Gebruiksaanwijzing PANASONIC VDR-M55EG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC VDR-M55EG. Wij hopen dat dit PANASONIC VDR-M55EG handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC VDR-M55EG te teleladen.


PANASONIC VDR-M55EG : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (14978 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC VDRM55EG (13914 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC VDR-M55EG

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruiksaanwijzing DVD Video Camera Model No. VDR-M55EG VDR-M75EG Gelieve deze gebruiksaanwijzing volledig door te lezen alvorens dit apparaat in gebruik te nemen. Nederlands VQT0R03 QR35672 Belangrijke informatie Voor uw veiligheid De DVD videocamera wordt in- of uitgeschakeld met de hoofdschakelaar, zonder dat dit invloed heeft op de datum/tijd functie. Als u de camera/recorder langere tijd niet zult gebruiken, dient u deze uit te schakelen. WAARSCHUWING : OM BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN, MAG U DIT TOESTEL NIET BLOOTSTELLEN AAN REGEN OF VOCHT. WAARSCHUWING: OM BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN, MAG U UITSLUITEND GEBRUIK MAKEN VAN DE AANBEVOLEN ACCESSOIRES. De DVD videocamera en de netstroomadapter/ oplader zijn voorzien van de volgende waarschuwingen. [. . . ] Gebruik geen transparante voorwerpen. Opmerking: Zorg ervoor dat u niet met uw hand o. i. d. de infraroodsensor blokkeert. (Wit overhemd of karton) Camera Functions Setup Program AE Auto White Bal. Set EIS Dig. Zoom Outdoor Indoor Wind Cut ENTER RETURN RAM Infraroodsensor 2 Druk op de MENU toets, kies "White Bal. ", "Set" en druk vervolgens op de A toets. Vergeet niet de dop van de lens te halen voor u de DVD videocamera aan zet. De witbalans kan niet goed werken wanneer u de DVD videocamera aan zet met de dop op de lens. 3 Druk op de A toets: De "h" indicator stopt met knipperen en blijft continu branden: Als de indicator blijft branden is de witbalans ingesteld. Set EXIT RAM 4 Druk op de C toets om de instelling af te sluiten. 0:00:00 REM 3 0 MIN 8 : 0 0 AM SEP 30 2 0 0 5 FINE Opmerking: Het is aan te bevelen dat u instelt op "Dig. Zoom: Off" (Uit) (Zie bladzijde 53) alvorens de witbalans in te stellen. Gebruik geen gekleurd voorwerp voor het instellen van de witbalans: Op die manier kan nooit de juiste kleur worden ingesteld. Afhankelijk van de opname-omstandigheden kan het instellen van de witbalans soms even duren. Stel in dit geval de witbalans in een lichte omgeving in en gebruik een zo wit mogelijk object. Als het geheugen een eerder handmatig ingestelde witbalans bevat, knippert de "h"-indicator. 74 Gebruiken van de beeldstabilisatie (SIS) Als u zoom gebruikt om een onderwerp vergroot op te nemen, zal de wazigheid in het opgenomen beeld worden gecorrigeerd. 1 Druk op de MENU toets, kies "SIS" van het "Camera Functions Setup" menuscherm en druk vervolgens op de A toets. Came r a F u nc t i on s Se t u p P r o g r am AE Wh i t e Ba l . Zo om Of f Wi n d Cu t ENTER RETURN RAM functie weer inschakelen ("On") voor u de DVD videocamera uit zet, behalve wanneer u normaal gesproken wilt opnemen zonder de elektronische beeldstabilisatie: Deze functie werkt alleen bij video-opnamen: niet bij het opnemen van foto's. Opmerking: De SIS instelling wordt bewaard in het geheugen wanneer de DVD videocamera wordt uitgeschakeld. Wanneer u de camera/recorder op een statief of ander stabiel oppervlak gebruikt, kunt u de SIS functie het beste uitschakelen. Wanneer u "SIS: On" (aan) heeft ingesteld, zal een klein verschil optreden tussen de daadwerkelijke bewegingen van het toestel en de op het beeld weergegeven bewegingen. Te grote bewegingen van het toestel kunnen niet helemaal worden gecorrigeerd, ook al heeft u "SIS: On" ingesteld. Als u beelden opneemt met een vergroting van 24x of meer en SIS op "On" zet in duistere plaatsen, kunnen nabeelden (beeldschaduw) worden opgenomen. Gebruik in dit geval bij voorkeur een statief en zet SIS op "Off" (alleen voor VDR-M55EG). U kunt de SIS-functie niet gebruiken bij het maken van foto's (alleen voor VDR-M75EG). De SIS-functie werkt alleen bij filmopnames (alleen voor VDR-M75EG). 2 Kies "On" of "Off", en druk vervolgens op de A toets. 3 Druk op de MENU toets om de instelling af te sluiten. Controleren of de SIS functie aan of uit staat U kunt aan de op het scherm weergegeven informatie zien of de beeldstabilisatie (SIS) aan of uit staat. SIS 0:00:00 REM 3 0 MIN FINE 8 : 0 0 AM SEP 30 2 00 5 Wanneer u voor een opname de beeldstabilisatie heeft uitgeschakeld ("Off"), kunt u het beste deze Verminderen van windruis tijdens de opname (Wind Cut) Bij het opnemen van geluid met de ingebouwde microfoon van deze DVD videocamera, kunt u de windruis verminderen. Als u "Wind Cut: ON" wordt ingesteld, zullen bepaalde lage tonen die door de microfoon worden opgepikt tijdens de opname worden genegeerd: Hierdoor zal bij het afspelen de stem van uw onderwerp of de andere geluiden beter te horen zijn. 1 Druk op de MENU toets, kies "Wind Cut" van het "Camera Functions Setup" menuscherm en druk vervolgens op de A toets. Camer a F u nc t i on s S e t u p P r o g r am AE Wh i t e Ba l . Zoom On Wi n d Cu t Of f ENTER RETURN RAM 2 Kies "On" en druk vervolgens op de A toets. 3 Druk op de MENU toets om de instelling af te sluiten. FINE 0:00:00 REM 3 0 MIN 8 : 0 0AM SEP 30 2005 Opmerking: U kunt ook via de op het display getoonde informatie controleren of het Wind Cut aan staat. De instelling voor het Wind Cut zal ook wanneer de DVD videocamera wordt uitgeschakeld worden bewaard in het geheugen. 64). Pictogram Wind Cut 75 Setup opnamefuncties 12 Omschakelen van de videokwaliteit (VIDEO Mode) Voor wat betreft de kwaliteit van de opgenomen videobeelden kunt u kiezen uit "XTRA", "FINE" en "STD". [. . . ] Richt de afstandsbediening op de infraroodsensor om de DVD videocamera te bedienen. Staat de infraroodsensor van de DVD videocamera bloot aan direct zonlicht of bijvoorbeeld een felle fluorescentielamp (TL)?De DVD videocamera kan niet worden bediend met de afstandsbediening wanneer de infraroodsensor bloot staat aan fel licht. Controleer ook of de batterijen met de polen in de goede richting geplaatst zijn. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC VDR-M55EG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC VDR-M55EG zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag