Gebruiksaanwijzing PANASONIC VDR-M30EG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC VDR-M30EG. Wij hopen dat dit PANASONIC VDR-M30EG handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC VDR-M30EG te teleladen.


PANASONIC VDR-M30EG : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4315 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC VDR-M30EG (9796 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC VDR-M30EG

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruik alleen de meegeleverde AV-kabels, componentkabels en USB-kabels. Als u een losse, algemeen verkrijgbare kabel gebruikt, let er dan op dat deze maximaal 3 meter lang is. KLASSE 1 LASERPRODUCT OPGELET! PLAATS DEZE UNIT NIET IN EEN BOEKENKAST, INGEBOUWDE KAST OF EEN ANDERE AFGESLOTEN RUIMTE. ZORG ERVOOR DAT HET TOESTEL IN EEN GOED GEVENTILEERDE RUIMTE WORDT GEBRUIKT. [. . . ] Zelfs als beelden op dezelfde dag zijn opgenomen, worden deze in de onderstaande gevallen gescheiden gerangschikt. jAls het aantal scènes de 99 overschrijdt VIDEO Beweeg de volumeknop om het volume in te stellen. Naar "r": het volume gaat omhoog Naar "s": het volume gaat omlaag Hoe verder de aanduiding [ ] naar rechts verschuift, hoe hoger het volumeniveau. Als de aanpassing gereed is, verdwijnt de volume-aanduiding. Video's afspelen op datum Opgenomen beelden worden op datum gerangschikt. jAls de opnamestand wordt gewijzigd van HN/HE naar HG of van HG naar HN/HE (­1, ­2. . . wordt toegevoegd achter het opnametijdstip op het scherm. ) VIDEO 1 Druk op MENU, selecteer vervolgens [INSTL. AFSP. ] # [AFSP INST] # [DATUM] en druk op de cursor. MENU jAls van laag wordt gewisseld op een DVD-R DL 2 Selecteer de afspeeldatum en druk vervolgens op de cursor. De beelden die op dezelfde dag zijn opgenomen, worden als miniatuur weergegeven. VQT1G56 82 Afspelen Afspelen hervatten Indien het afspelen van een scène halverwege is gestopt, kan het afspelen worden hervat op het punt waar het is gestopt. Foto's (JPEG) op een SD-kaart bekijken PHOTO Druk op MENU, selecteer vervolgens [INSTL. AFSP. ] # [HERH AFSP. ] # [AAN] en druk op de cursor. MENU Het bekijken van foto's opgenomen op disc. 1 Draai de functieknop om selecteren. OFF te STD HD Indien het afspelen van een video is gestopt, verschijnt [ ] in het miniatuur van de gestopte scène. De lensdop sluit. 2 Beweeg de cursor omhoog en dan naar rechts om het tab [ te selecteren. ] De functie uitschakelen Druk op MENU, selecteer vervolgens [INSTL. AFSP. ] # [HERH AFSP. ] # [UIT] en druk op de cursor. Het opgeslagen punt van waar het afspelen hervat dient te worden, wordt verwijderd zodra de camera wordt uitgeschakeld, de functieknop wordt bedient of de disc wordt uitgeworpen. (De [HERH AFSP. ] -instelling blijft gehandhaafd. ) 2 A Tab foto's bekijken De foto's op de SD-kaart worden als miniatuur weergegeven (beperkt formaat). 3 Selecteer een bestand om af te spelen. B Vorige pagina C Volgende pagina D Bestandsnummer E Map-/bestandsnaam Het geselecteerde bestand wordt geel omcirkeld. Indien 9 of meer bestanden zijn opgenomen, kan de volgende (of vorige) pagina worden weergegeven door de cursor naar links/rechts VQT1G56 83 Afspelen of naar beneden te bewegen. U kunt ook [ ]/[ ] selecteren door de cursor naar links/rechts te bewegen en vervolgens op het midden van de cursor te drukken. De weergave van het bestandsnummerdisplay verandert in het paginanummer wanneer het tab foto's bekijken of [ ]/[ ] is geselecteerd. ª Compatibiliteit van foto's Deze camera voldoet aan de standaard DCF (Design rule for Camera File system) die is vastgesteld door JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association). (l 86) Bestanden die niet kunnen worden afgespeeld (miniaturen weergegeven als [ ]), kunnen niet worden verwijderd. Indien [ALLE SCÈN. ] (HD-modus)/[ALLES] (STD-modus) is geselecteerd en een grote hoeveelheid scènes op de disc of SD-kaart staat, kan de verwijdering enige tijd in beslag nemen. Schakel tijdens het verwijderen de camera niet uit. 1 Druk op de toets MENU, kies dan [EDIT SCÈNE] # [KNIP] # [Instel. ] (HD-modus) of [JA] (STD-modus) en druk op de cursortoets. MENU VQT1G56 86 Bewerken 2 Selecteer de scène die u in tweeën wilt knippen, en druk vervolgens op de cursor. Als de bevestigingsmelding verschijnt, selecteert u [JA] en drukt u vervolgens op de cursor. De scènes die zijn gewist na de verdeling kunnen niet worden teruggehaald. Scènes kunnen niet meer worden opgesplitst als het maximumaantal van 999 is bereikt. Indien de hoeveelheid opgenomen tijd van de scène kort is, is verdelen wellicht niet mogelijk. Indien beelden die zijn gedeeld afgespeeld worden op een ander apparaat, kunnen de punten waar de scenes aan elkaar gezet zijn niet duidelijk zijn. Gegevens die zijn opgenomen op een ander apparaat kunnen niet verdeeld worden. Als [Alles annul. ] is geselecteerd, worden verdeelpunten van alle scènes gewist en het toestel keert terug naar de instelling waarin alle scènes worden afgespeeld zelfs als u ervoor heeft gekozen de scènes op datum af te spelen. Gegevens die zijn vastgelegd of bewerkt op een ander toestel kunnen niet verdeeld worden en de verdeelpunten kunnen niet gewist worden. Andere discs dan DVD-RAM kunnen niet verdeeld of geselecteerd worden en de verdeelpunten kunnen niet gewist worden als de resterende ruimte op de disc klein wordt. De geselecteerde scène wordt afgespeeld. 3 Wanneer u het punt bereikt waarop u de scène in tweeën wilt knippen, beweegt u de cursor omlaag om het knippunt in te stellen. Met slow-motion weergave of frame-per-frame weergave kunt u gemakkelijk het punt zoeken waarop u de scène in tweeën wilt knippen. [. . . ] Wanneer koele lucht van een airconditioner rechtstreeks op dit toestel wordt geblazen. (bijvoorbeeld een verwarmd zwembad) Wanneer u dit toestel van een koude plaats naar een warme plaats of omgekeerd brengt. Als u bijvoorbeeld op een skipiste een opname hebt gemaakt en het toestel vervolgens meeneemt naar een verwarmd vertrek, plaatst u het toestel in een plastic zak en verwijdert u zoveel mogelijk lucht uit deze zak, waarna u de zak sluit. Laat het toestel ongeveer een uur in het vertrek liggen om het toestel op kamertemperatuur te laten komen en gebruik het dan. 5 000K 1) 6) 4 000K 7) 3 000K 8) 2 000K 9) 10) 1 000K Wat te doen als de lens is beslagen. Verwijder de accu of de netadapter en laat het toestel ongeveer 1 uur liggen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC VDR-M30EG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC VDR-M30EG zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag