Gebruiksaanwijzing PHILIPS 222E1SB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS 222E1SB. Wij hopen dat dit PHILIPS 222E1SB handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS 222E1SB te teleladen.


PHILIPS 222E1SB : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3727 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS 222E1SB (1443 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS 222E1SB

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] e-Manual Philips LCD Monitor Electronic User's Manual file:///D|/[¢b6\hH/PHILIPS/222E1/222E1 EDFU/lcd/manual/DUTCH/222E1/INDEX. HTM2009/12/17 NSH 04:27:26 Veiligheid en Oplossen van Problemen · Voorzorgsmaatregelen en onderhoud · FAQ's · Problemen opsporen en oplossen · Informatie over voorschriften · Overige verwante informatie Veiligheid en Oplossen van Problemen Voorzorgsmaatregelen en onderhoud WAARSCHUWING: Het gebruik van andere regelaars, afstellingen of procedures dan in deze documentatie uiteengezet kan blootstelling aan schokken, elektrische gevaren en/of mechanische gevaren tot gevolg hebben. Lees en volg deze instructies bij het aansluiten en gebruiken van uw computermonitor. : Gebruik: q q q q q q q q Plaats de monitor niet in direct zonlicht of in de buurt van kachels of andere warmtebronnen. Verwijder eventuele voorwerpen die in ventilatieopeningen zouden kunnen vallen of een goede koeling van de elektronica van de monitor in de weg staan. Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen op de kast niet worden afgesloten. Let er bij de plaatsing van de monitor op dat de stekker en het stopcontact gemakkelijk toegankelijk zijn. [. . . ] Klik op 'Start', wijs naar 'Settings', en klik op 'Control Panel'. Kies de knop 'Monitor', wijs naar 'Change. . . ' en klik op 'Next' Kies "Display a list of all the drivers in a specific location, so you can select the driver you want. ", klik op 'Next' en daarna op 'Have Disk. . . '. Klik op de knop 'Browse. . . ', kies het cd-station en klik op de knop 'OK'. Klik op de knop 'OK', kies het model van de monitor, klik op de knop 'Next' en nogmaals op 'Next'. Klik op 'Start', wijs naar 'Settings', en klik op 'Control Panel'. Kies 'Monitor' file:///D|/[¢b6\hH/PHILIPS/222E1/222E1 EDFU/lcd/manual/DUTCH/222E1/install/GT_START. HTM (1 of 3)2009/12/17 NSH 04:27:49 Opstarten 6. 11. - Is de knop 'Properties' niet actief, dan is uw monitor goed geconfigureerd. - Is de knop 'Properties' actief, klik dan op de knop 'Properties' en volg de volgende stappen. Klik op 'Driver', daarna op 'Update Driver. . . ' en dan op de knop 'Next'. Kies "Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific driver", klik op 'Next' en op 'Have disk. . . '. Kies het model van de monitor, klik op de knop 'Next' en nogmaals op 'Next'. Klik op de knop 'Finish' en daarna op de knop 'Close'. Ziet u het venster "Digital Signature Not Found", klik dan op de knop 'Yes'. Onder Windows® Me Start Windows® Me. Klik op 'Start', wijs naar 'Settings', en klik op 'Control Panel'. Kies de knop 'Monitor' en klik op de knop 'Change. . . '. Kies "Specify the location of the driver(Advanced)" en klik op de knop 'Next'. Kies "Display a list of all the drivers in a specific location, so you can select the driver you want. ", klik op 'Next' en klik op 'Have Disk. . . '. Klik op de knop 'Browse. . . ', kies het cd-station en klik op de knop 'OK' button. Klik op de knop 'OK', kies het model van de monitor, klik op de knop 'Next' en nogmaals op 'Next' 10. Kies het tabblad 'Settings' en klik op de knop 'Advanced'. - Als de knop 'Properties' inactief is, betekent dit dat uw monitor goed geconfigureerd is. - Als de knop 'Properties' actief is, klikt u op de knop 'Properties' en dient u de onderstaande stappen uit te voeren. [. . . ] Hubs kunnen waarnemen, aansluiten en ontkoppelen op elke stroomafwaartse poort, en stroomverdeling mogelijk maken naar stroomafwaartse apparaten. Elke stroomafwaartse poort kan file:///D|/[¢b6\hH/PHILIPS/222E1/222E1 EDFU/lcd/manual/DUTCH/222E1/glossary/glossary. htm (8 of 10)2009/12/17 NSH 04:27:35 Begrippenlijst afzonderlijk worden aangesloten en geconfigureerd op vol of laag vermogen. De hub isoleert poorten met laag vermogen, zodat deze geen vol vermogen signaleren. Een hub bestaat uit twee gedeelten: de hub-controller en de hub-versterker. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS 222E1SB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS 222E1SB zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag