Gebruiksaanwijzing PANASONIC WH-SDF16C6E51

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC WH-SDF16C6E51. Wij hopen dat dit PANASONIC WH-SDF16C6E51 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC WH-SDF16C6E51 te teleladen.


PANASONIC WH-SDF16C6E51 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3015 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC WH-SDF16C6E51

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Inspección • Con el fin de garantizar el rendimiento óptimo de las unidades, las inspecciones de temporada de las mismas, del filtro externo y del cableado se deben llevar a cabo en intervalos regulares. Para el tratamiento apropiado, la recuperación y el reciclado de aparatos viejos y baterías usadas, por favor, observe las normas de recogida aplicables, de acuerdo a su legislación nacional y a las Directivas 2002/96/ CE y 2006/66/CE. ) 25 / 55 -20 / 35 *1 KÜHLEN 5 / 20 16 / 43 Wenn die Außentemperatur außerhalb des in der Tabelle angegebenen Bereichs liegt, fällt die Heizleistung erheblich ab, und es ist möglich, dass das Außengerät durch einen Schutzmechanismus abgeschaltet wird. 47 Justieren der Anfangseinstellungen Händler Wählen Sie die Menüs entsprechend dem im Haushalt verfügbaren System aus und bestimmen Sie die Einstellungen diesem gemäß. [. . . ] Raak de scherpe aluminiumvin niet aan; scherpe delen kunnen blessures veroorzaken. Gebruik het systeem niet tijdens sterilisatie om verbranding door heet water of oververhitting van douchewater te voorkomen. zorg dat de afvoerleiding correct is aangesloten om waterlekkage te voorkomen. Vraag een erkende dealer om de sterilisatie-instellingen te controleren op overeenstemming met de toepasselijke regels en wetgeving. Druk niet met een hard, puntig voorwerp op de knoppen van het controlepaneel. Reinig het controlepaneel niet met water, benzeen, verdunner of een schuurmiddel. voer niet zelf de inspectie en onderhoudswerk van het controlepaneel uit. Neem contact op met een erkende dealer om verwondingen door onjuiste bediening te voorkomen. Nederlands Veiligheidsmaatregelen 75 De begininstellingen aanpassen Dealer Gebruik de menu's en instellingen die van toepassing zijn op uw systeem. Het wordt aanbevolen om instellingen alleen door een erkende dealer of specialist te laten wijzigen. De begininstelling blijft van kracht totdat de gebruiker deze wijzigt. € De stand STATUS kan niet worden geactiveerd wanneer op het scherm SETTING staat. € Het totale energieverbruik is een schatting op basis van AC 230 V en kan verschillen van de werkelijke waarde zoals gemeten door precisieapparatuur. – Opmerking: ■ Opmerking: Tijdens normaal bedrijf worden de knoppen 78 Dealer Gebruiker Dealer De bediening/instellingen moeten worden uitgevoerd door een erkende dealer/specialist. De bediening/instellingen mogen worden uitgevoerd door een erkende dealer/specialist of de gebruiker. Scherm Temperatuurinstelling Temperatuurinstelling van het systeem Het systeem regelt de temperatuur voor elk menu op basis van de omgevingstemperatuur buiten. € Neem contact op met uw erkende dealer als u de temperatuur wilt instellen of wijzigen. 1 Houd 5 seconden ingedrukt om de stand voor instelling van het temperatuurbereik te openen. Gebruiker Het temperatuurbereik controleren 1 Houd 2 Druk op • Druk op 5 seconden ingedrukt om de stand voor instelling van het temperatuurbereik te openen. Temperatuurinstelling -15 °C ~ 15 °C Scherm <Omgevingstemperatuur buiten> De omgevingstemperatuur buiten instellen waarbij de verwarming tijdens de stand HEAT wordt uitgeschakeld. De omgevingstemperatuur buiten instellen waarbij de reserveverwarming wordt ingeschakeld. 5 °C ~ 35 °C -15 °C ~ 20 °C 5 °C ~ 20 °C 40 °C ~ 75 °C HEAT HEATER *1, *2 COOL TANK *1 Het systeem is vergrendeld om te werken zonder COOL modus. [. . . ] Het gebruik / Reinigingsinstructies / Problemen oplossen • Dit wordt veroorzaakt door een beveiligingsfunctie van het systeem wanneer de buitentemperatuur buiten het bedrijfsbereik is. Als de waterinlaattemperatuur lager is dan 10 °C, stopt de compressor en wordt de reserveverwarming ingeschakeld. € Wanneer het paneel en de vloer tegelijk verwarmd worden, kan de warmwatertemperatuur dalen en de verwarmingscapaciteit van het systeem afnemen. € Als de buitentemperatuur laag is, heeft het systeem wellicht meer tijd nodig om op te warmen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC WH-SDF16C6E51

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC WH-SDF16C6E51 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag