Gebruiksaanwijzing PHILIPS 24HFL2808D

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS 24HFL2808D. Wij hopen dat dit PHILIPS 24HFL2808D handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS 24HFL2808D te teleladen.


PHILIPS 24HFL2808D : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1422 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS 24HFL2808D (1054 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS 24HFL2808D

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruik bij wandmontage alleen een steun die het gewicht van uw TV kan dragen. Bevestig de wandsteun aan een wand die het gezamenlijke gewicht van de steun en de TV kan dragen. aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor een ondeskundige wandmontage die tot ongevallen of verwondingen leidt. Controleer voordat u de TV aansluit op het stopcontact of het voltage overeenkomt met de waarde op de achterzijde van de TV. [. . . ] Voordat u apparaten aansluit op de TV, dient u reservekopieën van de bestanden te maken om mogelijk gegevensverlies te voorkomen. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade aan de bestanden of gegevensverlies. Het is mogelijk dat bepaalde soorten USB-apparaten (zoals MP3-spelers) of USB-schijven of -sticks niet compatibel zijn met deze TV. Opmerking: Tijdens het formatteren van een USB-schijf met een capaciteit van 1TB (TeraByte) of meer, kunt u problemen ondervinden. U mag een apparaat niet snel na elkaar of herhaaldelijk aansluiten en loshalen. Dit kan fysieke schade opleveren aan de USB-speler en het USB-apparaat. Haal de USB-module niet weg tijdens het afspelen van een bestand. Kabelinstallatie Als u de optie CABLE in het zoekscherm selecteert, drukt u op OK op de afstandsbediening om door te gaan. Gebruik de knop “▼” of “▲” om regels die u ziet, te markeren. U kunt het frequentiebereik handmatig invoeren met de cijfertoetsen op de afstandsbediening. Stel de Start en Stop Frequentie in op de gewenste waarden met de cijfertoetsen op de afstandsbediening. Als u 1000 KHz kiest, kan de TV het zoekproces zeer gedetailleerd uitvoeren. Hiermee verschuift u het beeld horizontaal naar de linker- of rechterzijde van het scherm. Hiermee verschuift u het beeld verticaal naar de boven- of onderzijde van het scherm. Met deze instelling kunt u de interferentie corrigeren die verticale strepen geeft in presentaties met veel punten, zoals spreadsheets of tekstalinea´s in kleine lettertypen. Afhankelijk van de resolutie en de scanfrequentie die u instelt voor de TV, kunt u een onscherp beeld of een beeld met veel ruis krijgen op het scherm. In dat geval kunt u met deze instelling het beeld proefondervindelijk verbeteren. In de VGA (PC)-modus zijn sommige items niet beschikbaar in het beeldmenu. In plaats daarvan worden in de PC-modus de instellingen van de VGA-modus toegevoegd aan de Beeldinstellingen. Studio 24HFL2808D/10 Pagina | 14 Menu-instellingen en functies van de TV Volume Equalizer: Inhoud van menu Geluid Hiermee past u het volume aan. In het equalizermenu kunt u de voorinstellingen wijzigen in Muziek, Film, Spraak, Normaal, Klassiek en Gebruiker. U kunt de instellingen in het equalizermenu alleen handmatig wijzigen wanneer de Equalizer Mode is ingesteld op Gebruiker. Met deze instelling regelt u de balans tussen de linker- en rechterluidspreker. U kunt de modus Mono, Stereo, Dual I of Dual II selecteren, indien de geselecteerde zender deze modus ondersteunt. De functie AVL (Automatic Volume Limiting) stelt het geluid in op een vast uitgangsniveau tussen programma´s (bij reclame is het volume bijvoorbeeld vaak hoger dan bij andere programma´s). Druk op “◄” of “►” om Dynamic Bass aan of uit te zetten. [. . . ] Deze afstandsbediening is verkrijgbaar bij uw dealer. Hotel TV-menu afsluiten Nadat u de gewenste instellingen hebt gemaakt, kunt u het Hotel TV-menu afsluiten via de afstandsbediening HotelTV SetUp (22AV8573) en via de standaard afstandsbediening die bij de TV is geleverd. Het Hotel TV-menu afsluiten:   Druk op de toets RC5 Setup Druk op de toets Home/Menu Studio 24HFL2808D/10 Pagina | 23 Instellingen van Hotel TV-menu Functie voor het in- of uitschakelen van Hotel TV-menufuncties. Hotelmodus • [Uit] Indien ingeschakeld, volgt de TV de geconfigureerde functie-instellingen. Opmerking: De toegang tot het Hotel TV-menu kan worden beperkt via <Help/Menu> op de afstandsbediening HTV Setup. De volgende instellingen zijn alleen actief als [Hotelmodus] Aan staat. Pin8 Functie voor het in- of uitschakelen van de functie Auto SCART. [Aan] [Aan] • • Met deze functie wordt de TV via een aangesloten SCART-apparaat in- of uitgeschakeld. Met deze functie onthoudt de TV de laatst gebruikte configuratie, en herstelt deze bij de volgende start. Selecteer [Aan] om de bedieningsknop aan de zijkant van de TV te vergrendelen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS 24HFL2808D

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS 24HFL2808D zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag