Gebruiksaanwijzing PANASONIC U6ML5

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC U6ML5. Wij hopen dat dit PANASONIC U6ML5 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC U6ML5 te teleladen.


PANASONIC U6ML5 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1857 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC U6ML5

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Drücken Sie die Betriebsart-Wahltaste der Fernbedienung, die Sie als Führungs-Fernbedienung festlegen wollen. Voorzorgsmaatregelen bij groepsbesturing of besturing met twee afstandsbedieningen. Een onvolledige montage door uzelf kan waterlekken, elektrische schokken of brand veroorzaken. Zet geen voorwerpen vlakbij de buitenunit en laat geen bladeren en ander afval zich rond de unit ophopen. [. . . ] (Wanneer u een toestel met een open vlam gebruikt, moet u de kamer constant verluchten. ) Plaats geen apparatuur met een open vlam op plaatsen die blootgesteld zijn aan de luchtstroming van de unit of onder de unit. Als de warme lucht naar het plafond stijgt, en de lucht boven de vloer koud blijft, raden wij aan de circulator te gebruiken (= binnenventilator voor het circuleren van lucht). Schakel de voeding niet meteen uit nadat de unit is gestopt maar wacht minstens 5 minuten. Onder de volgende condities bestuurt een microcomputer de luchtrichting, die kan verschillen van de instelling op het scherm. Dit programma dient om de vochtigheid in uw kamer te verminderen met een minimum aan temperatuurdaling (minimale kamerkoeling). De microcomputer bepaalt automatisch de temperatuur en de ventilatorsnelheid (kan niet worden ingesteld met de afstandsbediening). Het systeem wordt niet in werking kamertemperatuur laag is (<20°C). Tijdens continue werking met luchtstroom naar beneden bij het koelen met een unit opgehangen aan het plafond of bevestigd aan de wand, kan de microcomputer de luchtrichting besturen en dan verandert ook de indicatie op de afstandsbediening. ) De binnenunit en afstandsbediening moeten minstens 1 meter verwijderd zijn van televisie, radio, stereo of gelijkaardige apparatuur. Plaats geen voorwerpen onder de binnenunit die door water kunnen worden beschadigd. Wanneer de vochtigheid boven 80% is of wanneer de afvoer verstopt is, kan condensvorming optreden. Voorzorgsmaatregelen bij groepsbesturing of besturing met twee afstandsbedieningen De unit inspecteren terwijl de ventilator draait is gevaarlijk. Schakel altijd de hoofdschakelaar uit en verwijder de zekeringen uit het besturingscircuit in de buitenunit. Behalve individuele besturing (één afstandsbediening bestuurt één binnenunit), biedt dit systeem nog twee andere besturingssystemen. Controleer het volgende als uw unit met één van die besturingssystemen is uitgerust: Groepsbesturing Eén afstandsbediening bestuurt tot 16 binnenunits. Besturing met twee afstandsbedieningen Twee afstandsbedieningen besturen één binnenunit (bij groepsbesturing is dat een groep van binnenunits). Controleer en verwijder alles dat de inlaat- en uitlaatopeningen van de binnen- en buitenunits zou kunnen blokkeren. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die bij de binnenunits wordt geleverd voor meer informatie hierover en vergeet niet de schoongemaakte luchtfilters weer op dezelfde manier te monteren. Schakel de voeding in ten minste 6 uur voordat u het systeem gebruikt, dit om een vlotte werking te verzekeren. Zodra de voeding wordt ingeschakeld, verschijnen de displays van de afstandsbediening. Neem volgende voorzorgsmaatregelen in acht om voor een optimale werking van het systeem te zorgen. [. . . ] Om voor een optimaal onderhoud van uw units te zorgen, raden wij aan de normale onderhoudswerkzaamheden aan te vullen met een onderhoudsen inspectiecontract. Ons dealernetwerk heeft toegang tot een permanente voorraad essentiële onderdelen om uw airconditioner zo lang mogelijk te laten meegaan. Vermeld altijd de volgende informatie wanneer u uw dealer om een interventie vraagt: · WAARSCHUWING Wijzig, demonteer, verwijder, herinstalleer, of repareer de unit niet zelf aangezien een verkeerde demontage of installatie een elektrische schok of brand kan veroorzaken. Zorg dat er geen open vlammen zijn in het geval van een koelmiddellek. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC U6ML5

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC U6ML5 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag