Gebruiksaanwijzing PANASONIC WH-MXF09D3E5

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC WH-MXF09D3E5. Wij hopen dat dit PANASONIC WH-MXF09D3E5 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC WH-MXF09D3E5 te teleladen.


PANASONIC WH-MXF09D3E5 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1418 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC WH-MXF09D3E5 (5667 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC WH-MXF09D3E5

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Operating Instructions (Mono bloc) Air-to-Water Heatpump System Model No. Mono bloc Unit WH-MXF09D3E5 WH-MXF12D6E5 ENGLISH Before operating the unit, read these operating instructions thoroughly and keep them for future reference. Before operating the unit, make sure the installation has been carried out correctly by authorized dealer correctly and precisely following the installation instructions given. FRANAIS Avant d'utiliser l'appareil, lisez ce mode d'emploi dans son intgralit et conservez-le pour toute rfrence ultrieure. [. . . ] Druk of controleer de temperatuur van de waterinvoer, de tank, de frequentie van de werkende compressor en de foutgeschiedenis. Druk op Wanneer de stand STATUS is ingeschakeld, brandt het indicatielampje "STATUS" (ON). De stand STATUS kan niet worden geactiveerd als het indicatielampje "SETTING" brandt (ON). CANCEL 46 1. Herhaal stap 3 tot 5 als u de shift-temperatuur van uw keuze (-5C ~ 5C) wilt instellen. Opmerkingen: CANCEL Verlaat de stand SETTING (INSTELLING) door op te drukken of wacht 30 seconden. De ingestelde temperatuur zal in het systeem worden opgeslagen wanneer u deze eenmaal hebt bevestigd. De stand "SETTING" (INSTELLING) kan niet worden geactiveerd als de indicatielampjes "PUMPDW" en "STATUS" branden (ON). INSTELLING WEEK-TIMER Timer-scherm Gaat branden als de Timerfunctie wordt geselecteerd Er kunnen per dag 6 verschillende programma's worden ingesteld (1 ~ 6) Duidt de geselecteerde dag aan Duidt de volgende dag aan voor de werking van de timer Te selecteren tijd (stappen van 10 minuten) OFF-timer Voor het automatisch uitschakelen, "OFF", van de unit SETTING TIMER SET TIMER ON OFF 123456 OFF/ON SELECT MONTUEWEDTHU FRI SAT SUN CLOCK CANCEL ON-timer Voor het automatisch inschakelen, "ON", van de unit Te selecteren dag Functie Stap TIMER Timer-stand invoeren Druk op Stel dag & tijd in . Druk op SELECT als u wilt bevestigen als u programma 1 wilt instellen. OFF/ON 3. Druk op SET als u ON- of OFF-timer wilt selecteren. MODE Als u de timer wilt instellen samen met andere bedieningshandelingen, drukt u op of QUIET . 6. Na 2 seconden zal het scherm verder gaan naar het volgende programma. Herhaal stap 4 tot 7 als u de programma's 2 tot 6 wilt instellen. Wanneer tijdens het instellen van de timer geen knop wordt ingedrukt binnen 30 seconden, of als SET de knop wordt ingedrukt, wordt de instelling van dat moment bevestigd en wordt het instellen van de timer beindigd. Timer Toevoegen/ Wijzigen Timer uitschakelen Timer inschakelen Timer controleren Herhaal bovenstaande stappen. Druk op TIMER of of TIMER totdat de dag van uw keuze verschijnt, druk op als u de ingestelde programma's wilt controleren. als u uw selectie wilt bevestigen. Timer annuleren 1. als u de programma-instelling wilt invoeren. of SELECT of CANCEL Opmerkingen: U kunt de Timer voor iedere dag van de week instellen (Maandag tot Zondag) met 6 programma's per dag. Wanneer de unit wordt ingeschakeld door de timer, zal de wateruitlaattemperatuur worden geregeld uitgaande van de eerder ingestelde temperatuur. U kunt niet op een dag twee keer hetzelfde timer-programma instellen. U kunt ook gemeenschappelijke dagen instellen met dezelfde timer-instelling. Bevordert energiebesparing doordat u iedere dag 6 programma's kunt instellen. 47 NEDERLANDS of voor het selecteren van de tijd van uw keuze. MONO BLOC-UNIT MONO BLOC-UNIT Wanneer de stroom uitvalt of de pomp niet meer werkt, voert u het systeem af (zoals aangeraden in de onderstaande illustratie). H <H Wanneer water binnen het systeem stil staat, kan het gebeuren dat bevriezing optreedt. Blokkeer de luchtinlaat-en luchtuitlaatopeningen niet omdat hierdoor de apparatuur misschien slecht zal presteren of defect zal raken. Maak, in de winter, de mono bloc-unit vrij van sneeuw en verwijder de sneeuw bij de buiten-unit zodat de sneeuw inlaaten uitlaatopeningen niet kan blokkeren. EXTERN FILTER Maak het externe filter schoon tenminste een keer per jaar. Doet u dit niet, dan kan het filter verstopt raken en kan het systeem instorten. [. . . ] Per un trattamento adeguato, recupero e riciclaggio di vecchi prodotti e batterie usate, vi preghiamo di portarli negli appositi punti di raccolta, secondo la legislazione vigente nel vostro Paese e le Direttive 2002/96/EC e 2006/66/EC. Smaltendo correttamente questi prodotti e le batterie, contribuirete a salvare importanti risorse e ad evitare i potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente che altrimenti potrebbero verificarsi in seguito ad un trattamento inappropriato dei rifiuti. Per ulteriori informazioni sulla raccolta e sul riciclaggio di vecchi prodotti e batterie, vi preghiamo di contattare il vostro comune, i vostri operatori per lo smaltimento dei rifiuti o il punto vendita dove avete acquistato gli articoli. Sono previste e potrebbero essere applicate sanzioni qualora questi rifiuti non siano stati smaltiti in modo corretto ed in accordo con la legislazione nazionale. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC WH-MXF09D3E5

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC WH-MXF09D3E5 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag