Gebruiksaanwijzing PANASONIC WHUD07CE5

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC WHUD07CE5. Wij hopen dat dit PANASONIC WHUD07CE5 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC WHUD07CE5 te teleladen.


PANASONIC WHUD07CE5 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4741 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC WHUD07CE5

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] OPGEPAST Met dit teken wordt u gewaarschuwd voor letsel of schade aan eigendommen. De op te volgen instructies worden aangeduid met de volgende symbolen: OPMERKING De afbeeldingen in deze handleiding zijn alleen bedoeld als toelichting en kunnen afwijken van het daadwerkelijke uiterlijk van het apparaat. Deze handleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd ter verbetering. OPMERKING: Wanneer de buitentemperatuur buiten het hierboven vermelde temperatuurbereik ligt, zal de verwarmingscapaciteit aanzienlijk afnemen en zal de buiten-unit door een beveiligingsvoorziening misschien niet meer functioneren. [. . . ] Druk niet met harde, puntige voorwerpen op de knoppen van het controlepaneel. Reinig het controlepaneel niet met water, wasbenzine, verfverdunner of een schuurmiddel. De beschrijving in deze handleiding van sommige functies geldt misschien niet voor uw unit. Neem contact op met de officiële dealers bij u in de buurt voor nadere informatie. Voor de normale bedrijfsstand zijn de knoppen UIT/AAN-toets Bedrijfslampje Knop Bedrijfsstand Knop Bedrijfsstand Stil Knop Binnen-unit Bediening Bijverwarming Toetsen stand systeeminstelling Knop Timer-instelling Groep Knop Stand Extra Verwarming Toets Systeempomp Toetsen Controle Systeemstatus Toets voor het resetten van een fout Indicator Verwarmingsstand UIT/AAN Indicator Tankstand UIT/AAN De actuele dag en tijd moeten worden ingesteld wanneer u: - De apparatuur voor de eerste keer inschakelt. - Wanneer lange tijd is verstreken sinds de apparatuur voor het laatst is ingeschakeld. De actuele tijd die is ingesteld, is de standaardtijd voor alle bedieningshandelingen met de Timer. De begininstelling blijft van kracht totdat de gebruiker deze wijzigt. Of als u met JA de functie wilt inschakelen of op NEE als u de functie wilt uitschakelen, of stel de dag en de 4. Prioriteit voor Verwarming (JA / NEE) Gebruik van alleen de Warmtepomp kiezen voor Verwarmingszijde in de stand HEAT + TANK (VERWARMING + TANK). Instellen Verwarmingsinterval Verwarming De timer voor Verwarming instellen in de stand HEAT + TANK (VERWARMING + TANK) (0, 5 uur ~ 10 uur). Instellen Verwarmingsinterval Tank De timer voor Tank instellen in de stand HEAT + TANK (VERWARMING + TANK) (5 minuten ~ 1 uur 35 minuten). Instellen Vertragingstijd Booster-verwarming Vertraging van de timer voor de booster-verwarming op ON (Aan) zetten als de tanktemperatuur niet wordt bereikt (20 minuten ~ 1 uur 35 minuten). Instellen Dag & Tijd Sterilisatie Timer instellen voor sterilisatie (slechts eenmaal per week). instellen Sterilisatietemperatuur Temperatuur instellen voor sterilisatiefunctie (40°C ~ 75°C). Tijd Aanhouden Sterilisatie De timer instellen voor het handhaven van de verwarmingstemperatuur voor het voltooien van de sterilisatiefunctie (5 minuten ~ 1 uur). Houd en tegelijkertijd 5 seconden lang ingedrukt als u naar de stand voor de speciale instellingen wilt gaan. Het verdient ten zeerste aanbeveling contact op te nemen met de officiële dealer bij u in de buurt als u wilt dat het temperatuurbereik van het water wordt gewijzigd. U kunt met het regelpaneel het temperatuurbereik voor de uitlaattemperatuur van het water en de buitenomgevingstemperatuur instellen. Wanneer de unit ON (Aan) is, brandt de bedrijfs-LED en worden de werkelijke temperatuur voor wateruitlaat en buiten-omgeving op de display van het regelpaneel getoond. - In deze stand levert de buiten-unit verwarmingscapaciteit aan de binnen-unit. STAND VERWARMING + TANK - In deze stand levert de buiten-unit verwarmingscapaciteit aan de sanitaire tank en de binnen-unit. [. . . ] In de stand Extra Verwarming zijn alle andere functies niet toegestaan. Informatie voor gebruikers over de inzameling en afvalverwerking van oude apparatuur Deze symbolen op de producten, verpakkingen, en/of begeleidende documenten betekenen dat gebruikte elektrische en elektronische producten en batterijen niet met het algemene huishoudelijke afval gemengd mogen worden. Voor een correcte behandeling, recuperatie en recyclage van oude producten en lege batterijen moeten zij naar de bevoegde verzamelpunten gebracht worden in overeenstemming met uw nationale wetgeving en de Richtlijnen 2002/96/EC en 2006/66/EC. Door deze producten en batterijen correct te verwijderen draagt u uw steentje bij tot het beschermen van waardevolle middelen en tot de preventie van potentiële negatieve effecten op de gezondheid van de mens en op het milieu die anders door een onvakkundige afvalverwerking zouden kunnen ontstaan. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC WHUD07CE5

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC WHUD07CE5 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag