Gebruiksaanwijzing PANASONIC TY-WK42PV7

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC TY-WK42PV7. Wij hopen dat dit PANASONIC TY-WK42PV7 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC TY-WK42PV7 te teleladen.


PANASONIC TY-WK42PV7 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (254 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC TY-WK42PV7 (3112 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC TY-WK42PV7

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] WAARSCHUWING Binnenunit En Buitenunit Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen (kinderen inbegrepen) met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten, of zonder ervaring of kennis, tenzij onder toezicht van of na instructie door een persoon die voor hun veiligheid verantwoordelijk is. Vraag advies aan een geautoriseerde dealer of gespecialiseerde vakman, wanneer de unit schoongemaakt, gerepareerd, geïnstalleerd, verwijderd of opnieuw geïnstalleerd moet worden. Onjuiste installatie en behandeling zal lekkage, een elektrische schok of brand tot gevolg hebben. Vraag een gekwalificeerde dealer of specialist voor eventueel te gebruiken koelmiddel. [. . . ] Als het netsnoer beschadigd is, moet deze door de fabrikant, een onderhoudsmonteur of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon vervangen worden om mogelijk risico te voorkomen. U wordt ten zeerste geadviseerd de apparatuur te installeren met een differentieelschakelaar of een aardlekschakelaar. Stop met het gebruiken van het product, wanneer er een abnormaliteit/storing optreedt en haal de stekker uit het stopcontact of schakel de stroomschakelaar en de circuitbreker uit. € Er wordt een abnormaal geluid of trilling van de eenheid opgemerkt. € De eenheid stopt onmiddellijk met werken, zelfs als deze ingeschakeld is om te werken. € De ventilator stopt niet, zelfs niet als de eenheid stopt met werken. Neem onmiddellijk contact op met uw plaatselijke leverancier voor onderhoud/ reparatie. Deze apparatuur moet worden geaard om te voorkomen dat een elektrische schok of brand ontstaat. U kunt een elektrische schok voorkomen door het apparaat uit te schakelen: - Voordat de apparatuur wordt gereinigd of nagezien. - Bij langdurige perioden zonder gebruik of - Tijdens zware onweersbuien. Deze stoffen mogen niet gebruikt worden voor tere apparatuur, voedsel, dieren, planten, versieringen of andere objecten. Voor zakengebruikers in de Europese Unie Indien u elektrische en elektronische uitrusting wilt vewijderen, neem dan contact op met uw dealer voor meer informatie. [Informatie over de verwijdering in andere landen buiten de Europese Unie] Deze symbolen zijn enkel geldig in de Europese Unie. Indien u wenst deze producten te verwijderen, neem dan contact op met uw plaatselijke autoriteiten of dealer, en vraag informatie over de correcte wijze om deze producten te verwijderen. 22 De Timer Instellen Voor optimale prestaties moet het apparaat regelmatig gereinigd worden. € Raak niet de aluminium vin aan, het scherpe deel kan letsel veroorzaken. € Gebruik alleen zeep ( pH 7) of milde reinigingsmiddelen voor huishoudelijk gebruik. Neem contact op met de dichtstbijzijnde dealer voor seizoeninspecties. € Na 15 minuten looptijd is het volgende temperatuurverschil tussen inlaat -en uitlaatlucht normaal: KOELEN: ≥ 8 °C VERWARMEN: ≥ 14 °C 2 Stel de timer in op ON of OFF Voorbeeld: UIT om 22:00 OFF/ON 3 Stel de tijd in UP Bij Langdurige Inactiviteit • Schakel de modus VERWARMEN gedurende 2 – 3 uur in. Dit is een manier om vocht dat is achtergebleven in de interne onderdelen grondig te verwijderen en schimmelgroei te voorkomen. OMSTANDIGHEDEN WAARIN U HULP MOET INROEPEN SCHAKEL DE STROOMTOEVOER UIT en consulteer een bevoegde installateur, onder de volgende omstandigheden: • Een abnormaal lawaai tijdens de werking. € Water of vreemde deeltjes zijn in de afstandsbediening binnengedrongen. [. . . ] Druk op TIMER om de timermodus te SELECT openen en druk op om de daginstelling in te voeren. Voer de stappen 4 t/m 7 van de "Wekelijkse instelling van de timer" uit om het huidige timerprogramma te wijzigen of een timerprogramma toe te voegen. Druk op TIMER gedurende 4 seconden, om de weergave naar de wekelijkse timer te wisselen. Druk op TIMER SELECT dag wordt weergegeven, en druk op om de programma-instelling in te voeren. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC TY-WK42PV7

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC TY-WK42PV7 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag