Gebruiksaanwijzing PHILIPS 221EL2SB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS 221EL2SB. Wij hopen dat dit PHILIPS 221EL2SB handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS 221EL2SB te teleladen.


PHILIPS 221EL2SB : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (8677 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS 221EL2SB (8510 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS 221EL2SB

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 221E2 221EL2 www. philips. com/welcome NL Gebruikershandleiding Klantenzorg En Garantie Problemen oplossen & veelgestelde vragen 1 26 38 Inhoudsopgave 1. Belangrijk 1. 1 Voorzorgsmaatregelen en onderhoud . . . . . . . . . . . . 1 1. 2 Beschrijving van notaties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1. 3 Verwijderen van product- en verpakkingsmateriaal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2. 3. 1 3. 2 3. 3 3. 4 De monitor instellen Installatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 De monitor bedienen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Het voetstuk en de voet verwijderen . . . . . . . . . . . . . . . 7 Productgegevens SmartImage Lite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 SmartContrast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Philips SmartControl Lite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Het beleid van Philips m. b. t. pixeldefecten in platte beeldschermen. . . . . . . . . . 14 Technische specificaties Resolutie & vooringestelde standen . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Automatische energiebesparing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Informatie over voorschriften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] A protection mark "B" confirms that the equipment is in compliance with the protection usage requirements of standards PN-93/T-42107 and PN-89/E-06251. North Europe (Nordic Countries) Information Placering/Ventilation VARNING: FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE OCH UTTAG ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄR DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅPLATS. Placering/Ventilation ADVARSEL: S Ø R G V E D P L A C E R I N G E N F O R , AT NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT ER NEMT TILGÆNGELIGE. Paikka/Ilmankierto VAROITUS: SIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO VO I DA A N TA R V I T TA E S S A H E L P O S T I IRROTTAA PISTORASIASTA. Plassering/Ventilasjon ADVARSEL: NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅ D U PA S S E P Å AT KO N TA K T E N E F O R STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ. BSMI Notice (Taiwan Only) 24 Ergonomie Hinweis (nur Deutschland) Der von uns gelieferte Farbmonitor entspricht den in der "Verordnung über den Schutz vor Schäden durch Röntgenstrahlen" festgelegten Vorschriften. Auf der Rückwand des Gerätes befindet sich ein Aufkleber, der auf die Unbedenklichkeit der Inbetriebnahme hinweist, da die Vorschriften über die Bauart von Störstrahlern nach Anlage III ¤ 5 Abs. Damit Ihr Monitor immer den in der Zulassung geforderten Werten entspricht, ist darauf zu achten, daß 1. Aus ergonomischen Gründen wird empfohlen, die Grundfarben Blau und Rot nicht auf dunklem Untergrund zu verwenden (schlechte Lesbarkeit und erhöhte Augenbelastung bei zu geringem Zeichenkontrast wären die Folge). Der arbeitsplatzbezogene Schalldruckpegel nach DIN 45 635 beträgt 70dB (A) oder weniger. China RoHS The People's Republic of China released a regulation called "Management Methods for Controlling Pollution by Electronic Information Products" or commonly referred to as China RoHS. All products including CRT and LCD monitor which are produced and sold for China market have to meet China RoHS request. ACHTUNG: BEIM AUFSTELLEN DIESES GERÄTES DARAUF ACHTEN, DAß NETZSTECKER UND NETZKABELANSCHLUß LEICHT ZUGÄNGLICH SIND. (), , 25 6 Klantenzorg En Garantie Klantenzorg En Garantie KIES A. U. B. UW LAND / REGIO OM DE GARANTIEDEKKING TE LEZEN: WEST-EUROPA Oostenrijk / België / Denemarken / Frankrijk / Duitsland / Griekenland / Finland / Ierland / Italië / Luxemburg / Nederland / Noorwegen / Portugal / Zweden / Zwitserland / Spanje / Verenigd Koninkrijk / Polen OOST-EUROPA Tsjechische Republiek / Hongarije / Rusland / Slowakije / Slovenië / Turkije LATIJNS-AMERIKA Argentinië / Brazilië NOORD-AMERIKA Canada / USA PACIFIC Australië / Nieuw-Zeeland AZIË China / Hongkong / India / Indonesië / Korea / Maleisië / Pakistan / Filippijnen / Singapore / Taiwan / Thailand / Vietnam AFRIKA Zuid-Afrika MIDDEN-OOSTEN Verenigde Arabische Emiraten Uw Philips F1rst Choice Garantie U hebt een monitor van Philips gekocht, hartelijk dank daarvoor. Alle Philips-monitoren worden volgens strenge normen ontworpen en gemaakt met het oog op optimale prestaties, gebruiksvriendelijkheid en installatiegemak. Mocht u bij de installatie of het gebruik van dit product problemen ondervinden, neem dan contact op met de helpdesk van Philips zodat u kunt profiteren van uw Philips F1rst Choice Garantie. Deze twee jaar durende servicegarantie geeft u het recht uw monitor om te ruilen als blijkt dat het apparaat defect is. Philips streeft ernaar de monitor binnen 48 uur na ontvangst van de telefonische melding op het door u opgegeven adres om te ruilen. De Philips F1rst Choice Garantie geldt in Andorra, Oostenrijk, België, Cyprus, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Finland, Ierland, Italië, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, Zweden, Zwitserland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk en de garantie is uitsluitend van toepassing op monitoren die oorspronkelijk ontworpen, gemaakt, goedgekeurd en/of geautoriseerd zijn om in genoemde landen te worden gebruikt. In de twee jaren daarna wordt uw monitor omgeruild voor een minstens gelijkwaardige monitor wanneer sprake is van een defect waarop de garantiebepalingen van toepassing zijn. De omgeruilde monitor blijft van u en Philips houdt de defectgeraakte/oorspronkelijke monitor. De omgeruilde monitor heeft dezelfde garantieperiode als uw oorspronkelijke monitor, namelijk 24 maanden vanaf de aankoopdatum van uw oorspronkelijke monitor. 26 Wat valt er niet onder de garantie?De Philips F1rst Choice Garantie is van toepassing mits het product op de juiste wijze gebruikt is overeenkomstig het doel waartoe het bestemd is, met inachtneming van de gebruiksaanwijzing en na overlegging van de originele factuur of aankoopbon met daarop de datum van aankoop, de naam van de leverancier en het model- en productienummer. De Philips F1rst Choice Garantie kan vervallen indien: · De documenten op enigerlei wijze gewijzigd of onleesbaar gemaakt zijn; · Het model- of productienummer gewijzigd, uitgewist, verwijderd of onleesbaar gemaakt is; · Reparaties of wijzigingen zijn uitgevoerd door daartoe niet-bevoegde serviceorganisaties of personen; · Schade is ontstaan door een ongeluk, inclusief maar niet beperkt tot blikseminslag, water of vuur, onjuist gebruik of verwaarlozing; · Ontvangstproblemen veroorzaakt door signaalcondities of kabel- of antennesystemen buiten het apparaat; · Defecten veroorzaakt door onvoorzichtig of verkeerd gebruik van de monitor; · Het product dient te worden gewijzigd of aangepast om te kunnen voldoen aan lokale of nationale technische normen die gelden in landen waarvoor het product niet oorspronkelijk is ontworpen, gefabriceerd, goedgekeurd en/of geautoriseerd. U dient daarom altijd te controleren of een product in een bepaald land kan worden gebruikt. [. . . ] Kleurtemperatuur; de zes instellingen zijn 5000K, 6500K, 7500K, 8200K, 9300K en 11500K. In de buurt van 5000K lijkt het scherm `warm, ' met een roodwitte kleurtoon, terwijl een temperatuur van 11500K een `koele, blauwwitte' toon geeft. " 2. sRGB; dit is een standaardinstelling voor de juiste kleuruitwisseling tussen verschillende apparaten (zoals digitale camera's, monitoren, printers, scanners enz. ) 3. Door gebruiker gedefinieerd; de gebruiker kan zijn/haar voorkeurskleur kiezen door rood, blauw en groen in te stellen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS 221EL2SB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS 221EL2SB zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag