Gebruiksaanwijzing PHILIPS 240S4LPSB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS 240S4LPSB. Wij hopen dat dit PHILIPS 240S4LPSB handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS 240S4LPSB te teleladen.


PHILIPS 240S4LPSB : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2394 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS 240S4LPSB (2778 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS 240S4LPSB

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Com/welcome NL Gebruikershandleiding Klantenzorg en garantie Problemen oplossen & veelgestelde vragen 1 36 42 Inhoudsopgave 1. Belangrijk Deze elektronische gebruikershandleiding is bedoeld voor iedereen die de Philipsmonitor gebruikt. Neem uw tijd om deze gebruikershandleiding te lezen voordat u de monitor gebruikt. Deze bevat belangrijke informatie en opmerkingen betreffende de bediening van uw monitor. [. . . ] find Windows (Vensters zoeken) toont alle geopende vensters en verplaatst het geselecteerde venster naar de voorgrond. Desktop Partition (Bureaubladpartitie) – Desktop Partition (Bureaubladpartitie) toont de momenteel geselecteerde partitie en zorgt ervoor dat u snel kunt schakelen naar de partities in het vervolgkeuzemenu. ‡ Identify Partition (Partitie herkennen) – Toont een rasteromtrek op het bureaublad voor de huidige partitie. Menu openen met linkermuisknop Klik met de linkermuisknop op het pictogram van Desktop Partition (Bureaubladpartitie) om het geactiveerde venster snel naar een partitie te sturen zonder het te moeten slepen. Laat de muisknop los om het venster naar de gemarkeerde partitie te sturen. ‡ ‡ ‡ ‡ Find Windows (Vensters zoeken) – In sommige gevallen kan de gebruiker meerdere vensters naar dezelfde partitie hebben verzonden. find Windows (Vensters zoeken) toont alle geopende vensters en verplaatst het geselecteerde venster naar de voorgrond. Desktop Partition (Bureaubladpartitie) – Desktop Partition (Bureaubladpartitie) toont de momenteel geselecteerde partitie en zorgt ervoor dat u snel kunt schakelen naar de partities in het vervolgkeuzemenu. Identify Partition (Partitie herkennen) – Toont een rasteromtrek op het bureaublad voor de huidige partitie. align On/Align Off (Uitlijnen aan/ Uitlijnen uit) – Schakelt het automatisch uitlijnen van versleepte partities in/uit. ‡ ‡ Met de rechtermuisknop klikken in het systeemvak Het systeemvak bevat de meeste functies die de titelbalk ook ondersteunt (behalve het automatisch doorsturen van een venster naar een partitie). Vertical (Verticaal) Analyseert de schermresolutie en deelt het beeld in twee evenredig verdeelde verticale gebieden. 9RRU  YHUWLFDOH FRQÀJXUDWLH EHKRXGHQ Horizontal (Horizontaal) Analyseert de schermresolutie en deelt het beeld in twee evenredig verdeelde horizontale gebieden. 9RRU  GH KRUL]RQWDOH FRQÀJXUDWLH EHKRXGHQ Vertical Triple Analyseert de schermresolutie en deelt het beeld in (Verticaal drievoudig) drie evenredig verdeelde verticale gebieden. Voor 90 Partitie 1 horizontaal boven Partitie 2 horizontaal midden Partitie 3 horizontaal onder. Voor 270 Partitie 3 horizontaal boven Partitie 2 horizontaal midden Partitie 1 horizontaal onder. Vertical Split Left (Verticaal splitsen links) Analyseert de schermresolutie en deelt het beeld in twee verticale gebieden, links één gebied en rechts gesplitst in twee evenredig verdeelde gebieden. Analyseert de schermresolutie en deelt het beeld in twee verticale gebieden, rechts één gebied en links gesplitst in twee evenredig verdeelde gebieden. Analyseert de schermresolutie en verdeelt het beeld in twee evenredig verdeelde horizontale gebieden, boven één gebied en onder gesplitst in twee evenredig verdeelde gebieden Voor 90 Partitie 1 rechts Verticale Partitie 2&3 links Verticaal. Beeldoptimalisatie Naam Horizontal Split Bottom (Horizontaal splitsen onder) Beschrijving Analyseert de schermresolutie en verdeelt het beeld in twee evenredig verdeelde horizontale gebieden, onder één gebied en boven gesplitst in twee evenredig verdeelde gebieden Voor 90 Partitie 1&2 rechts Verticale Partitie 3 links Verticaal. Als de gebruiker zich voor de monitor bevindt, werkt de monitor normaal, volgens de door de gebruiker bepaalde instellingen zoals helderheid, contrast, kleur enzovoort. Stel bijvoorbeeld dat de monitor is ingesteld op 100 % helderheid, dan vermindert de monitor het energiegebruik automatisch tot 80 % zodra de gebruiker van zijn stoel opstaat en niet meer voor de monitor zit. [. . . ] Hanteert u de monitor, zorg er dan voor dat er geen druk op het beeldschermoppervlak wordt uitgeoefend. Voor normale schoonmaakwerkzaamheden gebruikt u een schone, zachte doek. Gebruik geen andere schoonmaakmiddelen zoals ethanol, aceton, hexaan enz. Ja, u kunt uw kleurinstelling wijzigen via de OSD-bediening zoals hieronder beschreven. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS 240S4LPSB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS 240S4LPSB zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag