Gebruiksaanwijzing PANASONIC U-16ME1E81

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC U-16ME1E81. Wij hopen dat dit PANASONIC U-16ME1E81 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC U-16ME1E81 te teleladen.


PANASONIC U-16ME1E81 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2076 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC U-16ME1E81 (1912 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC U-16ME1E81

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Steek uw vingers of andere objecten niet in de binnen- of buiteneenheid. Houd de afstandsbediening buiten het bereik van peuters en jonge kinderen om te voorkomen dat zij de batterijen per ongeluk doorslikken. Indien het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, een servicevertegenwoordiger van de fabrikant of een gelijkwaardig gekwalificeerd persoon om een mogelijk gevaar te voorkomen. Verwijder de batterijen indien het apparaat gedurende lange tijd niet zal worden gebruikt. [. . . ] Controleer na een lange gebruiksperiode het installatierek op beschadiging. Inhoudsopgave Veiligheidsmaatregelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Informatie over wetgeving . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Productoverzicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Auto, verwarmen, koelen, drogen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Ventilatorsnelheid, luchtswing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Krachtig, rustig, ion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Timer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Onderhoud & reiniging. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 26 INFORMATIE OVER WETGEVING Dit apparaat is niet bedoeld om zonder toezicht te worden gebruikt door jonge kinderen of mensen met een handicap. Houd toezicht op jonge kinderen om te voorkomen dat zij met het apparaat gaan spelen. Gebruiksomstandigheden Gebruik deze airconditioner binnen het volgende temperatuurbereik. Temperatuur (C) KOELEN Maximum Minimum Maximum Minimum Binnen *DBT *WBT 32 16 30 16 23 11 Milieuvereisten Milieuvereisten Batterijen afdanken NL Batterij niet weggooien, maar inleveren als KCA. VERWARMEN Afdanken na einde levensduur Afdanken na einde levensduur Temperatuur (C) KOELEN VERWARMEN Maximum Minimum Maximum Minimum Buiten *DBT *WBT 43 -15 24 -15 26 18 Informatie over het weggooien van elektrische en elektronische apparatuur (particulieren) Dit symbool betekent in Europa dat gebruikte elektrische en elektronische producten niet bij het normale huishoudelijke afval mogen. Lever deze producten in bij de aangewezen inzamelingspunten, waar ze gratis worden geaccepteerd en op de juiste manier worden verwerkt, teruggewonnen en hergebruikt. In Nederland kunt u uw producten bij uw winkelier inleveren bij de aanschaf van een vergelijkbaar nieuw product. Wanneer u dit product op de juiste manier als afval inlevert, spaart u waardevolle hulpbronnen en voorkomt u potentile negatieve gevolgen voor de volksgezondheid en het milieu, die anders kunnen ontstaan door een onjuiste verwerking van afval. Neem contact op met uw gemeente voor meer informatie over het dichtstbijzijnde inzamelingspunt of raadpleeg www. nvmp. nl, www. ictoffice. nl of www. stibat. nl. Voor zakelijke gebruikers in de Europese Unie Neem voor het weggooien van elektrische en elektronische apparatuur contact op met uw leverancier voor verdere informatie. Informatie over verwijdering van afval in landen buiten de Europese Unie Dit symbool is alleen geldig in de Europese Unie. Neem wanneer u dit product wilt weggooien, contact op met de lokale overheid of uw leverancier en vraag wat de juiste verwijderingsmethode is. *DBT: Droge bolttemperatuur *WBT: Natte bolttemperatuur Bij een buitentemperatuur tot -15C kan deze eenheid nog als koeler werken in een andere ruimte dan een woonkamer, zoals een computerkamer, terwijl de temperatuur in deze kamer 16C of meer is en de vochtigheid maximaal 80%. Wanneer de buitentemperatuur -15C bereikt, zal de compressor stilvallen en opnieuw in werking treden zodra de temperatuur meer dan -15C bedraagt. Opmerking: De stekkers van het netsnoer mogen alleen worden vervangen of gemonteerd door gekwalificeerd personeel. Er zijn 5 mogelijkheden voor verticale/horizontale richting van de luchtstroom. Stel de horizontale en verticale jaloezien niet met de hand af. VENTILATORSNELHEID, LUCHTSWING Selecteer de ventilatorsnelheid. AUTO HEAT COOL DRY ION FAN SPEED AIR SWING Als de verticale luchtstroom is ingesteld op automatisch, bewegen de jaloezien automatisch omhoog en omlaag. Wanneer de "ON" timer is ingeschakeld, start de eenheid mogelijk met voortijdige werking voordat de ingestelde tijd wordt bereikt. Nadat de timer is ingesteld, worden de instellingen dagelijks uitgevoerd. In het geval van een elektriciteitsstoring kunt u de vorige instelling herstellen (nadat er weer elektriciteit is) door op de knop te drukken. Als de timer wordt geannuleerd, drukt u op om de vorige instelling te herstellen. TIMER Stel de timer in op ON of OFF. 1 AUTO HEAT COOL DRY ION FAN SPEED AIR SWING Stel de gewenste tijd in. 2 MODE OFF/ON ion QUIET Tip Houd de knop ongeveer 5 seconden ingedrukt om te kiezen tussen een 12-uurs (am/pm) of 24uurs klok. De indicator dimmen: POWERFUL TEMP FAN SPE N SPEED Bevestig de instelling. 3 AIR SWING WING TI TIMER ON 1 OFF 2 SET 3 CA CANCEL AC SET CHECK CLOCK ECK CL RC Houd de knop 5 seconden ingedrukt. TIMER ON 1 OFF 2 SET 3 CANCEL AC SET CH CHECK CLOCK RC RESET Om te annuleren, houdt u de knop nogmaals 5 seconden ingedrukt. RESET Annuleer de geselecteerde timer. INVERTER Om de temperatuurinstelling van C naar F te veranderen, houdt u gedurende ongeveer 10 seconden ingedrukt. De timer is alleen geldig wanneer de klok correct is ingesteld. Om de ON- of OFF-instelling van de timer te annuleren, drukt of en vervolgens op . Nadat de timer is ingesteld, worden de instellingen dagelijks uitgevoerd. De stroomonderbreker is geactiveerd of de timer is foutief ingesteld. Dit is een initile stap tijdens de voorbereiding voor werking wanneer de "ON" timer is ingeschakeld. 32 ONDERHOUD & REINIGING Reinigingsinstructies Gebruik geen benzeen, verdunner of schuurpoeder. [. . . ] Tras 15 minutos de funcionamiento, es normal que se produzca la siguiente diferencia de temperatura entre las tomas de entrada y salida de aire: Enfriamiento: 8C Calentamiento: 14C ESEGUIRE L'ISPEZIONE STAGIONALE DOPO UN PERIODO DI INATTIVIT PROLUNGATO: Controllo delle batterie del telecomando. Nessuna ostruzione alle bocchette di ingresso ed uscita dell'aria. Dopo 15 dall'avvio, normale che vi sia una differenza di temperatura tra l'aria in ingresso e le aperture di uscita: Raffreddamento: 8C Riscaldamento: 14C SEIZOENINSPECTIE NA LANGDURIGE INACTIVITEIT: Controleer de batterijen van de afstandsbediening. Het is normaal dat na 15 minuten gebruikstijd het temperatuurverschil tussen de inlaat- en uitlaatopeningen als volgt is: Bij koelen: 8C Bij verwarmen: 14C INSPECO SAZONAL APS UM PERODO DE INACTIVIDADE PROLONGADO: Verifique as pilhas do controlo remoto. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC U-16ME1E81

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC U-16ME1E81 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag