Gebruiksaanwijzing PHILIPS 16917-31-16

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS 16917-31-16. Wij hopen dat dit PHILIPS 16917-31-16 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS 16917-31-16 te teleladen.


PHILIPS 16917-31-16 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2595 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS 16917-31-16 BROCHURE (1224 ko)
   PHILIPS 16917-31-16 QUICK START GUIDE (951 ko)
   PHILIPS 16917-31-16 BROCHURE (1265 ko)
   PHILIPS 16917-31-16 QUICK START GUIDE (951 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS 16917-31-16

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] WAARSCHUWING: om het risico van brand of een elektrische schok zo veel mogelijk te beperken, mag dit apparaat niet worden blootgesteld aan regen of vocht en mogen er geen vloeistofhoudende voorwerpen, zoals vazen, op dit apparaat worden geplaatst. VOORZICHTIG: om het risico van brand of een elektrische schok zo veel mogelijk te beperken dient u de brede pin van de stekker te passen op de brede opening van het contact en deze er volledig in te steken. j Gebruik uitsluitend door de fabrikant JHVSHFLÀFHHUGH WRHEHKRUHQDFFHVVRLUHV k Uitsluitend te gebruiken met de door GH IDEULNDQW JHVSHFLÀFHHUGH RI ELM KHW apparaat verkochte wagen, standaard, statief, beugel of onderstel. Bij gebruik van een wagen dient u de combinatie wagen/ apparaat voorzichtig te verplaatsen om te voorkomen dat deze omvalt. l Haal de stekker bij onweer en wanneer het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt, uit het stopcontact. [. . . ] d Volg alle instructies. 4 NL n Stel het apparaat niet bloot aan vocht. o Plaats niets op het apparaat dat gevaar kan opleveren, zoals een glas water of een brandende kaars. p Als u het netsnoer of de aansluiting op het apparaat gebruikt om het apparaat uit te schakelen, dient u ervoor te zorgen dat deze goed toegankelijk zijn. Waarschuwing Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit. Geen enkel onderdeel van dit apparaat hoeft ooit te worden gesmeerd. Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden. Wanneer een product is voorzien van een symbool van een afvalcontainer met een kruis erdoorheen, valt het product onder de Europese richtlijn 2002/96/EG: Plaats dit apparaat nooit op andere elektrische apparatuur. Houd dit apparaat uit de buurt van direct zonlicht, open vuur of warmte. Zorg ervoor dat u altijd toegang hebt tot het netsnoer of de stekker om de stroom van dit apparaat uit te schakelen. Gooi het product nooit weg met ander huishoudelijk afval. Informeer u over de lokale regels inzake gescheiden afvalophaling van elektrische en elektronische toestellen. Een goede afvalverwerking van uw oude product draagt bij tot het voorkomen van mogelijke schade voor het milieu en de volksgezondheid. » Het Bluetooth-indicatielampje op het display begint te knipperen. 4 8 NL 5 » De tijd op het apparaat wordt gesynchroniseerd met de tijd op de telefoon. Opmerking Nadat u een Bluetooth-verbinding tot stand hebt gebracht, kunt u muziek afspelen op uw telefoon en deze beluisteren via de docking speaker. NL 9 Ned erla nd s Raak [PHILIPS 16917-31-16] aan op het scherm. » Wanneer u de meldingstoon hoort, zijn uw telefoon en het apparaat met elkaar verbonden via Bluetooth. 4 Muziek afspelen met Fidelio De Philips Fidelio-app biedt allerlei nieuwe functies voor uw dockingsysteem, inclusief knoppen voor het afspelen van muziek, internetradio en een multifunctionele wekker. 1 Gebruik de QR-codescanner om de QRcode op het pakket te scannen. Fidelio installeren op uw Android-telefoon U wordt aangeraden de gratis software "Fidelio" te downloaden en te installeren, zodat u nog meer functies tot uw beschikking hebt. U kunt Fidelio op twee manieren downloaden. Fidelio installeren met behulp van de QR-code Opmerking Zorg ervoor dat uw telefoon is verbonden met internet. Controleer of uw telefoon een QR-codescanner heeft. Download zo nodig een scantoepassing van de Android Market. 10 NL 2 Android_Fidelio. apk » Het systeem vraagt of u Fidelio wilt installeren. 4 Raak [Install] (Installeren) aan om Fidelio te installeren. Install NL 11 Ned erla nd s Raak [Open] (Openen) aan om Fidelio te downloaden. 3 Raak de gedownloade toepassing aan. 5 Raak [Done] (Gereed) aan. Fidelio installeren via de Android Market Opmerking Zorg ervoor dat uw telefoon is verbonden met internet. Controleer of u met uw Android-telefoon toegang hebt tot de Android Market. 1 Raak het pictogram van de Android Market aan op het scherm van uw telefoon. Done » Het pictogram van Fidelio wordt weergegeven in het beginscherm. Opmerking U kunt ook rechtstreeks zoeken naar Fidelio in de Android Market. De telefoon downloadt en installeert Fidelio dan automatisch. 12 NL 2 5 3 Typ "Fidelio" in de zoekbalk en zoek naar Fidelio. Raak de gedownloade toepassing aan. Fidelio Android_Fidelio. apk » Het systeem vraagt of u Fidelio wilt installeren. NL 13 Ned erla nd s Raak het zoekpictogram op het scherm aan om de zoekbalk te openen. 4 Raak in de lijst met resultaten "Fidelio" aan om Fidelio te downloaden. 6 Raak [Install] (Installeren) aan om Fidelio te installeren. Install Opmerking 7 U kunt ook rechtstreeks zoeken naar Fidelio in de Raak [Done] (Gereed) aan. Android Market. De telefoon downloadt en installeert Fidelio dan automatisch. Done » Het pictogram van Fidelio wordt weergegeven in het beginscherm. 14 NL Songbird is een onderdeel van Fidelio. U wordt aangeraden de gratis software "Songbird" te downloaden en te installeren. Songbird installeren op uw telefoon 1 Raak in het beginscherm het pictogram Fidelio aan om de toepassing Fidelio te openen. download » Songbird wordt gedownload. 3 Fidelio Raak de gedownloade toepassing Songbird aan. » U wordt gevraagd Songbird te downloaden als u Fidelio voor het eerst opent. Songbird. apk » Het systeem vraagt of u Songbird wilt installeren. NL 15 Ned erla nd s Songbird op uw Androidtelefoon installeren 2 Raak [download] (downloaden) aan. 4 Raak [Install] (Installeren)aan. 6 Selecteer uw gewenste nummer en raak aan. Install » Songbird wordt geïnstalleerd. 5 Raak [Open] (Openen) aan om het menu van Songbird te openen. Open » Nu kunt u via het apparaat van uw favoriete muziek genieten. 16 NL Als u het downloaden van Songbird in eerste instantie hebt afgewezen, kunt u in het beginmenu van Fidelio toegang krijgen tot Songbird. Het systeem vraagt opnieuw of u Songbird wilt downloaden. Songbird installeren op uw computer Ga naar de website www. philips. com/songbird, download de nieuwste versie van Songbird en installeer deze versie op uw computer. Als u uw Android-telefoon wilt verbinden met het basisstation, moet u de apparaten eerst aan elkaar koppelen. U hoeft het koppelen slechts eenmaal uit te voeren. De Android-telefoon plaatsen 1 Controleer waar de micro-USB-aansluiting van de Android-telefoon zich bevindt. [. . . ] Draai de aansluiting voor de Androidtelefoon op de docking speaker indien nodig. Plaats uw Android-telefoon vervolgens in het apparaat. NL 17 Ned erla nd s Opmerking Uw Android-telefoon verbinden met het basisstation 2 Schuif de aansluiting naar het midden van het apparaat. 5 Raak [PHILIPS 16917-31-16] (PHILIPS 16917-31-16) in de zoekresultaten aan. 3 Draai de knop aan beide zijden van de aansluiting zodat de telefoon stevig staat. PHILIPS 16917-31-16 4 Na het docken wordt Bluetooth automatisch geactiveerd op de telefoon en wordt gezocht naar het apparaat. 18 NL » De telefoon wordt verbonden met het dockingsysteem. » Wanneer de Bluetooth-verbinding tot stand is gebracht, hoort u het geluid "Du-du". De Android-telefoon opladen Wanneer het basissysteem is aangesloten op het stopcontact, wordt de geplaatste Androidtelefoon automatisch opgeladen. NL 19 Ned erla nd s 5 Productinformatie Opmerking Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. 6SHFLÀFDWLHV Versterker Versterker Stroomverbruik in < 1W energiebesparende standbystand: Maximaal 2 A Opladen: 2A - Alleen via USB aan achterkant - Alleen via micro-USB 2A - Via zowel micro-USB 1 A voor elk als USB aan achterkant Afmetingen - apparaat 429 x 169 x (b x h x d): 108 mm Gewicht - apparaat: 2, 1 kg Als de micro-USB-aansluiting zich op de bovenkant bevindt en u Android-besturingssysteem 2. 3 of hoger gebruikt, dan is automatisch draaien van het scherm beschikbaar. Nominaal uitgangsvermogen: Signaal-ruisverhouding: Aux-ingang: 2 x 15 W 80 dBA 0, 6 -1 V, 10. 000 ohm Algemene informatie Algemene informatie Systeemvereisten Netspanning (netspanningsadapter): Stroomverbruik in werking: het Android-besturingssysteem (versie 2. 1 of hoger); Bluetooth-software (versie 2. 1 of hoger); een micro-USBaansluiting. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS 16917-31-16

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS 16917-31-16 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag