Gebruiksaanwijzing PHILIPS 32PFL3605

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS 32PFL3605. Wij hopen dat dit PHILIPS 32PFL3605 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS 32PFL3605 te teleladen.


PHILIPS 32PFL3605 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (784 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS 32PFL3605 BROCHURE (2149 ko)
   PHILIPS 32PFL3605 QUICK START GUIDE (1210 ko)
   PHILIPS 32PFL3605 (1001 ko)
   PHILIPS 32PFL3605 BROCHURE (2146 ko)
   PHILIPS 32PFL3605 QUICK START GUIDE (1210 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS 32PFL3605

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Register your product and get support at www. philips. com/welcome 32PFL3605/12 42PFL3605/12 NL Gebruiksaanwijzing www. philips. com/support Model Serial Österreich België/Belgique Hrvatska Ceská republika Danmark Estonia Suomi France Deutschland Magyarország Hrvatska Ireland Italia Latvia Lithuania Luxemburg/Luxembourg Nederland Norge Polska Portugal România Slovensko Slovenija España Sverige Suisse/Schweiz/Svizzera Türkiye United Kingdom 0800 180 016 80080190 00800 11 544 24 01 6403 776 800142840 3525 8759 6008600 09 2311 3415 0805 025 510 0800 000 7520 0 0800 3122 1280 0680018189 0800 222778 01 601 1777 800 088774 +7 727 250 66 17 52737691 67228896 40 6661 5644 0800 0230076 22 70 81 11 00800-311-13-18 800 780 903 0800-894910 0318107125 (495) 961-1111 +381 114 440 841 0800 004537 00386 12 80 95 00 900 800 655 08 5792 9100 0800 002 050 0800 261 3302 General No: 0800 331 6015 General National Rate No: 0870 911 0036 0-800-500-697 Numero Verde local local local Ortsgespräch/Appel local Gratis nummer Lokalsamtale Pozosta?e produkty RTV oraz AGD Chamada Grátis Apel gratuit Apel local 0. 15 USD/minute Lokalni poziv Bezplatný hovor lokalni klic Teléfono local gratuito solamente para clientes en España Lokalsamtal Schweizer Festnetztarif/ Tarif réseau fixe France ehiriçi arama free National rate Lokalni poziv Bezplatný hovor Lokalt opkald kohalik kõne tariifi paikallispuhelu numéro sans frais gebührenfreier Anruf Ingyenes hívás free This information is correct at the time of press. For updated information, see www. philips. com/support. Inhoudsopgave 1 Opm. 2 Belangrijk 3 Uw televisie Knoppen en indicatoren aan de zijkant Afstandsbediening 2 4 7 7 7 6 Zenders instellen Zenders automatisch installeren Zenders handmatig installeren Zenders hernoemen Zenders herschikken 24 24 24 26 26 27 27 29 30 30 32 33 33 33 33 33 33 34 34 35 35 35 36 36 36 37 37 38 Ne d e rland s 7 Apparaten aansluiten Aansluiting achterkant Aansluiting zijkant Een computer aansluiten Philips Easylink gebruiken Een Kensington-slot gebruiken 4 De televisie gebruiken 9 De televisie in- / uitschakelen of op stand-by zetten 9 Overschakelen naar een andere zender 9 Aangesloten apparaten bekijken 10 Het volume van de TV regelen 10 Teletekst gebruiken 10 11 11 11 11 12 15 16 17 17 18 19 22 22 23 23 23 8 Product-informatie Ondersteunde schermresoluties Multimedia Tuner / ontvangst / transmissie Afstandsbediening Voeding Ondersteunde TV-steunen Productspecificatie 5 Meer uit uw televisie halen Televisiemenu's openen Apparaten hernoemen vanuit het hoofdmenu Apparaten verwijderen uit het hoofdmenu Beeld- en geluidsinstellingen wijzigen Geavanceerde teletekstfuncties gebruiken Een lijst met favoriete zenders maken en gebruiken De TV-klok gebruiken Timers gebruiken TV-vergrendeling gebruiken Foto's bekijken en muziek afspelen vanaf een USB-opslagapparaat De software van de TV bijwerken TV-voorkeuren wijzigen Toegang tot de decoderzender Een TV-demo starten Fabrieksinstellingen herstellen 9 Problemen oplossen Algemene problemen met de televisie Problemen met TV-zenders Problemen met het beeld Problemen met het geluid Problemen met HDMI-verbindingen Problemen met computerverbindingen Contact met ons opnemen 10 Index NL 1 1 Opm. 2010 © Koninklijke Philips Electronics N. V. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. [. . . ] [Delta volume]: Hiermee worden volumeverschillen tussen zenders of aangesloten apparaten beperkt. Schakel over naar het aangesloten apparaat voordat u het Delta volume wijzigt. Druk op om [Setup] > [Geluid] te selecteren. · [Smart sound]: Hiermee opent u de vooraf ingestelde instellingen voor Smart Sound. · [Hoge tonen]: Hiermee past u het niveau voor de hoge tonen aan. · [Balans]: Hiermee past u de balans van de linker- en rechterluidspreker aan. NL 14 Geavanceerde teletekstfuncties gebruiken Het menu met teletekstopties openen Hiermee hebt u toegang tot de teletekstfuncties via het menu met teletekstopties. Subpagina's van een teletekstpagina selecteren Een teletekstpagina kan verschillende subpagina's bevatten. Subpagina's worden weergegeven op een balk naast het nummer van de hoofdpagina. Druk op om een subpagina te selecteren. Ne d e rland s 1 2 3 1 2 3 Druk op MHEG/TELETEXT. · [Tonen]: Hiermee kunt u verborgen informatie op een pagina verbergen of weergeven, zoals oplossingen van raadsels of puzzels. doorlopen]: Hiermee bladert u automatisch door subpagina's als deze aanwezig zijn. · [Taal]: Hiermee schakelt u over naar een andere taalgroep om een taal die een andere tekenset bevat, goed weer te geven. Druk op BACK om het menu met teletekstopties af te sluiten. Selecteer T. O. P. teletekstuitzendingen selecteren Met behulp van T. O. P. -teletekstuitzendingen (Table Of Pages) kunt u van het ene onderwerp naar het andere overspringen zonder paginanummers te gebruiken. T. O. P. teletekst wordt niet uitgezonden op alle TV-zenders. 1 2 3 4 Druk op MHEG/TELETEXT. om een onderwerp te 4 5 Druk op OK om de pagina weer te geven. NL 15 Een lijst met favoriete zenders maken en gebruiken U kunt een lijst met favoriete TV-zenders maken zodat u deze zenders gemakkelijk kunt vinden. 4 Selecteer [Alle] en druk op OK. » Alle zenders worden weergegeven in het zenderoverzicht. Opmerking · In het zenderoverzicht worden alle favoriete Een lijst met favorieten selecteren zenders aangegeven met een sterretje. 1 2 3 Druk tijdens het televisie kijken op OK om het zenderoverzicht weer te geven. Druk op om [Lijst selecteren] te selecteren en druk op OK om te bevestigen. » Alleen de zenders uit de lijst met favorieten worden weergegeven in het zenderoverzicht. Opmerking Een zender toevoegen aan een lijst met favorieten 1 2 3 4 Druk tijdens het televisie kijken op OK. » De zender wordt toegevoegd aan de lijst met favorieten. Opmerking 4 · Het overzicht van favoriete zenders is leeg totdat u zenders toevoegt aan de lijsten met favorieten. · Alle favoriete zenders worden aangeduid met een asterisk in het zenderoverzicht. Alle zenders weergeven U kunt een lijst met favorieten sluiten en weer alle geïnstalleerde zenders weergeven. Een zender uit een lijst met favorieten verwijderen 1 2 3 4 5 1 2 3 Druk tijdens het televisie kijken op OK. Druk op om [Lijst selecteren] te selecteren en druk op OK of om te bevestigen. Druk tijdens het televisie kijken op OK. » De zender wordt verwijderd. 16 NL De TV-klok gebruiken U kunt een klok weergeven op het TV-scherm. Timers gebruiken U kunt timers instellen om de TV op een opgegeven tijdstip in de stand-bymodus te zetten. Tip · Stel de klok van de TV in voordat u timers gebruikt. Ne d e rland s De TV-klok instellen 1 2 3 4 5 1 Druk op MENU. Selecteer [Setup] > [Functies] > [Klok] » Het menu [Klok] verschijnt. Druk op MENU om af te sluiten. De televisie automatisch overschakelen naar stand-by (sleeptimer) Met de sleeptimer wordt de televisie na een vooraf bepaalde tijd automatisch overgeschakeld naar de stand-bymodus. Tip · U kunt de TV al eerder uitschakelen of de sleeptimer opnieuw instellen. De TV-klok weergeven Druk tijdens het televisie kijken op OPTIONS. Druk op OK. 2 3 1 2 3 Druk op MENU. Druk op om [Setup] > [Functies] > [Sleeptimer] te selecteren. [. . . ] Selecteer [Setup] > [Installatie] > [Voorkeuren] > [Locatie]. Selecteer [Startpagina] en druk op OK. Problemen met TV-zenders Eerder ingestelde zenders staan niet in de lijst met zenders · Controleer of de juiste zenderlijst is geselecteerd. Sommige zenders worden niet automatisch op mijn TV geïnstalleerd: · Zorg dat u bij de installatie het land selecteert waarin u de TV (zie `Stap 2 Uw land selecteren' op pagina 24) installeert. NL 35 Ne d e rland s Problemen met het beeld De TV is ingeschakeld, maar er is geen beeld: · Controleer of de antenne goed op de televisie is aangesloten. · Controleer of het juiste apparaat is geselecteerd als de TV-bron. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS 32PFL3605

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS 32PFL3605 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag