Gebruiksaanwijzing PHILIPS 201E1SB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS 201E1SB. Wij hopen dat dit PHILIPS 201E1SB handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS 201E1SB te teleladen.


PHILIPS 201E1SB : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1659 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS 201E1SB (1640 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS 201E1SB

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Philips lcd-monitor elektronische handleiding · Voorzorgsmaatregelen en onderhoud · FAQ's · Problemen opsporen en oplossen · Informatie over voorschriften Veiligheid en Oplossen van Problemen Voorzorgsmaatregelen en onderhoud WAARSCHUWING: Het gebruik van andere regelaars, afstellingen of procedures dan in deze documentatie uiteengezet kan blootstelling aan schokken, elektrische gevaren en/of mechanische gevaren tot gevolg hebben. Lees en volg deze instructies bij het aansluiten en gebruiken van uw computermonitor. : Gebruik: %Ï %Ï %Ï %Ï %Ï %Ï %Ï %Ï Plaats de monitor niet in direct zonlicht of in de buurt van kachels of andere warmtebronnen. Verwijder eventuele voorwerpen die in ventilatieopeningen zouden kunnen vallen of een goede koeling van de elektronica van de monitor in de weg staan. Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen op de kast niet worden afgesloten. Let er bij de plaatsing van de monitor op dat de stekker en het stopcontact gemakkelijk toegankelijk zijn. [. . . ] De wizard leidt u stap voor stap doo de instellingen voor de monitorprestaties. U kunt naar het menu van de invoegtoepassing gaan om de wizard later te starten. U kunt, zonder wizard, meer opties instellen met het standaardvenster. Wizard Analoge volgorde Resolutie Focus Helderheid Contrast Positie Witpunt (kleurtemperatuur) Bestand Wizard Digitaal Volgorde Resolutie Contrast Helderheid Witpunt (kleurtemperatuur) Bestand - 2. Start met standaardvenster: Instelmenu: %Ï %Ï Met het instelmenu verandert u Helderheid, Contrast, Focus, Positie en Resolutie. Annuleert u, dan krijgt u een vraag of u de installatie inderdaad wilt annuleren. Submenu Helderheid Contrast Focus (klok & klokfase) Positie Resolutie Weergave in analoog Ja Ja Ja Ja Ja Weergave in digitaal Ja Ja Nee Nee Ja Tabkop Instellen Instellen Instellen Instellen Instellen Kleurmenu: %Ï %Ï %Ï Met het kleurmenu stelt u RGB, Zwartniveau, Witpunt, Kleurkalibratie en SmartImage in (Zie de paragraaf over SmartImage). Zie onderstaande tabel voor de regel van het submenu, gebaseerd op uw invoer. Voorbeeld voor kleurkalibratie Submenu RGB Zwartniveau Witpunt Kleurkalibratie Beeldstand Weergave in analoog Ja Ja Ja Ja Ja Weergave in digitaal Ja Ja Ja Ja Ja Tabkop Kleur Kleur Kleur Kleur Kleur "Toon mij" start de handleiding voor kleurkalibratie. 2Start ­ start de kleurkalibratie in zes stappen. 4Om terug te gaan naar het kleurvenster, klikt u op de knop Annuleren. Is het niet geactiveerd, dan is kleurkalibratie niet mogelijk en gaat . het systeem naar de knoppen voor start en snel bekijken. 6Must have patent info in calibration screen. . Eerste scherm voor kleurkalibratie: De knop Vorige werkt pas op het tweede kleurscherm. 2Met Volgende gaat u naar het volgende doel (van zes doelen). 3Met de laatste knop Volgende gaat u naar het venster Bestand>Voorinstellingen. 4Met Annuleren sluit u de gebruikersinterface en gaat u terug naar de pagina van de invoegtoepassing. . SmartImage - Hiermee verandert u de instelling voor een betere weergave, afhankelijk van de getoonde gegevens. Is Entertainment ingesteld, dan zijn SmartContrast en SmartResponse actief. Invoegtoepassingen ­ Het venster Assetbeheer is alleen actief als u Assetbeheer kiest uit het uitrolmenu Invoegtoepassingen. Toont gegevens van Assetbeheer, te weten Beheer, Omschrijving, Serienummer, Huidige tijd, Domeinnaam en Toestand van assetbeheer. Om terug te gaan naar de hoofdpagina van de invoegtoepassing kiest u de tab Invoegtoepassing. Invoegtoepassingen ­ Het venster voor Diefstalpreventie is alleen actief als u Diefstal selecteert uit het uitrolmenu Invoegtoepassingen. Om Diefstalpreventie te activeren, klikt u op Diefstalpreventie activeren, waarna het volgende scherm verschijnt: U kunt hier alleen een PIN-code van minimaal 4 en hoogstens 9 cijfers opgeven. 2Na het invoer van de PIN-code klikt u op Accepteren. 4Het is niet nodig dat het scherm aan een andere host wordt gekoppeld om naar de diefstalstand te gaan. . Is er een PIN-code ingevoerd en geaccepteerd, dan verschijnt het volgende dialoogvenster: %Ï Klikt u op Nee, dan verschijnt het volgende scherm. Klikt u op Ja, dan gaat u naar de veilige landingspagina van de website. Nadat de PIN-cide gemaakt is, geeft het venster Diefstalpreventie aan dat Diefstalpreventie geactiveerd is. De knop met PINopties wordt getoond: 1U ziet dat Diefstalpreventie actief is. [. . . ] Service onder garantie is beschikbaar in alle landen waar het product officieel wordt gedistribueerd door Philips Consumer Electronics. In landen waar Philips Consumer Electronics het product niet distribueert, zal de plaatselijke Philips-serviceorganisatie trachten service te verlenen (ofschoon er vertraging kan optreden als de juiste reserveonderdelen en technische handleiding(en) niet dadelijk beschikbaar zijn). WAAR KAN IK MEER INFORMATIE KRIJGEN?Voor meer informatie neemt u contact op met het Philips Customer Care-centrum door telefoonnummer (877) 835-1838 (alleen voor Amerikaanse klanten) of (919) 573-7855 te bellen. Voordat u om service verzoekt. . . Het gedeelte daarin over het aanpassen van de monitorinstellingen kan u een servicebezoek besparen. OM SERVICE ONDER GARANTIE IN DE VERENIGDE STATEN, PUERTO RICO OF DE AMERIKAANSE MAAGDENEILANDEN TE VERKRIJGEN. . . [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS 201E1SB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS 201E1SB zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag