Gebruiksaanwijzing PANASONIC UTE12HKE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC UTE12HKE. Wij hopen dat dit PANASONIC UTE12HKE handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC UTE12HKE te teleladen.


PANASONIC UTE12HKE : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3184 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC UTE12HKE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] U dient de eenheid niet zelf te installeren, te verwijderen en opnieuw te installeren. onjuiste installatie kan leiden tot lekkage , een elektrische schok of brand. Neem contact op met een erkende dealer of specialist voor de installatiewerkzaamheden. Indien het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, een servicevertegenwoordiger van de fabrikant of Luchtinlaat een gelijkwaardig gekwalificeerd persoon om een mogelijk gevaar te voorkomen. [. . . ] MILIEUVEREISTEN Batterijen afdanken NL Batterij niet weggooien, maar inleveren als KCA. aFDANKEN NA EINDE LEVENSDUUR Informatie over het weggooien van elektrische en elektronische apparatuur (particulieren). Dit symbool betekent in Europa dat gebruikte elektrische en elektronische producten niet bij het normale huishoudelijke afval mogen. Lever deze producten in bij de aangewezen inzamelingspunten, waar ze gratis worden geaccepteerd en op de juiste manier worden verwerkt, teruggewonnen en hergebruikt. In Nederland kunt u uw producten bij uw winkelier inleveren bij de aanschaf van een vergelijkbaar nieuw product. Wanneer u dit product op de juiste manier als afval inlevert, spaart u waardevolle hulpbronnen en voorkomt u potentiële negatieve gevolgen voor de volksgezondheid en het milieu, die anders kunnen ontstaan door een onjuiste verwerking van afval. Neem contact op met uw gemeente voor meer informatie over het dichtstbijzijnde inzamelingspunt of raadpleeg www. Voor zakelijke gebruikers in de Europese Unie Neem voor het weggooien van elektrische en elektronische apparatuur contact op met uw leverancier voor verdere informatie. Informatie over verwijdering van afval in landen buiten de Europese Unie Dit symbool is alleen geldig in de Europese Unie. Neem wanneer u dit product wilt weggooien, contact op met de lokale overheid of uw leverancier en vraag wat de juiste verwijderingsmethode is. Lucht de kamer na het boenen eerst goed, alvorens het apparaat te gebruiken. Installeer het apparaat niet op plaatsen met olieachtige dampen of rook. Wordt gebruikt, wanneer u de afstandsbediening niet bij de hand hebt of bij storingen. Automatisch Houd de knop ingedrukt, totdat u één pieptoon hoort en laat de knop Bij koelen vervolgens los. Houd de knop ingedrukt, totdat u één pieptoon hoort en laat de knop Bij vervolgens los. Verwarmen Houdt opnieuw ingedrukt, totdat 2 pieptonen te horen zijn, en laat dan los. Jaloezie voor luchtstroom in horizontale richting · Jaloezie voor luchtstroom in verticale richting · Goed op de OFF-indicatie op de afstandsbediening, om te vermijden, dat het apparaat ongewild start/stopt. De unit laten werken binnen de aangeraden temperatuur kan leiden tot energiebesparing. Het apparaat kiest elke 30 minuten een bedrijfsmodus, in overeenstemming met de ingestelde temperatuur, de buiten- en de binnentemperatuur. Voor het voorkomen van koude lucht kan het gebeuren dat er niet meteen koude lucht wordt uitgeblazen en dat de stroomindicator knippert zodra het apparaat in werking treedt. Het gesmolten ijs loopt af bij de buiteneenheid en de ventilator binnen stopt. KOELINGSMODUS - Genieten van koude lucht DROOGMODUS - Drogen van de omgeving · Het apparaat werkt bij lage ventilatorsnelheid om zo voor een aangename koeling te zorgen. [. . . ] Water of vreemde deeltjes zijn in de afstandsbediening binnengedrongen. Laat het apparaat 2~3 uur verwarmen, zodat de eenheid helemaal droog wordt. Het een en ander fluorescerend licht kan eventueel de signaalzender storen. De eenheid kan met verminderde functionaliteit werken, naargelang de fout die zich voordoet. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC UTE12HKE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC UTE12HKE zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag