Gebruiksaanwijzing PHILIPS 26PDL4916H

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS 26PDL4916H. Wij hopen dat dit PHILIPS 26PDL4916H handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS 26PDL4916H te teleladen.


PHILIPS 26PDL4916H : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (12235 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS 26PDL4916H QUICK START GUIDE (1345 ko)
   PHILIPS 26PDL4916H (12800 ko)
   PHILIPS 26PDL4916H QUICK START GUIDE (1345 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS 26PDL4916H

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Register your product and get support at www. philips. com/welcome 47PFL4606H 46PFL5606H 42PFL4x06H 42PFL3x06H 40PFL56x6H 37PFL4606H 32PFL5x06H 32PFL4606H 32PFL3x06H DesignLine Tilt NL Gebruiksaanwijzing Contact information België/ Belgique 0800 80 190 Gratis/Gratuit ß chat www. philips. com/support 00800 11 544 24 Ceská republika 800 142 840 Bezplatný hovor Danmark 3525 8759 Lokalt opkald ß chat www. philips. com/support Deutschland 0800 000 7520 (kostenfrei) ß chat www. philips. com/support 0 0800 3122 1280 España 900 800 655 Teléfono local gratuito solamente para clientes en España ß chat www. philips. com/support Estonia 8000100288 kohalik kõne tariifi France 0805 025 510 numéro sans frais ß chat www. philips. com/support Hrvatska 0800 222778 free Ireland South: 1 800 7445477 North: 0 800 331 6015 Italia 800 088774 Numero Verde +7 727 250 66 17 local Latvia 80002794 local Lithuania 880030483 local Luxemburg/Luxembourg 080026550 Ortsgespräch/Appel local Magyarország 06 80 018 189 Ingyenes hívás Nederland 0800 023 0076 Gratis nummer Norge 22 70 81 11 Lokalsamtale Österreich 0800 180 016 Polska 00800 3111 318 Portugal 0800 780 902 Chamada Grátis (495) 961 1111 8800 200 0880 ( ) România 0800-894910 Apel gratuit 0318107125 Apel local +381 114 440 841 Lokalni poziv Slovensko 0800 004537 Bezplatný hovor Slovenija 600 744 5477 lokalni klic Sverige 08 5792 9100 Lokalsamtal Suisse/Schweiz/Svizzera 0800 002 050 Schweizer Festnetztarif/ Tarif réseau fixe France Suomi 09 2311 3415 paikallispuhelu Türkiye 444 7 445 United Kingdom 0800 331 6015 Toll Free 0-800-500-697 This information is correct at the time of print. For updated information, see www. philips. com/support. updated:20110912 1 2 3 Kennisgeving Belangrijk Uw televisie Knoppen van de televisie Afstandsbediening Gebruik van de afstandsbediening 2 4 7 7 8 9 10 10 10 11 11 12 12 13 14 14 14 14 15 15 19 19 20 21 22 23 23 24 25 26 28 28 29 30 30 9 Zenders automatisch installeren Handmatig analoge zenders installeren Handmatig digitale zenders installeren Zenders hernoemen Zenders herschikken Zenders verbergen Zenders zichtbaar maken Toegang tot CAM-services 7 Apparaten aansluiten Aansluitingen op de achterkant Aansluitingen op de zijkant Een computer aansluiten Een CAM (Conditional Access Module) gebruiken Philips EasyLink gebruiken Een Kensington-slot gebruiken 4 De TV gebruiken De TV inschakelen De televisie op stand-by zetten De TV uitschakelen Overschakelen naar een andere zender Aangesloten apparaten bekijken Het volume van de TV regelen Teletekst gebruiken 35 35 37 38 39 39 42 43 43 43 43 43 43 44 44 46 46 46 47 47 47 48 48 49 8 Productinformatie Ondersteunde displayresoluties Multimedia Tuner/ontvangst/overdracht Afstandsbediening Vermogen Ondersteunde TV-steunen Productspecificatie 5 Meer uit uw televisie halen Televisiemenu's openen Apparaat toevoegen aan het menu Thuis Apparaten hernoemen vanuit het menu Thuis Apparaten verwijderen uit het menu Thuis Beeld- en geluidsinstellingen wijzigen Het menu voor algemene toegankelijkheid gebruiken Geavanceerde teletekstfuncties gebruiken Een lijst met favoriete zenders maken en gebruiken De elektronische programmagids gebruiken De TV-klok weergeven Timers gebruiken Ongeschikte inhoud vergrendelen Scenea weergeven De taal wijzigen Foto's, muziek en video's op USBopslagapparaten afspelen Luisteren naar digitale radiozenders De software van de TV bijwerken TV-voorkeuren wijzigen Een TV-demo starten Fabrieksinstellingen herstellen Problemen oplossen Algemene problemen met de televisie Problemen met TV-zenders Problemen met het beeld Problemen met het geluid Problemen met HDMI-verbindingen Problemen met computerverbindingen Contact opnemen 10 Index NL 1 N e de rl a n ds Inhoudsopgave 6 Zenders instellen 31 31 32 32 33 33 33 34 34 1 Kennisgeving 2011 © Koninklijke Philips Electronics N. V. Handelsmerken zijn eigendom van Koninklijke Philips Electronics N. V of van hun respectievelijke eigenaars. Philips behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment producten te wijzigen en is hierbij niet verplicht eerdere leveringen aan te passen. [. . . ] Selecteer de zender die u wilt vergrendelen of ontgrendelen en druk op OK. » De eerste keer dat u een zender vergrendelt of ontgrendelt, wordt u gevraagd uw pincode in te voeren. » Als de zender is vergrendeld, wordt een slotsymbool weergegeven. NL 23 4 N e de rl a n ds Timers gebruiken Ongeschikte inhoud vergrendelen 5 6 Herhaal het proces om andere zenders te vergrendelen of ontgrendelen. » Als u naar andere zenders schakelt met CH - of CH +, worden de vergrendelde zenders overgeslagen. » Als u vanuit het zenderoverzicht naar de vergrendelde zenders gaat, wordt u gevraagd om uw pincode in te voeren. Scenea weergeven U kunt een standaardafbeelding weergeven als achtergrond op de TV. Als de sleeptimer is uitgeschakeld, wordt de achtergrond gedurende 240 minuten weergegeven. Anders wordt deze gedurende de duur van de sleeptimer weergegeven. Ouderlijke kwalificatie instellen Sommige digitale uitzenders hebben een leeftijdsgrens aan hun programma's toegekend. U kunt uw TV zo instellen dat alleen programma's met een leeftijdsgrens lager dan de leeftijd van uw kind worden weergegeven. Scenea inschakelen 1 2 Druk op . Selecteer [Scenea] en druk op OK. » Indien er geen afbeelding is ingesteld, wordt de standaardafbeelding weergegeven. » Indien een aangepaste Sceneaafbeelding is geladen, wordt die afbeelding weergegeven (zie `De Scenea-afbeelding aanpassen' op pagina 24). 1 2 Druk op . 3 4 5 Selecteer [Setup] > [Kanaalinstellingen] > [Kinderslot] > [Kwal. Druk op om af te sluiten. De Scenea-afbeelding aanpassen U kunt een andere afbeelding laden als achtergrond. Opmerking · Als u een nieuwe Scenea-afbeelding laadt, vervangt · Als u een andere afbeelding wilt gebruiken als deze de huidige Scenea-afbeelding. achtergrond, hebt u een USB-opslagapparaat nodig waarop een afbeelding is opgeslagen van minder dan 1 MB. 1 2 3 4 5 Laad een afbeelding van minder dan 1 MB naar het USB-opslagapparaat. Selecteer een afbeelding en druk op OPTIONS. 24 NL 7 Druk op een willekeurige toets om Scenea af te sluiten. 1 2 Druk op SUBTITLE terwijl u TV kijkt. · [Aan indien gedempt]: ondertiteling weergeven indien het geluid gedempt is. Opmerking De taal wijzigen Afhankelijk van de zender kunt u de taal van de audio, van de ondertiteling of allebei wijzigen voor een TV-zender. Er worden meerdere talen voor de audio, ondertiteling of allebei uitgezonden via teletekst of digitale DVB-T-uitzendingen. Uitzendingen met dubbel geluid Bij digitale uitzendingen kunt u een taal selecteren voor de ondertiteling. · Herhaal deze procedure om ondertiteling op elke · Selecteer [Ondertiteling] > [Ondertitels uit] om ondertiteling uit te schakelen. analoge zender in te schakelen. Menutaal wijzigen 1 2 3 Druk op . Selecteer [Setup] > [TV-instellingen] > [Voorkeuren] > [Menutaal] en druk vervolgens op OK. Selecteer een taal en druk op OK. Een taal selecteren voor de ondertiteling van digitale zenders Opmerking · Als u een taal voor ondertiteling van een digitale zender selecteert zoals hieronder beschreven, wordt de voorkeurstaal voor ondertiteling die is ingesteld in het installatiemenu tijdelijk genegeerd. Audiotaal wijzigen U kunt een audiotaal kiezen, indien deze beschikbaar is voor de zender. Voor analoge zenders kunnen er twee talen beschikbaar zijn. 1 2 3 Druk op OPTIONS terwijl u TV kijkt. Voor digitale zenders selecteert u [Taal audio] en de taal. Voor analoge zenders selecteert u [Dual I-II] en één van beide talen. Daarna drukt u op OK. 1 2 3 4 Druk op OPTIONS terwijl u TV kijkt. Selecteer [Taal ondertit. ] en druk op OK. Druk op OK om te bevestigen. NL 25 N e de rl a n ds 6 Selecteer [Inst. [. . . ] Selecteer [Thuis] en druk op OK. Problemen met TV-zenders Eerder ingestelde zenders staan niet in de lijst met zenders · Controleer of de juiste zenderlijst is geselecteerd. Er zijn tijdens de installatie geen digitale zenders gevonden · Controleer of de TV DVB-T, DVB-T Lite of DVB-C ondersteunt in uw land. Sommige zenders worden niet automatisch op mijn TV geïnstalleerd: · Zorg dat u bij de installatie het land selecteert waarin u de TV installeert. 46 NL De TV is ingeschakeld, maar er is geen beeld: · Controleer of de antenne goed op de televisie is aangesloten. · Controleer of het juiste apparaat is geselecteerd als de TV-bron. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS 26PDL4916H

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS 26PDL4916H zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag