Gebruiksaanwijzing PHILIPS 220X1SW

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS 220X1SW. Wij hopen dat dit PHILIPS 220X1SW handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS 220X1SW te teleladen.


PHILIPS 220X1SW : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2156 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS 220X1SW (2118 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS 220X1SW

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Philips LCD Monitor Electronic User's Manual Voorzorgsmaatregelen en onderhoud FAQ's Problemen opsporen en oplossen Informatie over voorschriften Overige verwante informatie Veiligheid en Oplossen van Problemen Voorzorgsmaatregelen en onderhoud WAARSCHUWING: Het gebruik van andere regelaars, afstellingen of procedures dan in deze documentatie uiteengezet kan blootstelling aan schokken, elektrische gevaren en/of mechanische gevaren tot gevolg hebben. Lees en volg deze instructies bij het aansluiten en gebruiken van uw computermonitor. : Gebruik: Plaats de monitor niet in direct zonlicht of in de buurt van kachels of andere warmtebronnen. Verwijder eventuele voorwerpen die in ventilatieopeningen zouden kunnen vallen of een goede koeling van de elektronica van de monitor in de weg staan. Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen op de kast niet worden afgesloten. Let er bij de plaatsing van de monitor op dat de stekker en het stopcontact gemakkelijk toegankelijk zijn. [. . . ] Wizard analoge reeks Resolutie Scherpstelling Helderheid Contrast Positie Witpunt (kleurtemperatuur) Bestand Wizard digitale reeks Resolutie Contrast Helderheid Witpunt (kleurtemperatuur) Bestand - 2. Starten met venster Standard (Standaard): Menu Adjust (Aanpassen): Via het menu Adjust (Aanpassen) kunt u de items Brightness (Helderheid), Contrast (Contrast), Focus (Scherpstelling), Position (Positie) en Resolution (Resolutie) aanpassen. Met Cancel (Annuleren) wordt u gevraagd of u de installatie wilt annuleren. Koptekst tabblad Aanpassen Aanpassen Aanpassen Aanpassen Aanpassen Submenu Helderheid Contrast Scherpstelling (Klok & fase) Positie Resolutie Analoge weergave Ja Ja Ja Ja Ja Digitale weergave Ja Ja Nee Nee Ja Menu Color (Kleur): In het menu Color (Kleur) kunt u de items RGB, Black Level (Zwartniveau), White Point (Witpunt), Color Calibration (Kleurkalibratie) en SmartImage (raadpleeg de sectie SmartImage) aanpassen. Raadpleeg de onderstaande tabel voor items van het submenu op basis van uw invoer. Koptekst tabblad Kleur Kleur Kleur Kleur Kleur Submenu RGB Zwartniveau Witpunt Kleurkalibratie Weergavemodus Analoge weergave Ja Ja Ja Ja Ja Digitale weergave Ja Ja Ja Ja Ja Voorbeeld voor kleurkalibratie "Toon mij" start instructies voor de kleurkalibratie. Zet u dit uit, dan is er geen kleurkalibratie mogelijk en worden de knoppen voor Start en Snelbeschouwing inactief. Eerste kleur Kalibratiescherm: De knop Vorige is uitgeschakeld tot het tweede kleurscherm. De knop Annuleren sluit de gebruikersinterface en gaat terug naar de aansluitpagina. SmartImage - Hiermee kunt u de instelling veranderen voor een betere weergave, gebaseerd op de inhoud. Is Ontspanning ingesteld, dan zijn SmartContrast en SmartResponse geactiveerd. Invoegtoepassingen ­ Het venster Kwaliteitsbeheer is alleen actief als u Kwaliteitsbeheer kiest uit het menu Invoegtoepassingen. Toont gegevens van Kwaliteitsbeheer op Beheer, Omschrijving, Serienummer, Huidige tijd, Domeinnaam en Toestand van kwaliteitsbeheer. Om terug te gaan naar de invoegtoepassing kiest u de tab van de invoegtoepassing. Invoegtoepassingen ­ Het venster Diefstalbestrijding is alleen actief als u Diefstal kiest uit het menu Invoegtoepassingen. Om Diefstalbestrijding in te schakelen, klikt u op de knop Diefstal activeren, waardoor het volgende scherm verschijnt: U kunt alleen een PIN-code opgeven tussen 4 en 9 cijfers. Nadat de PIN is opgegeven, gaat u met de knop Accepteren naar het dialoogvenster op de volgende pagina. Het scherm hoeft niet aan een andere host te worden aangesloten om naar de diefstalstand te gaan. Is een PIN-code ingevoerd en geaccepteerd, dan verschijnt het volgende dialoogvenster: Klikt u op de knop Nee, dan verschijnt het volgende scherm. Klikt u op de knop Ja, dan komt u op de pagina voor de beveiliging van de website. Nadat een PIN gecreëerd is, geeft het venster Diefstalbestrijding aan dat Diefstalbestrijding geactiveerd is. Hierbij verschijnt de knop met de PIN-opties: Er staat: Diefstalbestrijding geactiveerd. Wordt Diefstalbestrijding uitgeschakeld, dan verschijnt het scherm op de volgende pagina. De knop PIN-opties is pas beschikbaar nadat er een PIN gecreëerd is. De knop Diefstalbestrijding inactiveren toont het volgende venster: Na het invoeren van de PIN, zal de knop Accepteren de PIN inactiveren. De knop Annuleren opent het hoofdvenster voor Diefstalbestrijding, met de tekst Diefstalbestrijding niet actief, de knop Diefstalbestrijding activeren en de knop PIN-opties. Geeft u de verkeerde PIN op, dn verschijnt het volgende dialoogvenster: Opties>Voorkeuren ­ Is alleen actief als u de Voorkeuren kiest uit het menu Opties. [. . . ] Elke hub zet een enkel aansluitingspunt om tot meerdere aansluitingspunten. Alle andere stroomafwaartse poorten van een hub maken aansluiting mogelijk naar een andere hub of functie. Hubs kunnen waarnemen, aansluiten en ontkoppelen op elke stroomafwaartse poort, en stroomverdeling mogelijk maken naar stroomafwaartse apparaten. Elke stroomafwaartse poort kan afzonderlijk worden aangesloten en geconfigureerd op vol of laag vermogen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS 220X1SW

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS 220X1SW zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag