Gebruiksaanwijzing PHILIPS 190S1SB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS 190S1SB. Wij hopen dat dit PHILIPS 190S1SB handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS 190S1SB te teleladen.


PHILIPS 190S1SB : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1611 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS 190S1SB (1621 ko)
   PHILIPS 190S1SB ANNEXE 2 (3016 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS 190S1SB

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Philips LCD Monitor - elektronisk brugervejledning · Sikkerhedsforanstaltninger og vedligeholdelse · Hyppigt stillede spørgsmål · Fejlfinding · Lovmæssige oplysninger Oplysninger om sikkerhed og fejlfinding Sikkerhedsforanstaltninger og vedligeholdelse ADVARSEL: Anvendelse af kontrolelementer, justeringer eller fremgangsmåder, der ikke er beskrevet i denne dokumentation, kan resultere i elektrisk stød, elektriske ulykker og/eller mekaniske ulykker. Læs og følg disse vejledninger, når du tilslutter og anvender din computerskærm: Betjening: %Ï %Ï %Ï %Ï %Ï %Ï %Ï %Ï Hold skærmen væk fra direkte sollys og væk fra brændeovne og andre varmekilder. Fjern alt, der kan risikere at falde i ventilationshullerne eller forhindre korrekt afkøling af skærmens' elektronik. Ved placering af skærmen skal du sikre dig, at det er let at komme til strømstikket og stikkontakten. Hvis der slukkes for skærmen ved at fjerne strømkablet eller jævnstrømsledningen, skal du vente 6 sekunder, før du sætter strømkablet eller jævnstrømsledningen til igen for at opnå normal betjening. [. . . ] Se nedenstående oversigt med undermenupunkter baseret på dit input. Eksempel på farvekalibrering Undermenu RGB Sortniveau Hvidpunkt Farvekalibrering Visningstilstand Skærm i Analog Ja Ja Ja Ja Ja Skærm i Digital Ja Ja Ja Ja Ja Fanebladsoverskrift Farve Farve Farve Farve Farve 2 . "Start" - starter 6-trins farvekalibrerings-sekvensen. 3 . "Quick View" ("Quick-visning") indlæser før/efter-billederne. 4 . For at vende tilbage til "Color" ("Farve"-)startruden, skal du klikke på "Cancel" ("Annuller"). Hvis markeringen er fjernet, kan der ikke ske farvekalibrering, ligesom start- og quick-visning 6 . Der skal være patent-oplysninger på kalibreringsskærmen. Først farvekalibreringsskærm: knapperne er gråtonede. "Show Me" ("Vis Mig") starter vejledningen i farvekalibrering. 2 . "Next" ("Næste") går til efterfølgende mål (seks mål). 3 . "Final next" ("Afsluttende Næste) går til File > Presets (File > Forvalg) rude. 4 . "Cancel" ("Annuller") lukker UI og vender tilbage til "plug in"-) siden. "Previous" ("Foregående"-) knap er deaktiveret, indtil den anden farveskærm. Smart-Billede - tillader brugeren at ændre indstillingen for at opnå en bedre skærmindstilling baseret på indhold. Når der indstilles på "Entertainment" ("Underholdning"), aktiveres Smart-Kontrast og Smart-Svar. Plug-Ins - "Asset Management" ruden er kun aktiv, når "Asset Management" er valgt i Plug Ins-rullemenuen. Viser "Asset Management" oplysninger vedrørende styring, beskrivelse, serienummer, nuværende timing, domænenavn samt "Asset Management" status. Vælg plug-in-fanebladet for at vende tilbage til Plug-in startsiden. Plug-Ins - "Theft Deterence" ("Anti-tyveri") ruden er kun aktiv, når "Theft" ("Tyveri") er valgt i Plug Ins-rullemenuen. For at aktivere "Theft Deterrence", skal du klikke på "Aktiver Tyveri", hvorefter følgende skærm ses: 2 . Når PIN-koden er indtastet, leder "Accept" ("Accept"-) knappen brugeren til pop-op dialogboksen på følgende side. 4 . Kræver ikke, at skærmen forbindes til en anden vært for at gå i anti-tyveri tilstand. Når en PIN-kode er indtastet og accepteret, ses følgende dialogboks: Der kan kun indtastes en PIN-kode på fra fire til ni cifre. %Ï Et klik på "No" ("Nej") leder brugeren til den følgende skærm. Et klik på "Yes" ("Ja") leder brugeren til sikkert websted landingpage. Når der er oprettet en PIN-kode, indikerer "Theft Deterrence" ruden, at "Theft Deterrence" er aktiveret og giver PIN-kode funktionsknap: 1"Theft Deterrence Enabled" ("Anti-tyver Aktiveret") ses. 2 . Deaktivering af "Theft" åbner rudeskærmen på næste side. 3 . PIN-kode Funktioner knappen virker kun, når brugeren har oprettet PIN-kode. Knappen åbner sikkert PIN-kode websted. Deaktivering af "Theft" knappen åbner følgende rude: 1Når PIN-kode er indtastet, deaktiverer "Accept" ("Accept"-)knappen PIN-kode. 2 . "Cancel" ("Annuller"-) knappen åbner hoved "Theft Deterrence" ruden og viser "Theft Deterrence Disabled") ("Antityveri Deaktiveret"). Aktiver "Theft" og 3 . Forkert indtastning af PIN-kode medfører følgende dialogboks: PIN-kode Funktioner knapperne. "Options > Preferences" ("Funktioner > Indstillinger") - er kun aktiv, når Preferences (Indstillinger) er valgt i Funktionerrullemenuen. På en ikke-understøttet skærm med DDC/Ci er kun "Help" ("Hjælp") og "Options" ("Funktioner") til rådighed. 1Viser nuværende, foretrukne indstillinger. 3 . "Enable Context" ("Aktiver Indhold"-) menuen er som standard afmærket (Til) på skrivebordet. "Enable Context" menuen viser Smart-Kontrol ll valg til "Select Preset" ("Vælg Forvalg") og "Tune Display" ("Indstil Display") på højreklik indholdsmenuen på skrivebordet. "Disabled" ("Deaktiveret") fjerner Smart-Kontrol ll i højre-klik indholdsmenuen. 4 . "Enable Context" ("Aktiver Indhold"-) menuen er som standard afmærket (Til) på skrivebordet. [. . . ] Opståede skader eller følgeskader forårsaget af produktet. (Visse stater tillader ikke udelukkelse af opståede skader eller følgeskader, hvorfor ovenstående udelukkelse eventuelt ikke gælder for dig. Dette omfatter, men begrænses ikke til optaget materiale, uanset, om det er med copyright eller ej. ) Modellen eller produktionsnummeret på produktet er ændret, slettet, fjernet eller gjort ulæseligt. Hvor ER DER SERVICE TIL RÅDIGHED?Service under garantien er til rådighed i alle lande, hvor produktet officielt distribueres af Philips Consumer Electronics. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS 190S1SB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS 190S1SB zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag