Gebruiksaanwijzing PHILIPS 234E5QHAW/00

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS 234E5QHAW/00. Wij hopen dat dit PHILIPS 234E5QHAW/00 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS 234E5QHAW/00 te teleladen.


PHILIPS 234E5QHAW/00 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4670 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS 234E5QHAW/00

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Daarna kunt u met de toetsen P - + een optie selecteren en met " - + de optie regelen. " Stekker voor TV- en radioantenne ` SCART EXT1 ( Audio out voor het aansluiten van een versterker § VGA en audio ingang voor het aansluiten van een computer. Ethernet voor: Raadpleeg de bijgeleverde documentatie voor meer informatie over de functies van STREAMIUM. Om het milieu te helpen beschermen, NL Niet bevat de bij dit televisietoestel weggooien, maar inleveren geleverde batterij geen kwik of nikkel als KCA. [. . . ] Delta Volume: stelt u in staat om de volumeverschillen die tussen de verschillende programma's of de EXT-aansluitingen kunnen bestaan, te compenseren. Deze instelling is beschikbaar voor de programma's 0 tot 40 en de EXT-aansluitingen. Volume: controleert automatisch het volume zodat verhogingen van het geluid kunnen worden beperkt, met name bij het schakelen tussen programma's of reclamespots. U kan het volgende instellen: é Contrast +: automatische instelling van het beeldcontrast die het donkerste deel van het beeld permanent zwart maakt. " Ruisonderdrukking: vermindert de beeldruis (sneeuw) bij een slechte ontvangst. 6 ` Timer : voor het instellen van de tijdsduur waarna automatisch naar de wachtstand wordt overgeschakeld. De beelden die u ontvangt kunnen in het 16:9 (breedbeeld) of 4:3 (traditioneel beeld) formaat worden uitgezonden. Soms hebben 4:3 beelden een zwarte balk boven en onder in het beeld (letterbox uitzendingen). Met de 16:9 functie kunt u de zwarte balken laten verdwijnen en de (letterbox) uitzending beeldvullend weergeven. Druk op de toets ë (of cursor LINKS/RECHTS) om een ander beeldformaat te kiezen : Het televisietoestel is voorzien van een automatische beeldformaat-selectie. Hierdoor wordt het door sommige zenders specifiek uitgezonden signaal gedecodeerd en automatisch het juiste beeldformaat geselecteerd. ( Van nu af aan verschijnen uw favoriete pagina's onderaan het scherm zodra u teletekst oproept. in radiomodus worden het nummer en de naam van het station (indien beschikbaar) , de frequentie en de geluidsmodus op het scherm weergegeven. Programma selecteren Selecteer een FM-station met de toetsen ñ/ô of - P + (van 1 tot 40). De radiomenu's gebruiken Met de toets h krijgt u toegang tot de instelfuncties van de radio. Radiostations zoeken Als u de snelle installatie hebt gebruikt, zijn alle beschikbare FM-stations opgeslagen in het geheugen. Om een nieuw station te zoeken gebruikt u het menu Installatie: Automatisch (om volledig te zoeken) of Handmatig (om per station te zoeken). Opmerking: Wanneer u de LCD-tv als monitor voor uw computer gebruikt, kunnen er lichte diagonale storingslijnen te zien zijn wanneer de monitor wordt gebruikt in een omgeving met elektromagnetische interferentie, maar dit heeft geen invloed op de prestaties van het product. Voor betere prestaties wordt een VGA-kabel van goede kwaliteit met een goed ruisfilter aangeraden. Wanneer de televisie gedurende minstens 5 seconden geen PC-signaal ontvangt, gaat het toestel automatisch in stand-by. Gebruiken van de PC-menu's Druk op de toets h om toegang te krijgen tot de specifieke instellingen in de PC-modus. Gebruik de cursor voor het regelen van (de instellingen worden automatisch opgeslagen): Audio keuze: om te kiezen welk geluid wordt U kunt bijvoorbeeld naar de radio luisteren terwijl u de computer gebruikt. [. . . ] & Drücken Sie die Taste h, wählen Sie Ton (NACH UNTEN) und drücken Sie dann die Taste " Nachdem Sie die Einstellungen vorgenommen haben, wählen Sie den Menüpunkt Speichern und drücken die Taste NACH RECHTS, um die Einstellungen zu speichern. Diese Einstellung kann für die Programme 0 bis 40 und die externen Geräte verwendet werden. & Drücken Sie die Taste h, wählen Sie das Menü Sonderfunk (NACH UNTEN), und drücken Sie anschließend die Taste NACH RECHTS. Die Bilder, die Sie empfangen, können im Bildformat 16:9 (breiter Bildschirm) oder 4:3 (koventioneller Bildschirm) übertragen werden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS 234E5QHAW/00

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS 234E5QHAW/00 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag