Gebruiksaanwijzing PANASONIC WH-MDC14C9E8

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC WH-MDC14C9E8. Wij hopen dat dit PANASONIC WH-MDC14C9E8 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC WH-MDC14C9E8 te teleladen.


PANASONIC WH-MDC14C9E8 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1381 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC WH-MDC14C9E8 (5889 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC WH-MDC14C9E8

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] OPMERKING: Wanneer de buitentemperatuur buiten het hierboven vermelde temperatuurbereik ligt, zal de verwarmingscapaciteit aanzienlijk afnemen en zal de mono bloc-unit door een beveiligingsvoorziening misschien niet meer functioneren. Het buitendeel zal weer automatisch opstarten indien de buitentemperatuur weer binnen de limiet ligt. MONO BLOC-UNIT Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen (kinderen inbegrepen) met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten, of zonder ervaring of kennis, tenzij onder toezicht van of na instructie door een persoon die voor hun veiligheid verantwoordelijk is. Vraag advies aan een geautoriseerde dealer of gespecialiseerde vakman wanneer de unit moet geïnstalleerd, verwijderd of opnieuw geïnstalleerd moet worden. [. . . ] Inspecteer de afstandsbediening niet zelf en voer er geen service aan uit. Doet u dit wel, dan kan dit leiden tot beschadiging of slecht functioneren. De beschrijving in deze handleiding van sommige functies geldt misschien niet voor uw unit. Neem contact op met de officiële dealers bij u in de buurt voor nadere informatie. Voor de normale bedrijfsstand zijn de knoppen Indicator Bedrijfsstand Stil UIT/AAN Indicator Bijverwarming Ingeschakeld/Uitgeschakeld Indicator Extra Verwarming Verzoek UIT/AAN Indicator Feitelijke Bedrijfsstand Bijverwarming (UIT/AAN) Indicator Feitelijke Bedrijfsstand Booster-verwarming (UIT/AAN) Indicator Instelstand Systeem UIT/AAN Indicator Controlestand Systeemstatus UIT/AAN Indicator Pompstand Systeem UIT/AAN Instelscherm Timer/Klok Display Externe Thermocontroller aangesloten Weergave Omgevingstemperatuur Buiten Scherm Temperatuur Wateruitlaat Verwarmingsdisplay Toets voor het resetten van een storing De actuele dag en tijd moeten worden ingesteld wanneer u: - De apparatuur voor de eerste keer inschakelt. - Wanneer lange tijd is verstreken sinds de apparatuur voor het laatst is ingeschakeld. De actuele tijd die is ingesteld, is de standaardtijd voor alle bedieningshandelingen met de Timer. De begininstelling blijft van kracht totdat de gebruiker deze wijzigt. Controleer vóór het instellen dat de bedrijfs-LED uit is (OFF). Bij echt werken Druk op of als u met JA de functie wilt inschakelen of op NEE als u de functie wilt uitschakelen, of stel de dag en de tijd naar keuze in. Prioriteit voor verwarming (JA / NEE) Om het verwarmingsgebruik voor het verwarmen van de watertank te gebruiken. Prioriteit voor Verwarming (JA / NEE) Gebruik van alleen de Warmtepomp kiezen voor Verwarmingszijde in de stand HEAT + TANK (VERWARMING + TANK). Instellen Verwarmingsinterval Verwarming De timer voor Verwarming instellen in de stand HEAT + TANK (VERWARMING + TANK) (0, 5 uur ~ 10 uur). Instellen Verwarmingsinterval Tank De timer voor Tank instellen in de stand HEAT + TANK (VERWARMING + TANK) (5 minuten ~ 1 uur 35 minuten). Instellen Vertragingstijd Booster-verwarming Vertraging van de timer voor de booster-verwarming op ON (Aan) zetten als de tanktemperatuur niet wordt bereikt (20 minuten ~ 1 uur 35 minuten). Sterilisatie (JA / NEE) Gebruik het systeem niet Sterilisatie instellen, als dat nodig is. Tijdens sterilisatie om te Instellen Dag & Tijd Sterilisatie voorkomen dat men tijdens Timer instellen voor sterilisatie een douche verbrandt of te (slechts eenmaal per week). Tijd Aanhouden Sterilisatie De timer instellen voor het handhaven van de verwarmingstemperatuur voor het voltooien van de sterilisatiefunctie (5 minuten ~ 1 uur). Houd en tegelijkertijd 5 seconden lang ingedrukt als u naar de stand voor de speciale instellingen wilt gaan. Wanneer unit AAN is, is de werkings-LED verlicht en de werkelijke temperatuur voor de wateruitvoer en de externe omgeving wordt getoond op de display van de afstandsbediening. - In deze stand levert de mono bloc-unit verwarmingscapaciteit aan het systeem. STAND VERWARMING + TANK - In deze stand levert de mono bloc-unit verwarmingscapaciteit aan de sanitaire tank en het systeem. [. . . ] In de stand Extra Verwarming zijn alle andere functies niet toegestaan. Informatie voor gebruikers over de inzameling en afvalverwerking van oude apparatuur Deze symbolen op de producten, verpakkingen, en/of begeleidende documenten betekenen dat gebruikte elektrische en elektronische producten en batterijen niet met het algemene huishoudelijke afval gemengd mogen worden. Voor een correcte behandeling, recuperatie en recyclage van oude producten en lege batterijen moeten zij naar de bevoegde verzamelpunten gebracht worden in overeenstemming met uw nationale wetgeving en de Richtlijnen 2002/96/EC en 2006/66/EC. Door deze producten en batterijen correct te verwijderen draagt u uw steentje bij tot het beschermen van waardevolle middelen en tot de preventie van potentiële negatieve effecten op de gezondheid van de mens en op het milieu die anders door een onvakkundige afvalverwerking zouden kunnen ontstaan. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC WH-MDC14C9E8

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC WH-MDC14C9E8 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag