Gebruiksaanwijzing PHILIPS 234E5QHAW

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS 234E5QHAW. Wij hopen dat dit PHILIPS 234E5QHAW handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS 234E5QHAW te teleladen.


PHILIPS 234E5QHAW : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4670 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS 234E5QHAW (4561 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS 234E5QHAW

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] € Houd het oppervlak waarop het apparaat staat en de bodem van het apparaat schoon om er zeker van te zijn dat het apparaat stabiel staat. let op • Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. € Houd het apparaat niet vast aan de vergrendelarm wanneer u het verplaatst. € Gebruik nooit accessoires of onderdelen van andere fabrikanten of die niet specifiek zijn aanbevolen door Philips. [. . . ] Bij oververhitting activeert de sapcentrifuge automatisch de overbelastingsbeveiliging en schakelt het apparaat zichzelf uit. Zet de bedieningsknop op 0, haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat 15 minuten afkoelen als dit gebeurt. Verwijder de sapkan, het deksel, de sapopvangbak en de ingebouwde pulpopvangbak en druk vervolgens op de overbelastingsbeveiligingsknop aan de onderkant van de motorunit (fig. Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze zo nodig later te kunnen raadplegen. Citruspers (alleen HR1870, HR1872, HR1874) Controleer voor u begint of u alles in elkaar zet volgens fig. Opmerking •• Als u sap rechtstreeks in een glas wilt laten lopen, kunt u het tuitopzetstuk gebruiken. €• Voorkom lichamelijk letsel of beschadiging: houd het ingeschakelde apparaat uit de buurt van lange •• Gebruik alleen snelheid 1 voor de citruspers. 6 De pulpopvangbak legen Opmerking •• Wanneer de ingebouwde pulpopvangbak zijn maximale capaciteit heeft bereikt, komt de pulp in de sapopvangbak, het deksel en het sap terecht. Als de ingebouwde pulpopvangbak te vol wordt, raakt het apparaat verstopt. Wanneer dit het geval is, moet u het apparaat uitschakelen en de pulp uit de ingebouwde pulpopvangbak verwijderen. Elektromagnetische velden (EMV) Dit Philips-apparaat voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot elektromagnetische velden (EMV). Mits het apparaat op de juiste wijze en volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing wordt gebruikt, is het veilig te gebruiken volgens het nu beschikbare wetenschappelijke bewijs. 9 Schoonmaken en opbergen Waarschuwing •• Gebruik nooit schuursponzen, schurende schoonmaakmiddelen of agressieve vloeistoffen zoals benzine of aceton om het apparaat schoon te maken. Wanneer een product is voorzien van een symbool van een afvalcontainer met een kruis erdoorheen, valt het product onder de Europese richtlijn 2002/96/EG: Gooi het product nooit weg met ander huishoudelijk afval. informeer u over de lokale regels inzake gescheiden afvalophaling van elektrische en elektronische toestellen. Een goede afvalverwerking van uw oude product draagt bij tot het voorkomen van mogelijke schade voor het milieu en de volksgezondheid. Tip •• Het apparaat is gemakkelijker schoon te maken als u dat direct na gebruik doet. Sapcentrifuge Waarschuwing •• Dompel de motorunit nooit in water of een andere vloeistof en spoel deze ook niet onder de kraan af. 1 2 3 4 Schakel het apparaat uit, haal de stekker uit het stopcontact en wacht totdat het filter tot stilstand is gekomen. De afneembare onderdelen van de motorunit verwijderen Maak deze onderdelen met een schoonmaakborstel schoon in warm water met een beetje afwasmiddel en spoel ze vervolgens af onder de kraan. Tandwielbehuizing (alleen HR1870, HR1872 en p HR1874) Opmerking •• Gebruik een zachte borstel om het filter schoon te maken. [. . . ] De schuimscheider verwijdert het schuim van het sap wanneer u het sap in een glas schenkt. €• Het sap blijft langer vers als u na gebruik het deksel op de sapkan plaatst. Schakel het apparaat uit, haal de stekker uit het stopcontact en wacht totdat het filter tot stilstand is gekomen. Voor een opgeruimde, schone keuken kunnen alle afneembare onderdelen (behalve de tandwielbehuizing) in één keer naar de gootsteen worden gedragen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS 234E5QHAW

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS 234E5QHAW zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag