Gebruiksaanwijzing PHILIPS 231P4UPES

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS 231P4UPES. Wij hopen dat dit PHILIPS 231P4UPES handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS 231P4UPES te teleladen.


PHILIPS 231P4UPES : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4257 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS 231P4UPES (4361 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS 231P4UPES

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Belangrijk Deze elektronische gebruikershandleiding is bedoeld voor iedereen die de Philipsmonitor gebruikt. Neem uw tijd om deze gebruikershandleiding te lezen voordat u de monitor gebruikt. Deze bevat belangrijke informatie en opmerkingen betreffende de bediening van uw monitor. Deze Philips-garantie is van toepassing, op voorwaarde dat het product op de juiste wijze gebruikt werd, in overeenstemming met de bedieningsinstructies en na overhandiging van de oorspronkelijke factuur of het ontvangstbewijs dat de datum van aankoop, de naam van de dealer en het productienummer van het product aangeeft. [. . . ] • Selecteer de gewenste partitie door op het pictogram te klikken. De partitie wordt toegepast op het bureaublad en het pictogram wordt gemarkeerd. • Met Identify (Identificeren) kan snel het raster worden weergegeven. Een andere methode: Vista: Control Panel (Configuratiescherm) > Personalization (Persoonlijke instellingen) > Window Color and Appearance (Kleur en vormgeving van vensters) > Klik op “Open Classic appearance properties for more color options” (Eigenschappen van klassieke vormgeving openen voor meer kleuropties) > klik op de knop “Effects” (Effecten) > schakelt het selectievakje Show window contents while dragging (De inhoud van het venster tijdens het slepen weergeven) in XP: Display Properties (Eigenschappen voor Beeldscherm) > Appearance (Vormgeving) > Effects. Hiermee kunt u snel en eenvoudig het bureaublad beheren en elk venster naar elk schermdeel sturen zonder het venster te moeten slepen. plaats de cursor op de titelbalk van het actieve venster om het keuzemenu te openen. Vensters slepen en neerzetten Zodra de partities zijn ingesteld en Uitlijnen op partitie is geselecteerd, kan een venster naar het gebied worden gesleept en wordt het automatisch uitgelijnd. Als het venster en de muisaanwijzer binnen het gebied zijn, wordt het gebied gemarkeerd. Opmerking Als de omtrek van het gebied niet zichtbaar is als het venster wordt versleept, wordt "Show windows contents while dragging" (De inhoud van het venster tijdens het slepen weergeven) uitgeschakeld. Beeldoptimalisatie Menu openen met rechtermuisknop Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van Desktop Partition (Bureaubladpartitie) om het vervolgkeuzemenu te openen. Menu openen met linkermuisknop Klik met de linkermuisknop op het pictogram van Desktop Partition (Bureaubladpartitie) om het geactiveerde venster snel naar een partitie te sturen zonder het te moeten slepen. Laat de muisknop los om het venster naar de gemarkeerde partitie te sturen. Find Windows (Vensters zoeken) – In sommige gevallen kan de gebruiker meerdere vensters naar dezelfde partitie hebben verzonden. Desktop Partition (Bureaubladpartitie) – Desktop Partition (Bureaubladpartitie) toont de momenteel geselecteerde partitie en zorgt ervoor dat u snel kunt schakelen naar de partities in het vervolgkeuzemenu. Met de rechtermuisknop klikken in het systeemvak Het systeemvak bevat de meeste functies die de titelbalk ook ondersteunt (behalve het automatisch doorsturen van een venster naar een partitie). Identify Partition (Partitie herkennen) – Toont een rasteromtrek op het bureaublad voor de huidige partitie. Beeldoptimalisatie • Find Windows (Vensters zoeken) – In sommige gevallen kan de gebruiker meerdere vensters naar dezelfde partitie hebben verzonden. find Windows (Vensters zoeken) toont alle geopende vensters en verplaatst het geselecteerde venster naar de voorgrond. € Desktop Partition (Bureaubladpartitie) – Desktop Partition (Bureaubladpartitie) toont de momenteel geselecteerde partitie en zorgt ervoor dat u snel kunt schakelen naar de partities in het vervolgkeuzemenu. € Identify Partition (Partitie herkennen) – Toont een rasteromtrek op het bureaublad voor de huidige partitie. Vertical (Verticaal) Analyseert de schermresolutie en deelt het beeld in twee evenredig verdeelde verticale gebieden. Horizontal (Horizontaal) Analyseert de schermresolutie en deelt het beeld in twee evenredig verdeelde horizontale gebieden. [. . . ] Wat doe ik als ik in de war raak met de monitorinstellingen via het OSD?Het is doorgaans aanbevolen het beeldschermoppervlak niet bloot te stellen aan schokken en contact met scherpe of botte voorwerpen. Hanteert u de monitor, zorg er dan voor dat er geen druk op het beeldschermoppervlak wordt uitgeoefend. Voor normale schoonmaakwerkzaamheden gebruikt u een schone, zachte doek. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS 231P4UPES

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS 231P4UPES zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag