Gebruiksaanwijzing PHILIPS 274E5QHSB/00

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS 274E5QHSB/00. Wij hopen dat dit PHILIPS 274E5QHSB/00 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS 274E5QHSB/00 te teleladen.


PHILIPS 274E5QHSB/00 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4679 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS 274E5QHSB/00

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] € Let er bij de plaatsing van de monitor op dat de stekker en het stopcontact gemakkelijk toegankelijk zijn. € Als u de monitor uitschakelt door het netspanningssnoer of de gelijkspanningskabel los te nemen, dient u voor een normale werking 6 seconden te wachten alvorens het netspanningssnoer of de gelijkspanningskabel weer aan te sluiten. • Gebruik altijd de door Philips meegeleverde , goedgekeurde voedingskabel. Als uw voedingskabel ontbreekt, neem dan contact op met uw lokale servicecentrum. [. . . ] Beeldoptimalisatie • De knop Previous (Vorige) werkt pas op het tweede kleurscherm. € Ga ten slotte naar File (Bestand) > Presets (Voorinstellingen) • Met Cancel (Annuleren) sluit u de gebruikersinterface en gaat u terug naar de pagina van de Plug-in (invoegtoepassing). Options (Opties) > Preferences (Voorkeuren) Is alleen actief als u Preferences (Voorkeuren) kiest uit het vervolgkeuzemenu Options (Opties). Op een niet-ondersteund scherm dat DDC/CIcompatibel is, ziet u alleen de tabbladen Help en Options (Opties). Om terug te gaan naar het Color (Kleur)venster, klikt u op de knop Cancel (Annuleren). Is dit niet is ingeschakeld, is kleurkalibratie niet mogelijk en worden de knoppen Start en Quick View (Snelle weergave) gedimd. Eerste scherm voor Color Calibration (Kleurkalibratie): • Toont de huidige voorkeursinstellingen. Indien Disabled (Uitgeschakeld) wordt SmartControl Lite verwijderd uit het snelmenu. Door rechts te klikken op het pictogram in het systeemvak worden de menuopties voor Help, Technical Support (Technische ondersteuning), Check for Update (Controleren op nieuwe versies), About (Info) en Exit (Afsluiten) weergegeven. Wanneer het Enable Task Tray (Taakvenster inschakelen) is uitgeschakeld, toont het pictogram in het systeemvak alleen Exit (AFSLUITEN). • Run at Startup (Starten bij systeemstart) is standaard geactiveerd (aan). Auf der Rückwand des Gerätes befindet sich ein Aufkleber, der auf die Unbedenklichkeit der Inbetriebnahme hinweist, da die Vorschriften über die Bauart von Störstrahlern nach Anlage III ¤ 5 Abs. Aus ergonomischen Gründen wird empfohlen, die Grundfarben Blau und Rot nicht auf dunklem Untergrund zu verwenden (schlechte Lesbarkeit und erhöhte Augenbelastung bei zu geringem Zeichenkontrast wären die Folge). Wij gebruiken een aantal van de meest geavanceerde productieprocessen in de branche en oefenen strikte kwaliteitscontrole uit. Defecte pixels of subpixels op de TFT-schermen die voor platte monitorschermen gebruikt worden, zijn echter soms niet te vermijden. Geen enkele fabrikant kan garanderen dat alle schermen vrij zijn van pixeldefecten, maar Philips garandeert dat elke monitor die een onaanvaardbaar aantal defecten heeft, onder garantie zal worden gerepareerd of vervangen. Deze mededeling geeft uitleg over de verschillende soorten pixeldefecten en definieert het aanvaardbare defectenniveau voor elk soort. Om in aanmerking te komen voor reparatie of vervanging onder garantie, moet het aantal defecte pixels op een TFT-scherm deze aanvaardbare niveaus overstijgen. Bijvoorbeeld niet meer dan 0, 0004 % van de subpixels in een monitor mag defect zijn. Omdat sommige soorten of combinaties van pixeldefecten eerder opgemerkt worden dan anderen, stelt Philips bovendien de kwaliteitsnormen daarvoor nog hoger. Er zijn twee categorieën pixeldefecten en een aantal verschillende soorten subpixeldefecten in elke categorie. Lichte punt-defecten Lichte punten verschijnen als pixels of subpixels die altijd verlicht of "aan" staan. [. . . ] Ziet u storingen op het scherm, dan kunt u dit instellen tot 75 Hz om te zien of dat het probleem oplost. Icm-bestanden) of om een schijf met stuurprogramma’s als u de monitor voor het eerst installeert. : Het stuurprogramma van uw videokaart/ grafische kaart en de monitor bepalen samen welke resoluties mogelijk zijn. U kunt de gewenste resolutie selecteren in het Control Panel (Configuratiescherm) van Windows® met de “Display properties” (Eigenschappen van Beeldscherm). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS 274E5QHSB/00

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS 274E5QHSB/00 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag