Gebruiksaanwijzing PANASONIC U4LE2E5

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC U4LE2E5. Wij hopen dat dit PANASONIC U4LE2E5 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC U4LE2E5 te teleladen.


PANASONIC U4LE2E5 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (13396 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC U4LE2E5

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Doet u dit niet, dan is er in extreme gevallen gevaar voor verstikking. Gebruik of bewaar in geen geval benzine of andere brandbare gassen of vloeistoffen in de buurt van de airconditioner - dit is zeer gevaarlijk. Gebruik dit toestel niet in een omgeving waar mogelijk ontploffingsgevaar bestaat. Steek in geen geval uw vingers of andere voorwerpen in de binnenof buitenunit van de airconditioner, want de draaiende onderdelen in het binnenwerk kunnen letsel veroorzaken. [. . . ] Gebruik het toestel uitsluitend waarvoor het bedoeld is zoals omschreven in deze bedieningshandleiding. Indb 22 2017/05/18 14:07:39 LET OP Zorg voor een apart stopcontact dat uitsluitend bestemd is voor elk individueel toestel en een stroomonderbreker, aardlekschakelaar of verliesstroomschakelaar ter beveiliging tegen te hoge stromen in de uitsluitend voor de apparatuur bestemde stroomleiding. Zorg voor een apart stopcontact voor elk individueel toestel; volledig loskoppelen betekent dat alle polen van de aansluiting losgekoppeld zijn van het vaste net, in overeenstemming met de regelgeving betreffende de bedrading. Om eventuele risico's van het kapot raken van isolatie te voorkomen, moet het toestel geaard worden. Gebruik geen snoeren waaraan veranderingen zijn aangebracht, aan elkaar gekoppelde snoeren, verlengsnoeren of snoeren die niet voldoen aan de specificaties om oververhitting en brand te voorkomen. Staak het gebruik van het product onmiddellijk wanneer er zich enige abnormaliteit/storing voordoet en haal de stekker uit het stopcontact of schakel de stroomonderbreker uit. (Gevaar van rook/brand/elektrische schokken) Voorbeelden van abnormaliteiten/ storingen: • De aardlekschakelaar slaat vaak door. € Er is een brandlucht of een abnormaal geluid terwijl het toestel in werking is. Dit toestel is bedoeld om te worden gebruikt door zeer ervaren of getrainde gebruikers in winkels, lichte industrie en in boerderijen, of voor commercieel gebruik door ongetraind personeel. Dit toestel kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde fysieke, perceptuele of geestelijke vermogens of met een gebrek aan ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan of instructie hebben genoten aangaande het veilige gebruik van het toestel en mits zij de daaraan verbonden gevaren begrijpen. Reiniging en door de gebruiker uit te voeren onderhoud mogen in geen geval gedaan worden door kinderen die niet onder toezicht staan. Zorg ervoor dat het brandalarm en de luchtuitlaat minstens 1, 5 m bij het toestel vandaan zijn. koel of verwarm de ruimte niet teveel als er baby's of minder validen aanwezig zijn. Dit is gevaarlijk, want daar bevindt zich de ventilator die zeer snel ronddraait. Raak de luchtinlaat of de scherpe aluminium vinnen van de buitenunit niet aan. KENNISGEVING • Tijdens onweer is het mogelijk dat de compressor tijdelijk stopt met werken. NEDERLANDS Belangrijke informatie betreffende het gebruikte koelmiddel Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen. Koelmiddeltype: R410A GWP-waarde(1): 2088 (1) GWP = global warming potential (broeikaseffect) Geregelde controles op koelmiddellekkages kunnen noodzakelijk zijn, navenant de Europese of plaatselijke wetgeving. Indb 23 2017/05/18 14:07:41 Voorzorgen in het gebruik Installatie Deze airconditioner moet correct worden geïnstalleerd door bevoegde installateurs overeenkomstig de installatieinstructies die met dit toestel worden meegeleverd. Controleer voor de installatie of het voltage van de stroomvoorziening bij u thuis of op uw werkplek hetzelfde is als het voltage dat staat aangegeven op het naamplaatje. [. . . ] Opmerking over het batterijsymbool (zie de twee voorbeelden): Dit symbool kan worden gebruikt in combinatie met een chemische aanduiding. In dit geval voldoet de aanduiding aan de eisen uit de Richtlijn voor de chemische stof in kwestie. Attentie: Installeer de buitenunit niet op plekken waar er zeewater direct op spetteren, of in een zwavelrijke omgeving, bijvoorbeeld bij een hete bron. ) Bedrading Alle bedrading moet voldoen aan de plaatselijk geldende regelgeving. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC U4LE2E5

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC U4LE2E5 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag