Gebruiksaanwijzing PHILIPS 221E1HSB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS 221E1HSB. Wij hopen dat dit PHILIPS 221E1HSB handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS 221E1HSB te teleladen.


PHILIPS 221E1HSB : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (886 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS 221E1HSB (1470 ko)
   PHILIPS 221E1HSB (884 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS 221E1HSB

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Philips LCD Monitor Electronic User's Manual · Voorzorgsmaatregelen en onderhoud · FAQ's · Problemen opsporen en oplossen · Informatie over voorschriften · Overige verwante informatie Veiligheid en Oplossen van Problemen Voorzorgsmaatregelen en onderhoud WAARSCHUWING: Gebruik van bedieningsorganen, instellingen en procedures die niet in deze documentatie beschreven zijn kunnen resulteren in blootstelling aan elektrisch en/of mechanisch gevaar. Lees en volg deze instructies bij het aansluiten en gebruiken van uw computermonitor. : Gebruik: %Ï %Ï %Ï %Ï %Ï %Ï %Ï %Ï Plaats de monitor niet in direct zonlicht of in de buurt van kachels of andere warmtebronnen. Verwijder eventuele voorwerpen die in ventilatieopeningen zouden kunnen vallen of een goede koeling van de elektronica van de monitor in de weg staan. Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen op de kast niet worden afgesloten. Let er bij de plaatsing van de monitor op dat de stekker en het stopcontact gemakkelijk toegankelijk zijn. [. . . ] Sluit de datakabel aan op de videopoort aan de achterzijde van uw computer. Sluit de netvoedingskabels van uw computer en van de monitor aan op een stopcontact. Als er een beeld op de monitor verschijnt, is de installatie voltooid. TERUG NAAR BOVEN Verwijderen van de voet · Beschrijving vooraanzicht · Accessoireset · Aansluiten op uw pc · Opstarten · Het functioneringsniveau optimaliseren · Verwijderen van de voet Verwijderen van de voet Condities: %Ï voor montagetoepassingen genormeerd door VESA Verwijder de 3 schroeven en neem de voet van de LCD-monitor los. Opmerking: Deze monitor is geschikt voor de VESA-montagespecificatie 100x100 mm. TERUG NAAR BOVEN Uw LCD monitor : · Beschrijving vooraanzicht · Aansluiten van uw monitor · Opstarten · Het functioneringsniveau optimaliseren · VESA Standaardmontage Opstarten Opstarten Gebruik de informatiefile ( . inf)onder Windows® 95/98/2000/Me/XP/Vista of later Philips monitoren die gebouwd zijn met VESA DDC2B om te voldoen aan Plug & Play van Windows® 95/98/2000/Me/XP/ Vista. Om de monitor in het dialoogvenster van Windows® 95/98/2000/Me/XP/Vista in te stellen en de Plug & Playtoepassing te activeren moet u deze informatiefile (. inf) installeren. De installatieprocedure, gebaseerd op Windows® 95 OEM Release 2 , 98 , 2000, Me, XP en Vista , is als volgt, Onder Windows® 95 1Start Windows® 95. 2 . Klik op 'Start', wijs naar 'Settings', en klik op 'Control Panel'. 4 . Kies de tab 'Settings' en klik op 'Advanced. . . '. 5 . Kies de knop 'Monitor', wijs naar 'Change. . . ' en klik op 'Have Disk. . . '. 6 . Klik op de knop 'Browse. . . ', kies het cd-station en klik op de knop 'OK'. 7 . Klik op de knop 'OK', kies het model van de monitor en klik op 'OK'. 8 . Klik op de knop 'Close'. Onder Windows® 98 1Start Windows® 98. 2 . Klik op 'Start', wijs naar 'Settings', en klik op 'Control Panel'. 4 . Kies de tab 'Settings' en klik op 'Advanced. . . '. 5 . Kies de knop 'Monitor', wijs naar 'Change. . . ' en klik op 'Next' 6 . Kies "Display a list of all the drivers in a specific location, so you can select the driver you want. ", klik op 'Next' en 7 . Klik op de knop 'Browse. . . ', kies het cd-station en klik op de knop 'OK'. 8 . Klik op de knop 'OK', kies het model van de monitor, klik op de knop 'Next' en nogmaals op 'Next'. 9 . Klik op de knop 'Finish' en tenslotte op 'Close'. Onder Windows® 2000 daarna op 'Have Disk. . . '. 1Start Windows® 2000. 2 . Klik op 'Start', wijs naar 'Settings', en klik op 'Control Panel'. 4 . Kies de tab 'Settings' en klik op 'Advanced. . . '. 5 . Kies 'Monitor' - Is de knop 'Properties' niet actief, dan is uw monitor goed geconfigureerd. U kunt de installatie beëindigen. 6 . Klik op 'Driver', daarna op 'Update Driver. . . ' en dan op de knop 'Next'. 7 . Kies "Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific driver", klik op 'Next' en op 8 . Klik op de knop 'Browse. . . ' en kies het cd-station. 1 0 Kies het model van de monitor, klik op de knop 'Next' en nogmaals op 'Next'. [. . . ] Alle andere stroomafwaartse poorten van een hub maken aansluiting mogelijk naar een andere hub of functie. Hubs kunnen waarnemen, aansluiten en ontkoppelen op elke stroomafwaartse poort, en stroomverdeling mogelijk maken naar stroomafwaartse apparaten. Elke stroomafwaartse poort kan afzonderlijk worden aangesloten en geconfigureerd op vol of laag vermogen. De hub isoleert poorten met laag vermogen, zodat deze geen vol vermogen signaleren. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS 221E1HSB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS 221E1HSB zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag