Gebruiksaanwijzing PHILIPS 22PFL3606H

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS 22PFL3606H. Wij hopen dat dit PHILIPS 22PFL3606H handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS 22PFL3606H te teleladen.


PHILIPS 22PFL3606H : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (9860 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS 22PFL3606H BROCHURE (1755 ko)
   PHILIPS 22PFL3606H QUICK START GUIDE (843 ko)
   PHILIPS 22PFL3606H (12103 ko)
   PHILIPS 22PFL3606H BROCHURE (2036 ko)
   PHILIPS 22PFL3606H QUICK START GUIDE (843 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS 22PFL3606H

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Register your product and get support at www. philips. com/welcome 32PFL5206H 26PFL3606H 22PFL3606H 22PFL3206H 19PFL3606H NL Gebruiksaanwijzing Contact information België/ Belgique 0800 80 190 Gratis/Gratuit ß chat www. philips. com/support 00800 11 544 24 Ceská republika 800 142 840 Bezplatný hovor Danmark 3525 8759 Lokalt opkald ß chat www. philips. com/support Deutschland 0800 000 7520 (kostenfrei) ß chat www. philips. com/support 0 0800 3122 1280 España 900 800 655 Teléfono local gratuito solamente para clientes en España ß chat www. philips. com/support Estonia 8000100288 kohalik kõne tariifi France 0805 025 510 numéro sans frais ß chat www. philips. com/support Hrvatska 0800 222778 free Ireland South: 1 800 7445477 North: 0 800 331 6015 Italia 800 088774 Numero Verde +7 727 250 66 17 local Latvia 80002794 local Lithuania 880030483 local Luxemburg/Luxembourg 080026550 Ortsgespräch/Appel local Magyarország 06 80 018 189 Ingyenes hívás Nederland 0800 023 0076 Gratis nummer Norge 22 70 81 11 Lokalsamtale Österreich 0800 180 016 Polska 00800 3111 318 Portugal 0800 780 902 Chamada Grátis (495) 961 1111 8800 200 0880 ( ) România 0800-894910 Apel gratuit 0318107125 Apel local +381 114 440 841 Lokalni poziv Slovensko 0800 004537 Bezplatný hovor Slovenija 600 744 5477 lokalni klic Sverige 08 5792 9100 Lokalsamtal Suisse/Schweiz/Svizzera 0800 002 050 Schweizer Festnetztarif/ Tarif réseau fixe France Suomi 09 2311 3415 paikallispuhelu Türkiye 444 7 445 United Kingdom 0800 331 6015 Toll Free 0-800-500-697 This information is correct at the time of print. For updated information, see www. philips. com/support. updated:20110912 1 Kennisgeving 2 Belangrijk 3 Uw televisie 2 4 7 7 8 9 10 10 10 10 11 12 12 13 14 14 14 18 18 19 20 21 22 22 23 24 26 26 27 28 28 Zenders automatisch installeren Zenders handmatig installeren Zenders hernoemen Zenders herschikken Digitale ontvangst testen Toegang tot CAM-services 29 29 29 30 31 31 31 32 32 34 34 35 35 37 38 38 38 38 38 38 39 40 41 41 41 42 42 42 43 43 44 Knoppen van de televisie Afstandsbediening Gebruik van de afstandsbediening 7 Apparaten aansluiten 4 De TV gebruiken De TV inschakelen De televisie op stand-by zetten De TV uitschakelen Overschakelen naar een andere zender Aangesloten apparaten bekijken Het volume van de TV regelen Teletekst gebruiken Aansluitingen op de achterkant Aansluitingen op de zijkant Een computer aansluiten Een CAM (Conditional Access Module) gebruiken Philips EasyLink gebruiken Een Kensington-slot gebruiken 8 Productinformatie 5 Meer uit uw televisie halen Televisiemenu's openen Beeld- en geluidsinstellingen wijzigen Het menu voor algemene toegankelijkheid gebruiken Geavanceerde teletekstfuncties gebruiken Een lijst met favoriete zenders maken en gebruiken De elektronische programmagids gebruiken De TV-klok weergeven Timers gebruiken Ongeschikte inhoud vergrendelen De taal wijzigen Foto's en muziek afspelen op USBopslagapparaten Luisteren naar digitale radiozenders De software van de TV bijwerken TV-voorkeuren wijzigen Een TV-demo starten Fabrieksinstellingen herstellen Ondersteunde displayresoluties Multimedia Tuner/ontvangst/overdracht Afstandsbediening Vermogen Ondersteunde TV-steunen Productspecificatie 9 Problemen oplossen Algemene problemen met de televisie Problemen met TV-zenders Problemen met het beeld Problemen met het geluid Problemen met HDMI-verbindingen Problemen met computerverbindingen Contact opnemen 10 Index NL 1 N e de rl a n ds Inhoudsopgave 6 Zenders instellen 1 Kennisgeving 2011 © Koninklijke Philips Electronics N. V. Handelsmerken zijn eigendom van Koninklijke Philips Electronics N. V of van hun respectievelijke eigenaars. Philips behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment producten te wijzigen en is hierbij niet verplicht eerdere leveringen aan te passen. [. . . ] · [Geplande herinneringen]: hiermee geeft u een overzicht van programmaherinneringen weer. Alleen beschikbaar voor programma's die binnenkort worden uitgezonden. · [EPG-gegevens opvragen]: hiermee wordt de programmagidsinformatie bijgewerkt. · Alle favoriete zenders worden aangeduid met een sterretje in het zenderoverzicht. De elektronische programmagids gebruiken De programmagids is een gids op het scherm voor digitale zenders. Hiermee kunt u: · Een lijst weergeven met digitale programma's die worden uitgezonden · Zien welke programma binnenkort worden uitgezonden · Programma's op genre sorteren · Een herinnering instellen voor het begin van een programma · Favoriete zenders instellen in de programmagids De elektronische programmagids inschakelen 1 2 Druk op . Selecteer [Programmagids] en druk opOK. » De programmagids met informatie over de geplande programma's wordt weergegeven. NL 20 U kunt een klok weergeven op het TV-scherm. De klok geeft de huidige tijd weer op basis van de tijdgegevens die worden ontvangen van uw TV-aanbieder. 1 2 3 Druk op . Selecteer [Setup] > [TV-instellingen] > [Voorkeuren] > [Klok] > [Automatische klok]. Selecteer [Automatisch] of [Handmatig] en druk vervolgens op OK. De TV-klok handmatig instellen In sommige landen moet u de TV-klok handmatig instellen. De tijdzone wijzigen Opmerking · Deze optie is alleen beschikbaar als u [Automatische klok] > [Automatisch] selecteert (in landen met kloktransmissiegegevens). 1 2 3 4 5 6 7 8 Druk op . Selecteer [Setup] > [TV-instellingen] > [Voorkeuren] > [Klok]. Druk op om af te sluiten. 1 2 3 4 Druk op . Selecteer [Setup] > [TV-instellingen] > [Voorkeuren] > [Klok] > [Tijdzone]. Druk op OK om te bevestigen. Zomertijd gebruiken Opmerking · Deze optie is alleen beschikbaar als u [Autom. klokmodus] > [Handmatig] selecteert. Opmerking · Als het geselecteerde land digitale uitzendingen ondersteunt, worden de tijdgegevens van uw TVaanbieder met voorrang weergegeven op de klok. De TV-klok weergeven 1 2 3 Druk op . 1 2 3 Druk op OPTIONS terwijl u TV kijkt. Druk op OK. Opmerking Selecteer [Setup] > [TV-instellingen] > [Voorkeuren] > [Klok] > [Zomertijd] en druk vervolgens op OK. Selecteer [Standaardtijd] of [Zomertijd] en druk vervolgens op OK. · Als u de klok wilt uitschakelen, herhaalt u de procedure. NL 21 N e de rl a n ds De TV-klok weergeven De klokmodus wijzigen Timers gebruiken U kunt timers instellen om de TV op een opgegeven tijdstip in de stand-bymodus te zetten. Tip · Stel de klok van de TV in voordat u timers gebruikt. Ongeschikte inhoud vergrendelen U kunt voorkomen dat uw kinderen naar bepaalde programma's of zenders kijken door de knoppen van de TV te vergrendelen. Code instellen of wijzigen De TV automatisch overschakelen naar stand-by (sluimerschakelaar) Met de sluimerschakelaar wordt de TV na een vooraf bepaalde tijd automatisch overgeschakeld naar de stand-bymodus. Tip · U kunt de TV al eerder uitschakelen of de sluimerschakelaar opnieuw instellen. 1 2 3 4 Druk op . Selecteer [Setup] > [Kanaalinstellingen]> [Kinderslot]. » Het menu [Code instellen] / [Code wijzigen] wordt weergegeven. » Volg de aanwijzingen op het scherm om uw pincode te maken of te wijzigen. Tip 1 2 3 4 Druk op . Selecteer [Setup] > [TV-instellingen] > [Voorkeuren] > [Sleeptimer]. » De TV wordt na de opgegeven tijd overgeschakeld naar de standbymodus. · Bent u uw code vergeten, voer dan `8888' in om nog aanwezige codes te negeren. Een of meer zenders vergrendelen of ontgrendelen 1 2 3 Druk op . Selecteer [Setup] > [Kanaalinstellingen] > [Kinderslot] > [Zendervergrend. ]. Selecteer de zender die u wilt vergrendelen of ontgrendelen en druk op OK. » De eerste keer dat u een zender vergrendelt of ontgrendelt, wordt u gevraagd uw pincode in te voeren. » Als de zender is vergrendeld, wordt een slotsymbool weergegeven. 4 22 NL 5 6 Om de vergrendelingen te activeren, schakelt u de TV in en uit. » Als u naar andere zenders schakelt met CH - of CH +, worden de vergrendelde zenders overgeslagen. » Als u vanuit het zenderoverzicht naar de vergrendelde zenders gaat, wordt u gevraagd om uw pincode in te voeren. Afhankelijk van de zender kunt u de taal van de audio, van de ondertiteling of allebei wijzigen voor een TV-zender. Er worden meerdere talen voor de audio, ondertiteling of allebei uitgezonden via teletekst of digitale DVB-T-uitzendingen. Uitzendingen met dubbel geluid Bij digitale uitzendingen kunt u een taal selecteren voor de ondertiteling. Ouderlijke kwalificatie instellen Sommige digitale uitzenders hebben een leeftijdsgrens aan hun programma's toegekend. U kunt uw TV zo instellen dat alleen programma's met een leeftijdsgrens lager dan de leeftijd van uw kind worden weergegeven. Menutaal wijzigen 1 2 3 Druk op . Selecteer [Setup] > [TV-instellingen] > [Voorkeuren] > [Menutaal] en druk vervolgens op OK. [. . . ] · Stel de locatie van de TV in op thuis als u de logo's en afbeeldingen wilt verwijderen. Selecteer [Setup] > [TVinstellingen] > [Voorkeuren] > [Locatie]. Selecteer [Thuis] en druk op OK. Problemen met het beeld De TV is ingeschakeld, maar er is geen beeld: · Controleer of de antenne goed op de televisie is aangesloten. · Controleer of het juiste apparaat is geselecteerd als de TV-bron. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS 22PFL3606H

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS 22PFL3606H zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag