Gebruiksaanwijzing PHILIPS 221V2SB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS 221V2SB. Wij hopen dat dit PHILIPS 221V2SB handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS 221V2SB te teleladen.


PHILIPS 221V2SB : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (16426 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS 221V2SB (2485 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS 221V2SB

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 221V2 www. philips. com/welcome NL Gebruikershandleiding Klantenzorg En Garantie Problemen oplossen & veelgestelde vragen 1 25 37 Inhoudsopgave 1. Belangrijk 1. 1 Voorzorgsmaatregelen en onderhoud . . . . . . . . . . . . 1 1. 2 Beschrijving van notaties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1. 3 Verwijderen van product- en verpakkingsmateriaal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2. 3. 1 3. 2 3. 3 De monitor instellen Installatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 De monitor bedienen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Het voetstuk en de voet verwijderen . . . . . . . . . . . . . . . 7 Productgegevens SmartContrast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Philips SmartControl Lite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Het beleid van Philips m. b. t. pixeldefecten in platte beeldschermen. . . . . . . . . . 14 Technische specificaties Resolutie & vooringestelde standen . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Automatische energiebesparing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Informatie over voorschriften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Mocht u bij de installatie of het gebruik van dit product problemen ondervinden, neem dan contact op met de helpdesk van Philips zodat u kunt profiteren van uw Philips F1rst Choice Garantie. Deze drie jaar durende servicegarantie geeft u het recht uw monitor om te ruilen als blijkt dat het apparaat defect is. Philips streeft ernaar de monitor binnen 48 uur na ontvangst van de telefonische melding op het door u opgegeven adres om te ruilen. De Philips F1rst Choice Garantie geldt in Andorra, Oostenrijk, België, Cyprus, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Finland, Ierland, Italië, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, Zweden, Zwitserland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk en de garantie is uitsluitend van toepassing op monitoren die oorspronkelijk ontworpen, gemaakt, goedgekeurd en/of geautoriseerd zijn om in genoemde landen te worden gebruikt. In de drie jaren daarna wordt uw monitor omgeruild voor minimaal een gelijkwaardige monitor wanneer sprake is van een defect waarop de garantiebepalingen van toepassing zijn. De omgeruilde monitor blijft van u en Philips houdt de defectgeraakte/oorspronkelijke monitor. De omgeruilde monitor heeft dezelfde garantieperiode als uw oorspronkelijke monitor, namelijk 36 maanden vanaf de aankoopdatum van uw oorspronkelijke monitor. 25 Wat valt er niet onder de garantie?De Philips F1rst Choice Garantie is van toepassing mits het product op de juiste wijze gebruikt is overeenkomstig het doel waartoe het bestemd is, met inachtneming van de gebruiksaanwijzing en na overlegging van de originele factuur of aankoopbon met daarop de datum van aankoop, de naam van de leverancier en het model- en productienummer. De Philips F1rst Choice Garantie kan vervallen indien: · De documenten op enigerlei wijze gewijzigd of onleesbaar gemaakt zijn; · Het model- of productienummer gewijzigd, uitgewist, verwijderd of onleesbaar gemaakt is; · Reparaties of wijzigingen zijn uitgevoerd door daartoe niet-bevoegde serviceorganisaties of personen; · Schade is ontstaan door een ongeluk, inclusief maar niet beperkt tot blikseminslag, water of vuur, onjuist gebruik of verwaarlozing; · Ontvangstproblemen veroorzaakt door signaalcondities of kabel- of antennesystemen buiten het apparaat; · Defecten veroorzaakt door onvoorzichtig of verkeerd gebruik van de monitor; · Het product dient te worden gewijzigd of aangepast om te kunnen voldoen aan lokale of nationale technische normen die gelden in landen waarvoor het product niet oorspronkelijk is ontworpen, gefabriceerd, goedgekeurd en/of geautoriseerd. U dient daarom altijd te controleren of een product in een bepaald land kan worden gebruikt. · Bedenk dat de Philips F1rst Choice Garantie niet van toepassing is op producten die oorspronkelijk niet ontworpen, gemaakt, goedgekeurd en/of geautoriseerd zijn om in de Philips F1rst Choice-landen te worden gebruikt. In these cases the Philips global warranty terms are valid. Maar één muisklik van u verwijderd In geval van problemen adviseren wij u de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door te lezen of naar website www. philips. com/support te gaan voor aanvullende ondersteuning. Een telefoontje is voldoende Om onnodig ongemak te voorkomen, raden wij u aan voordat u contact opneemt met de Philipshelpdesk de gebruiksaanwijzing goed te lezen of naar de website www. philips. com/support te gaan voor aanvullende ondersteuning. Om u snel van dienst te kunnen zijn, wordt u verzocht de volgende gegevens bij de hand te hebben als u de helpdesk belt: · Philips-typenummer · Philips-serienummer · Aankoopdatum (een kopie van de aankoopbon kan vereist zijn) · PC-omgeving Processor: o CUP, naam van videokaart en versie van stuurprogramma o Besturingssysteem o Toepassing is in gebruikt · Overige geïnstalleerde kaarten Zorg dat u ook de volgende informatie bij de hand hebt: · het bewijs van aankoop met: aankoopdatum, naam van de leverancier, modelnummer en serienummer van het product. · Het volledige adres waar de defecte monitor opgehaald en het vervangende apparaat bezorgd dient te worden. Klikt hier voor de contactgegevens van F1rst Choice U kunt ons ook bereiken op onze website: Website: http://www. philips. com/support 26 F1rst Choice Contact Information Land Austria Belgium Denmark Finland Luxembourg The Netherlands Norway Poland Portugal Spain Sweden Switzerland United Kingdom Code +43 +32 +45 +358 +352 +31 +47 +48 +351 +34 +46 +41 +44 Telefoonnummer 0810 000206 078 250851 3525 8761 840 320 041 26 84 30 00 0900 0400 063 2270 8250 0223491505 2 1359 1440 902 888 785 08 632 0016 02 2310 2116 0207 949 0069 Tarief 0, 07 0, 06 Lokaal tarief 0, 08 Lokaal tarief 0, 10 Lokaal tarief Lokaal tarief Lokaal tarief 0, 10 Lokaal tarief Lokaal tarief Lokaal tarief 27 Uw internationale garantie Geachte klant, Hartelijk dank voor uw aankoop van dit Philipsproduct, dat ontworpen en vervaardigd werd volgens de hoogste kwaliteitsnormen. Als er jammer genoeg echter iets mis zou gaan met dit product garandeert Philips kosteloze arbeid en vervangingsonderdelen gedurende een periode van 36 maanden vanaf de aankoopdatum. Deze Philips-garantie voor Midden- en OostEuropa geldt binnen de Tsjechische Republiek, Hongarije, Slowakije, Slovenië, Rusland en Turkije, en alleen voor monitors die oorspronkelijk zijn ontworpen, gefabriceerd, goedgekeurd en/of geautoriseerd voor gebruik binnen deze landen. Gedurende drie jaar na deze datum zal uw monitor worden gerepareerd in geval van defecten die onder de garantie vallen. Deze Philips-garantie is van toepassing, op voorwaarde dat het product op de juiste wijze gebruikt werd, in overeenstemming met de bedieningsinstructies en na overhandiging van de oorspronkelijke factuur of het reçu dat de datum van aankoop, de naam van de dealer en het productienummer van het product aangeeft. De Philips-garantie is mogelijk niet geldig als: · de documenten op enigerlei wijze veranderd zijn of onleesbaar zijn gemaakt; · het model- of productienummer op het product veranderd, doorgehaald, verwijderd of onleesbaar gemaakt werd; · reparaties of wijzigingen zijn uitgevoerd door daartoe niet-bevoegde serviceorganisaties of personen; · schade veroorzaakt werd door ongevallen, inclusief maar niet beperkt tot weerlicht, water of brand, dan wel misbruik of verwaarlozing. · · · Ontvangstproblemen veroorzaakt door signaalcondities of kabel- of antennesystemen buiten het apparaat; Defecten veroorzaakt door onvoorzichtig of verkeerd gebruik van de monitor; Het product dient te worden gewijzigd of aangepast om te kunnen voldoen aan lokale of nationale technische normen die gelden in landen waarvoor het product niet oorspronkelijk is ontworpen, gefabriceerd, goedgekeurd en/of geautoriseerd. U dient daarom altijd te controleren of een product in een bepaald land kan worden gebruikt. Wij willen u erop wijzen dat het product niet als defect wordt beschouwd onder deze garantie voor het geval wijzigingen noodzakelijk zijn zodat het product voldoet aan plaatselijke of nationale technische normen, die van toepassing zijn in landen waarvoor het product oorspronkelijk niet werd ontworpen en/of vervaardigd. [. . . ] sRGB; dit is een standaardinstelling voor de juiste kleuruitwisseling tussen verschillende apparaten (zoals digitale camera's, monitoren, printers, scanners enz. ) 3. Door gebruiker gedefinieerd; de gebruiker kan zijn/haar voorkeurskleur kiezen door rood, blauw en groen in te stellen. Opm. : Een meting van de lichtkleur die uitgestraald wordt door een gloeiend lichaam. Deze waarde wordt uitgedrukt in de absolute temperatuurschaal (in kelvin). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS 221V2SB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS 221V2SB zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag