Gebruiksaanwijzing PANASONIC VDR-D50

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC VDR-D50. Wij hopen dat dit PANASONIC VDR-D50 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC VDR-D50 te teleladen.


PANASONIC VDR-D50 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (6718 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC VDR-D50 (6549 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC VDR-D50

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Veiligheidsinstructies WAARSCHUWING: OM HET RISICO VAN BRAND, ELEKTRISCHE SCHOK OF PRODUCTBESCHADIGING TE VERKLEINEN, STELT U DIT APPARAAT NIET BLOOT AAN REGEN, VOCHT, DRUPPELS OF SPETTERS, EN MAG U GEEN VOORWERPEN WAARIN EEN VLOEISTOF ZIT BOVENOP HET APPARAAT PLAATSEN. ER BEVINDEN ZICH GEEN ONDERDELEN IN HET APPARAAT DIE DOOR DE GEBRUIKER MOETEN WORDEN ONDERHOUDEN. Het stopcontact moet dichtbij het apparaat zitten en gemakkelijk bereikbaar zijn. Om dit apparaat volledig los te koppelen van het elektriciteitsnet, trekt u de stekker van het netsnoer uit het stopcontact. De productidentificatie vindt u op de onderkant van het toestel. EMC ElektroMagnetische compatibiliteit Dit symbool (CE) bevindt zich op de kenplaat. [. . . ] Druk nogmaals op de joystick om de selectie van de scène ongedaan te maken. De scènes komen in de afspeellijst terecht in de volgorde waarin ze werden geselecteerd. 4 5 Druk op de MENU-knop. Als het bevestigingsbericht wordt weergegeven selecteert u [JA] en drukt u op de joystick. Afspeellijst bewerken De oorspronkelijke scènes worden niet aangetast door het bewerken van scènes op een afspeellijst. ¬ Selecteer te draaien. door aan de standkiezer 2 1 Selecteer de afspeellijst die u wilt bewerken en druk op de joystick. Selecteer (AFSPEELLIJST) en druk op de joystick. Functie Bedieningswijze Het verwijderen van scènes uit een afspeellijst gaat op dezelfde wijze als "Scènes/bestanden verwijderen". (l 159) De oorspronkelijke scènes worden niet aangetast als scènes uit een afspeellijst worden verwijderd. Als [ALLES] wordt geselecteerd, wordt de geselecteerde afspeellijst verwijderd. U kunt scènes in een afspeellijst ook verwijderen via het menu. Scènes uit een afspeellijst wissen maakt geen ruimte vrij voor extra opnames. De afspeellijst zelf wordt verwijderd als u alle scènes uit de lijst verwijdert. Wanneer u een afspeellijst verwijdert, verandert de nummering van de volgende afspeellijsten. Scènes verwijderen Scènes aan een afspeellijst toevoegen Er kunnen scènes aan de gemaakte afspeellijst worden toegevoegd. Selecteer het menu. (l 130) [EDIT LIJST] # [TOEVOEGEN] # [JA] De vervolgstappen zijn dezelfde als stap 3 tot 5 in "Nieuwe afspeellijst samenstellen". (l 163) 164 LSQT1324 Functie Bedieningswijze Scènes binnen een afspeellijst verplaatsen De volgorde van scènes in de afspeellijst kan worden gewijzigd door de scènes te verplaatsen. 1 2 Selecteer het menu. (l 130) [EDIT LIJST] # [VERPLAATS] # [JA] Selecteer de scène die u wilt verplaatsen en druk op de joystick. Rond de geselecteerde scène verschijnt een rood kader, en een gele balk geeft de plaats aan waar ze zal worden ingevoegd. 3 Selecteer het punt waar u de scène wilt invoegen en druk op de joystick. Meer scènes verplaatsen in de afspeellijst Herhaal de stappen 2 tot 3. Bewerking beëindigen Druk op de MENU-knop. Een scène splitsen Hiermee kan een scène in tweeën worden gesplitst. Selecteer het menu. (l 130) [EDIT LIJST] # [KNIP] # [JA] De vervolgstappen zijn dezelfde als stap 2 tot 4 in "Een scène splitsen" voor "Scènes bewerken". (l 161) Scènes samenvoegen Met deze functie kunnen alleen twee achtereenvolgende scènes worden samengevoegd tot één. Selecteer het menu. (l 130) [EDIT LIJST] # [SAMENVOEGEN] # [JA] De vervolgstappen zijn dezelfde als stap 2 tot 3 in "Scènes samenvoegen" voor "Scènes bewerken". (l 162) LSQT1324 165 Bewerken 4 Functie Stilstaande beelden bewerken (SD) ¬ Selecteer door aan de standkiezer te draaien. Bedieningswijze Stilstaande beelden vergrendelen Hiermee wordt voorkomen dat bestanden met stilstaande beelden per ongeluk worden verwijderd. (Zelfs als u bestanden op een SD-kaart vergrendelt, worden alle bestanden verwijderd als de kaart wordt geformatteerd. ) 1 2 Selecteer het menu. (l 130) [BEELDINST. ] # [VERGRENDELD. ] # [JA] Selecteer het bestand dat u wilt beveiligen, en druk dan op de joystick. [ ] wordt weergegeven en het geselecteerde bestand wordt vergrendeld. Instellingen beëindigen Druk op de MENU-knop. 166 LSQT1324 Functie Bedieningswijze DPOF-instelling Hiermee kunnen de afdrukgegevens naar geselecteerde stilstaande beelden worden geschreven. DPOF (Digital Print Order Format) is een formaat waarmee gebruikers van een digitale camera kunnen bepalen welke beelden die zijn vastgelegd op de SD-kaart, moeten worden afgedrukt met informatie over het aantal afdrukken dat zij willen maken. (Let op: Niet alle commerciële afdrukcentrales ondersteunen deze mogelijkheid op dit moment. ) 1 2 Selecteer het menu. (l 130) [BEELDINST. ] # [DPOF Inst. ] # [Instel. ] Selecteer het bestand dat u wilt instellen, en druk dan op de joystick. 3 Selecteer het aantal afdrukken en druk op de joystick. Stel het aantal afdrukken in op [0] om de instelling te annuleren. [. . . ] De automatische witbalansregeling werkt daardoor niet normaal onder andere lichtbronnen. 10 000K 9 000K 8 000K 7 000K 6 000K 5) 2) 3) 4) automatische witbalansregeling misschien niet goed werken als er meer dan één lichtbron is. Voor licht dat buiten het functionele bereik van de automatische witbalansregeling valt, gebruikt u de handmatige witbalansregeling. Witbalansregeling Met de witbalansregeling wordt de kleur wit onder verschillende lichtbronnen geregistreerd. Door te herkennen welke tint de kleur wit heeft onder zonlicht en welke onder gloeilicht, kan het toestel de onderlinge balans tussen de andere kleuren regelen. De kleur wit is de referentie voor alle kleuren; door de referentiekleur wit te herkennen, kan dit toestel beelden met een natuurlijke kleur opnemen. Autofocus De lens gaat automatisch naar voor of achter om scherp te stellen op het onderwerp. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC VDR-D50

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC VDR-D50 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag