Gebruiksaanwijzing PHILIPS 247E3LPHSU

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS 247E3LPHSU. Wij hopen dat dit PHILIPS 247E3LPHSU handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS 247E3LPHSU te teleladen.


PHILIPS 247E3LPHSU : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4156 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS 247E3LPHSU (4176 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS 247E3LPHSU

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 247E3L www. philips. com/welcome NL Gebruikershandleiding Klantenzorgengarantie Problemenoplossen& veelgesteldevragen 1 31 36 Inhoudsopgave 1. Belangrijk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . 1. 1 Voorzorgsmaatregelenen onderhoud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . 1. 3 Verwijderenvanproduct-en verpakkingsmateriaal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2. Demonitorinstellen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2. 1 Installatie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2. 2 Demonitorbedienen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 . [. . . ] Dezegegevenskunnenwordengewijzigdzonderkennisgeving. Ganaarwww. philips. com/support omdelaatsteversievandefoldertedownloaden. 22 5. Technische specificaties 5. 1 Resolutie&vooringestelde standen Maximaleresolutie 1920x1080@60Hz(analogeingang) 1920x1080@60Hz(digitaleingang) Aanbevolenresolutie 1920x1080@60Hz(digitaleingang) H. freq(kHz) 31, 47 31, 47 35, 00 37, 86 37, 50 37, 88 46, 88 48, 36 60, 02 63, 89 79, 98 55, 94 70, 64 65, 29 67, 50 Opmerking Houderrekeningmeedathetschermhet besteresultaatgeeftbijdeeigenresolutievan 1920x1080@60Hz. Volgditadviesvoorde resolutieomdebesteweergavekwaliteitte verkrijgen. Resolution 720x400 640x480 640x480 640x480 640x480 800x600 800x600 1024x768 1024x768 1280x1024 1280x1024 1440x900 1440x900 1680x1050 1920x1080 V. freq(Hz) 70, 09 59, 94 66, 67 72, 81 75, 00 60, 32 75, 00 60, 00 75, 03 60, 02 75, 03 59, 89 74. 98 59, 95 60, 00 23 6. Voedingsbeheer 6. Voedingsbeheer AlsuwcomputerisuitgerustmeteenVESA DPM-compatibelegrafischekaartofde daarbijbehorendesoftware, kandemonitor automatischhetenergieverbruikverminderen alsdezenietingebruikis. Komterdan invoervaneentoetsenbord, muisofander invoerapparaat, wordtdemonitorautomatisch geactiveerd. Onderstaandetabeltoonthet energieverbruikendewijzewaaropde energiebesparinggesignaleerdwordt: 247E3L: Definitievanenergieverbruik VESA-stand Actief Slaapstand Uitschakelen Video H-sync V-sync AAN UIT UIT Ja Nee Ja Nee Opgenomen vermogen 20, 85W(st. ) 0, 5W(st. ) 0, 5W(st. ) Led-kleur Wit Wit (knippert) UIT Devolgendeinstellingwordtgebruiktomhet stroomverbruikopdezemonitortemeten. · Oorspronkelijkeresolutie:1920x1080 · Contrast:50% · Helderheid:300nits · Kleurtemperatuur:6500kmetvolledigwit patroon Opmerking Dezegegevenskunnenwordengewijzigd zonderkennisgeving. 247E3LH: Definitievanenergieverbruik VESA-stand Actief Slaapstand Uitschakelen Video H-sync V-sync AAN UIT UIT Ja Nee Ja Nee Opgenomen vermogen 20, 85W(st. ), 26W(max. ) 0, 5W(st. ) 0, 3W(st. ) Led-kleur Wit Wit (knippert) UIT 247E3LPH: Definitievanenergieverbruik VESA-stand Actief Slaapstand Uitschakelen Video H-sync V-sync AAN UIT UIT Ja Nee Ja Nee Opgenomen vermogen 20, 85W(st. ), 23W(max. ) 0, 5W(st. ) 0, 3W(st. ) Led-kleur Wit Wit (knippert) UIT 24 7. Informatieover voorschriften Lead-freeProduct Leadfreedisplaypromotes environmentallysoundrecovery anddisposalofwastefromelectrical andelectronicequipment. Toxic substanceslikeLeadhasbeeneliminated andcompliancewithEuropeancommunity's stringentRoHsdirectivemandatingrestrictions onhazardoussubstancesinelectricaland electronicequipmenthavebeenadheredto inordertomakePhilipsmonitorssafetouse throughoutitslifecycle. Thisdisplayisdesignedforbothyouandthe planet Thedisplayyouhavejustpurchased carriestheTCOCertifiedlabel. Thisensuresthatyourdisplayis designed, manufacturedandtestedaccordingto someofthestrictestqualityandenvironmental requirementsintheworld. Thismakesforahigh performanceproduct, designedwiththeuser infocusthatalsominimizestheimpactonthe climateandournaturalenvironment. TCOCertifiedisathirdpartyverifiedprogram, whereeveryproductmodelistestedbyan accreditedimpartialtestlaboratory. TCO Certifiedrepresentsoneofthetoughest certificationsfordisplaysworldwide. SomeoftheUsabilityfeaturesoftheTCO Certifiedfordisplays: · Visualergonomicsforgoodimagequality istestedtoensuretopperformanceand reducesightandstrainproblems. Important parametersareluminance, contrast, resolution, blacklevel, gammacurve, colour andluminanceuniformityandcolour rendering. · Productsaretestedaccordingtorigorous safetystandardsatimpartiallaboratories. 25 · Electricandmagneticfieldsemissionsas lowasnormalhouseholdbackground levels. SomeoftheEnvironmentalfeaturesofthe TCOCertifiedfordisplays: · Thebrandownerdemonstratescorporate socialresponsibilityandhasacertified environmentalmanagementsystem(EMAS orISO14001). · Verylowenergyconsumptionbothinon- andstandbymodeminimizeclimateimpact. · Restrictionsonchlorinatedandbrominated flameretardants, plasticizers, plasticsand heavymetalssuchascadmium, mercury andlead(RoHScompliance). Therequirementscanbedownloadedfromour website. Therequirementsincludedinthislabel havebeendevelopedbyTCODevelopmentin co-operationwithscientists, experts, usersas wellasmanufacturersallovertheworld. Since theendofthe1980sTCOhasbeeninvolved ininfluencingthedevelopmentofITequipment inamoreuser-friendlydirection. Ourlabeling systemstartedwithdisplaysin1992andis nowrequestedbyusersandIT-manufacturers allovertheworld. About50%ofalldisplays worldwideareTCOcertified. Formoreinformation, pleasevisit: www. tcodevelopment. com TCOF1058TCODocument, Ver. 2. 1 Technology for you and the planet 7. Informatie over voorschriften EPEAT (www. epeat. net) TheEPEAT(Electronic ProductEnvironmental AssessmentTool)program evaluatescomputer desktops, laptops, andmonitorsbasedon51 environmentalcriteriadevelopedthrough anextensivestakeholderconsensusprocess supportedbyUSEPA. EPEATsystemhelpspurchasersinthepublic andprivatesectorsevaluate, compareand selectdesktopcomputers, notebooksand monitorsbasedontheirenvironmental attributes. EPEATalsoprovidesaclearand consistentsetofperformancecriteriaforthe designofproducts, andprovidesanopportunity formanufacturerstosecuremarketrecognition foreffortstoreducetheenvironmentalimpact ofitsproducts. BenefitsofEPEAT Reduceuseofprimarymaterials Reduceuseoftoxicmaterials AvoidthedisposalofhazardouswasteEPEAT'S requirementthatallregisteredproductsmeet ENERGYSTAR'senergyefficiencyspecifications, meansthattheseproductswillconsumeless energythroughouttheirlife. CEDeclarationofConformity Thisproductisinconformitywiththefollowing standards · EN60950-1:2006(Safetyrequirementof InformationTechnologyEquipment). · EN55022:2006(RadioDisturbance requirementofInformationTechnology Equipment). · EN55024:1998+A1:2001+A2:2003 (ImmunityrequirementofInformation TechnologyEquipment). [. . . ] V3: Waarvoorzijnde. inf-en. icm-bestanden opdecd-rom?Hoeinstalleerikde stuurprogramma's(. infen. icm)?Ant. : Ditzijndestuurprogrammabestanden voordemonitor. Volgdeinstructies indehandleidingomzeteinstalleren. 39 Decomputerkanuomde monitorstuurprogramma'svragen(. inf-en . icm-bestanden)ofomeenschijfmet stuurprogramma'salsudemonitorvoor heteerstinstalleert. Volgdeinstructies omdemeegeleverdecd-romte gebruiken. Demonitorstuurprogramma's (. inf-en. icm-bestanden)worden automatischgeïnstalleerd. Ant. : Hetstuurprogrammavanuwvideokaart/ grafischekaartendemonitorbepalen samenwelkeresolutiesmogelijkzijn. U kuntdegewensteresolutieselecterenin hetControlPanel(Configuratiescherm) vanWindows®metde"Display properties"(Eigenschappenvan Beeldscherm). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS 247E3LPHSU

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS 247E3LPHSU zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag