Gebruiksaanwijzing PHILIPS 30099-48-16

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS 30099-48-16. Wij hopen dat dit PHILIPS 30099-48-16 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS 30099-48-16 te teleladen.


PHILIPS 30099-48-16 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2595 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS 30099-48-16 QUICK START GUIDE (1656 ko)
   PHILIPS 30099-48-16 QUICK START GUIDE (1656 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS 30099-48-16

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Raadpleeg een onderhoudsmonteur als de monitor niet normaal werkt wanneer u de instructies in deze handleiding hebt gevolgd. De behuizing mag uitsluitend door bevoegd onderhoudspersoneel worden geopend. Houd de monitor weg uit direct zonlicht en uit de buurt van kachels of andere warmtebronnen. Verwijder alle voorwerpen die in de ventilatieopeningen zouden kunnen vallen of de juiste koeling van de elektronica van de monitor zouden kunnen belemmeren. [. . . ] Wanneer twee gepolariseerde filters verticaal op een gepolariseerde lichtpool gerangschikt worden, wordt het licht dat door het bovenste scherm gaat 90 graden gedraaid samen met de spiraalstructuur van de vloeibaar kristalmoleculen en gaat door de gepolariseerde filter onderaan. Wanneer spanning wordt aangelegd, worden vloeibare kristalmoleculen verticaal van de oorspronkelijke spiraalstructuur gerangschikt en de richting van het licht wordt niet 90 graden gedraaid. In dit geval kan het zijn dat licht dat door het bovenste gepolariseerde scherm komt niet door het gepolariseerde scherm aan de onderkant gaat. V: Wat zijn de voordelen van TFT lcd vergeleken met CRT?A: In een CDT-monitor schiet een kanon elektronen en algemeen licht door gepolariseerde elektronen op fluorescerend gas te laten botsen. CRT-monitoren werken derhalve in de grond met een analoog RGB-signaal. Een TFT lcd-monitor is een apparaat dat een invoerbeeld weergeeft door het bedienen van een vloeibaar kristallenscherm. De TFT heeft een fundamenteel andere structuur dan een CRT: elke cel heeft een active matrix structuur en onafhankelijke actieve elementen. Een TFT lcd heeft twee glazen panelen en de ruimte ertussen is gevuld met vloeibare kristallen. Wanneer elke cel aangesloten is op elektroden en er wordt spanning aangelegd, wordt de moleculaire structuur van de vloeibare kristallen veranderd en dit regelt de hoeveelheid licht dat wordt doorgelaten voor het weergeven van beelden. Een TFT lcd heeft een aantal voordelen ten opzichte van een CRT, daar het heel dun kan zijn en het flikkert niet omdat het geen scanmethode gebruikt. file:///D|/My%20Documents/dfu/300WN5/DUTCH/300wn5/SAFETY/SAF_FAQ. HTM (7 of 9)2004-10-22 11:26:58 AM FAQ's (Veel gestelde vragen) V: Verticale frequentie van 60 Hz is optimaal voor een lcd-monitor, waarom?A: In tegenstelling tot een CRT-monitor heeft het TFT lcd-scherm een vaste resolutie. De pagina met specificaties geeft gedetailleerde gegevens over veiligheidsnormen. In het hoofdstuk Informatie over voorschriften staat meer informatie. TERUG NAAR BOVEN file:///D|/My%20Documents/dfu/300WN5/DUTCH/300wn5/SAFETY/SAF_FAQ. HTM (9 of 9)2004-10-22 11:26:58 AM Problemen opsporen en oplossen Problemen opsporen en oplossen Veiligheid en problemen oplossen · FAQ's · Veel voorkomende problemen · Televisie- en audioproblemen · Videoproblemen · Problemen met afstandbediening · Productspecifieke problemen · OSD-waarschuwingen · Zelftest en controle (STFC) · Informatie over voorschriften · Overige verwante informatie Deze pagina behandelt problemen die door de gebruiker verholpen kunnen worden. Kunt u een probleem met deze pagina niet verhelpen, neem dan contact op met de Philips-leverancier. Veel voorkomende problemen Is dit het probleem? Geen beeld, lcdmonitor/televisie doet niets Symptomen Geen video / led brandt niet Controleer dit q q q Controleer de verbinding aan weerszijden van de videokabel en de voedingskabel. Controleer het stopcontact Controleer of de schakelaar aan de achterzijde van de monitor/televisie ingeschakeld is. Geen video / led brandt Geen beeld of geen helderheid q q q Stel de helderheid en het contrast hoger in. Controleer of de pinnen in de connectors van de videokabel verbogen of gebroken zijn. file:///D|/My%20Documents/dfu/300WN5/DUTCH/300wn5/SAFETY/saf_troub. htm (1 of 9)2004-10-22 11:26:59 AM Problemen opsporen en oplossen Onscherp beeld Beeld is wazig, vaag of dubbel q q q q q Stel het beeld automatisch in met Menu -> Beeldinsteling (Image Setting)-> Automatisch instellen (Auto Adjust). . Herstel de fabrieksinstellng van de lcdmonitor/televisie met Menu -> Fabrieksinstelling (Factory Reset) -> Alle instellingen (All Settings). Verminder de videoresolutie of verhoog de lettergrootte. Schuddend of trillend beeld Golvend beeld of kleine bewegingen q q q q q Stel het beeld automatisch in met Menu -> Beeldinsteling (Image Setting) -> Automatisch instellen (Auto Adjust) Stel fase en klok in met het OSD. Herstel de fabrieksinstellng van de lcdmonitor/televisie met Menu -> Fabrieksinstelling (Factory Reset) -> Alle instellingen (All Settings). Probeer het apparaat in een andere kamer Ontbrekende pixels Lcd-scherm heeft donkere punten q q Zet het apparaat uit en weer aan. Het is een natuurlijk defect bij lcdtechnologie dat sommige pixels permanent uitstaan. Verlichte pixels Lcd-scherm heeft heldere punten q q Zet het apparaat uit en weer aan. Het is een natuurlijk defect bij lcdtechnologie dat sommige pixels permanent aanstaan file:///D|/My%20Documents/dfu/300WN5/DUTCH/300wn5/SAFETY/saf_troub. htm (2 of 9)2004-10-22 11:26:59 AM Problemen opsporen en oplossen Problemen met helderheid Beeld te donker of te helder q q q Herstel de fabrieksinstellng van de lcdmonitor/televisie met Menu -> Fabrieksinstelling (Factory Reset) -> Alle instellingen (All Settings)]. [. . . ] Usacheva 35a 119048 Moscow Phone: 095-937 9300 Fax : 095-755 6923 TURKEY Türk Philips Ticaret A. S. 80640-Gültepe/Istanbul Phone: (0800)-211 40 36 Fax : (0212)-281 1809 Latin America file:///D|/My%20Documents/dfu/300WN5/DUTCH/warranty/warcic. htm (2 of 11)2004-10-22 11:28:57 AM Consumer Information Centers ANTILLES Philips Antillana N. V. box 3523-3051 Willemstad, Curacao Phone: (09)-4612799 Fax : (09)-4612772 ARGENTINA Philips Antillana N. V. Vedia 3892 Capital Federal CP: 1430 Buenos Aires Phone: (011)-4544 2047 BRASIL Philips da Amazônia Ind. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS 30099-48-16

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS 30099-48-16 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag