw). & Druk op de toets MENU om naar de modus favoriete pagina's te gaan. " Houd vervolgens de gekleurde toets van uw keuze 3 seconden ingedrukt. ( Van nu af aan verschijnen uw favoriete pagina's onderaan het scherm zodra u teletekst oproept. Opmerking: ­ Wanneer u de LCD-tv als monitor voor uw computer gebruikt, kunnen er lichte diagonale storingslijnen te zien zijn wanneer de monitor wordt gebruikt in een omgeving met elektromagnetische interferentie, maar dit heeft geen invloed op de prestaties van het product. [. . . ] PC met DVI Sluit de monitor uitgang (DVI) van je computer aan de op de DVI In van de TV. Sluit de geluidsuitgang van de computer aan op de DVI Audio Iningang van je TV. PC met VGA Sluit de monitor uitgang (VGA) van je computer aan op de VGA/DVI adapter en deze op de DVI In van de TV. Sluit de geluidsuitgang van de computer aan op de DVI Audio Iningang van je TV. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS 32PFL5008H/12

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS 32PFL5008H/12 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag