Gebruiksaanwijzing PHILIPS 220C1SW

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS 220C1SW. Wij hopen dat dit PHILIPS 220C1SW handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS 220C1SW te teleladen.


PHILIPS 220C1SW : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1959 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS 220C1SW (2203 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS 220C1SW

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Philips LCD Monitor Electronic User's Manual Veiligheid en Oplossen van Problemen Voorzorgsmaatregelen en onderhoud FAQ's Problemen opsporen en oplossen Informatie over voorschriften Overige verwante informatie Voorzorgsmaatregelen en onderhoud WAARSCHUWING: Het gebruik van andere regelaars, afstellingen of procedures dan in deze documentatie uiteengezet kan blootstelling aan schokken, elektrische gevaren en/of mechanische gevaren tot gevolg hebben. Lees en volg deze instructies bij het aansluiten en gebruiken van uw computermonitor. : Gebruik: Plaats de monitor niet in direct zonlicht of in de buurt van kachels of andere warmtebronnen. Verwijder eventuele voorwerpen die in ventilatieopeningen zouden kunnen vallen of een goede koeling van de elektronica van de monitor in de weg staan. Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen op de kast niet worden afgesloten. Let er bij de plaatsing van de monitor op dat de stekker en het stopcontact gemakkelijk toegankelijk zijn. [. . . ] De knop Annuleren sluit de gebruikersinterface en gaat terug naar de aansluitpagina. SmartImage - Hiermee kunt u de instelling veranderen voor een betere weergave, gebaseerd op de inhoud. Is Ontspanning ingesteld, dan zijn SmartContrast en SmartResponse geactiveerd. Invoegtoepassingen ­ Het venster Kwaliteitsbeheer is alleen actief als u Kwaliteitsbeheer kiest uit het menu Invoegtoepassingen. Toont gegevens van Kwaliteitsbeheer op Beheer, Omschrijving, Serienummer, Huidige tijd, Domeinnaam en Toestand van kwaliteitsbeheer. Om terug te gaan naar de invoegtoepassing kiest u de tab van de invoegtoepassing. Invoegtoepassingen ­ Het venster Diefstalbestrijding is alleen actief als u Diefstal kiest uit het menu Invoegtoepassingen. Om Diefstalbestrijding in te schakelen, klikt u op de knop Diefstal activeren, waardoor het volgende scherm verschijnt: U kunt alleen een PIN-code opgeven tussen 4 en 9 cijfers. Nadat de PIN is opgegeven, gaat u met de knop Accepteren naar het dialoogvenster op de volgende pagina. Het scherm hoeft niet aan een andere host te worden aangesloten om naar de diefstalstand te gaan. Is een PIN-code ingevoerd en geaccepteerd, dan verschijnt het volgende dialoogvenster: Klikt u op de knop Nee, dan verschijnt het volgende scherm. Klikt u op de knop Ja, dan komt u op de pagina voor de beveiliging van de website. Nadat een PIN gecreëerd is, geeft het venster Diefstalbestrijding aan dat Diefstalbestrijding geactiveerd is. Hierbij verschijnt de knop met de PIN-opties: Er staat: Diefstalbestrijding geactiveerd. Wordt Diefstalbestrijding uitgeschakeld, dan verschijnt het scherm op de volgende pagina. De knop PIN-opties is pas beschikbaar nadat er een PIN gecreëerd is. De knop Diefstalbestrijding inactiveren toont het volgende venster: Na het invoeren van de PIN, zal de knop Accepteren de PIN inactiveren. De knop Annuleren opent het hoofdvenster voor Diefstalbestrijding, met de tekst Diefstalbestrijding niet actief, de knop Diefstalbestrijding activeren en de knop PIN-opties. Geeft u de verkeerde PIN op, dn verschijnt het volgende dialoogvenster: Opties>Voorkeuren ­ Is alleen actief als u de Voorkeuren kiest uit het menu Opties. Op een niet-ondersteund scherm dat geschikt is voor DDC/CI, zijn alleen de tabs Help en Opties beschikbaar. Toont de huidige voorkeursinstellingen. Met Snelmenu inschakelen worden de selecties van SmartControl II getoond voor Select Preset en Tune Display in het snelmenu dat verschijnt als u rechtsklikt op het Bureaublad. Door het snelmenu in te schakelen, wordt het menu van het systeemvak voor SmartControl II getoond. Door rechtsklikken op het pictogram in het systeemvak verschijnen de menuopties voor Help, Technische ondersteuning, Zoeken naar nieuwe versies, Info en Afsluiten. Is het pictogram in het systeemvak niet geactiveerd, dan toont het pictogram alleen Afsluiten. Is het niet ingeschakeld, dan zal SmartControl II bij het opstarten niet starten of in het systeemvak verschijnen. De enige manier om SmartControll II te starten is met de snelkoppeling op het Bureaublad of met het programmabestand. Iedere voorinstelling om bij het opstarten van de computer te starten zal niet laden als dit aankruisvakje niet gemarkeed (inactief) is. [. . . ] Alle andere stroomafwaartse poorten van een hub maken aansluiting mogelijk naar een andere hub of functie. Hubs kunnen waarnemen, aansluiten en ontkoppelen op elke stroomafwaartse poort, en stroomverdeling mogelijk maken naar stroomafwaartse apparaten. Elke stroomafwaartse poort kan afzonderlijk worden aangesloten en geconfigureerd op vol of laag vermogen. De hub isoleert poorten met laag vermogen, zodat deze geen vol vermogen signaleren. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS 220C1SW

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS 220C1SW zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag