Gebruiksaanwijzing PHILIPS 190E1SB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS 190E1SB. Wij hopen dat dit PHILIPS 190E1SB handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS 190E1SB te teleladen.


PHILIPS 190E1SB : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1676 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS 190E1SB (1651 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS 190E1SB

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Philips lcd-monitor elektronische handleiding · Voorzorgsmaatregelen en onderhoud · FAQ's · Problemen opsporen en oplossen · Informatie over voorschriften Veiligheid en Oplossen van Problemen Voorzorgsmaatregelen en onderhoud WAARSCHUWING: Het gebruik van andere regelaars, afstellingen of procedures dan in deze documentatie uiteengezet kan blootstelling aan schokken, elektrische gevaren en/of mechanische gevaren tot gevolg hebben. Lees en volg deze instructies bij het aansluiten en gebruiken van uw computermonitor. : Gebruik: %Ï %Ï %Ï %Ï %Ï %Ï %Ï %Ï Plaats de monitor niet in direct zonlicht of in de buurt van kachels of andere warmtebronnen. Verwijder eventuele voorwerpen die in ventilatieopeningen zouden kunnen vallen of een goede koeling van de elektronica van de monitor in de weg staan. Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen op de kast niet worden afgesloten. Let er bij de plaatsing van de monitor op dat de stekker en het stopcontact gemakkelijk toegankelijk zijn. [. . . ] 4 . Met Annuleren sluit u de gebruikersinterface en gaat u terug naar de pagina van de invoegtoepassing. SmartImage - Hiermee verandert u de instelling voor een betere weergave, afhankelijk van de getoonde gegevens. Is Entertainment ingesteld, dan zijn SmartContrast en SmartResponse actief. De knop Vorige werkt pas op het tweede kleurscherm. Invoegtoepassingen ­ Het venster Assetbeheer is alleen actief als u Assetbeheer kiest uit het uitrolmenu Invoegtoepassingen. Toont gegevens van Assetbeheer, te weten Beheer, Omschrijving, Serienummer, Huidige tijd, Domeinnaam en Toestand van assetbeheer. Om terug te gaan naar de hoofdpagina van de invoegtoepassing kiest u de tab Invoegtoepassing. Invoegtoepassingen ­ Het venster voor Diefstalpreventie is alleen actief als u Diefstal selecteert uit het uitrolmenu Invoegtoepassingen. Om Diefstalpreventie te activeren, klikt u op Diefstalpreventie activeren, waarna het volgende scherm verschijnt: 2 . Na het invoer van de PIN-code klikt u op Accepteren. 4 . Het is niet nodig dat het scherm aan een andere host wordt gekoppeld om naar de diefstalstand te gaan. Is er een PIN-code ingevoerd en geaccepteerd, dan verschijnt het volgende dialoogvenster: U kunt hier alleen een PIN-code van minimaal 4 en hoogstens 9 cijfers opgeven. %Ï Klikt u op Nee, dan verschijnt het volgende scherm. Klikt u op Ja, dan gaat u naar de veilige landingspagina van de website. Nadat de PIN-cide gemaakt is, geeft het venster Diefstalpreventie aan dat Diefstalpreventie geactiveerd is. De knop met PINopties wordt getoond: 1U ziet dat Diefstalpreventie actief is. 2 . Inactiveert u diefstal, dan verschijnt het venster op de volgende pagina. 3 . De knop PIN-opties is alleen beschikbaar als de gebruiker een PIN-code maakt. De knop brengt u naar de veilige PIN-website. De knop Diefstal inactiveren brengt u naar het volgende venster: 1Na. het invoeren van de PIN-code, klikt u op Accepteren om de PIN te inactiveren. Er staat Diefstalpreventie inactief en u ziet de knoppen voor PIN-opties. 3 . Geeft u de verkeerde PIN-code op dan ziet u het volgende dialoogvenster: Opties>Voorkeuren ­ Is alleen actief als u Voorkeuren kiest uit het uitrolmenu Opties. Op een scherm dat niet ondersteund wordt en geschikt is voor DDC/CI, ziet u alleen de tabs Help en Opties. 1Toont de huidige voorkeursinstellingen. Door het snelmenu te activeren worden de selecties voor SmartControl II getoond voor Voorkeuze selecteren en Afstemweergave als u met de rechterknop op het bureaublad klikt. Is het snelmenu niet actief dan wordt SmartControl II verwijderd uit het snelmenu dat verschijnt bij rechtsklikken. Door het snelmenu te activeren wordt het menu van het systeemvak voor SmartControl II getoond. Door rechts te klikken op het pictogram in het systeemvak worden de menuopties voor Help en Technische ondersteuning getoond. Is het menu in het systeemvak voor Activeren niet geactiveerd, dan toont het pictogram in het systeemvak alleen AFSLUITEN. Is het niet geactiveerd, dan wordt SmartControl II niet gestart bij de systeemstart en vindt u het niet in het systeemvak. De enige manier om SmartControll II te starten is met de snelkoppeling op het bureaublad of met het programmabestand. Een voorinstelling die is ingesteld om bij het opstarten te staten wordt niet geladen als dit vakje niet gemakreed is (Inactief). Opties>Invoer ­ Is alleen actief als er Invoer wordt geselecteerd in het uitrolmenu Opties. [. . . ] In landen waar Philips Consumer Electronics het product niet distribueert, zal de plaatselijke Philips-serviceorganisatie trachten service te verlenen (ofschoon er vertraging kan optreden als de juiste reserveonderdelen en technische handleiding(en) niet dadelijk beschikbaar zijn). WAAR KAN IK MEER INFORMATIE KRIJGEN?Voor meer informatie neemt u contact op met het Philips Customer Care-centrum door telefoonnummer (877) 835-1838 (alleen voor Amerikaanse klanten) of (919) 573-7855 te bellen. Het gedeelte daarin over het aanpassen van de monitorinstellingen kan u een servicebezoek besparen. OM SERVICE ONDER GARANTIE IN DE VERENIGDE STATEN, PUERTO RICO OF DE AMERIKAANSE MAAGDENEILANDEN TE VERKRIJGEN. . . Bel het telefoonnummer van het Philips Customer Care-centrum dat hieronder staat vermeld voor hulp voor uw product en serviceprocedures: Philips Customer Care-centrum (877) 835-1838 of (919) 573-7855 (In de Verenigde Staten, Puerto Rico en de Amerikaanse Maagdeneilanden zijn alle geïmpliceerde garanties, inclusief geïmpliceerde garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel, van een beperkte duur tot de tijdsduur van deze uitdrukkelijke garantie. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS 190E1SB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS 190E1SB zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag