Gebruiksaanwijzing PANASONIC TX-P54Z11E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PANASONIC TX-P54Z11E. Wij hopen dat dit PANASONIC TX-P54Z11E handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PANASONIC TX-P54Z11E te teleladen.


PANASONIC TX-P54Z11E : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (6207 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PANASONIC TX-P54Z11E (6084 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PANASONIC TX-P54Z11E

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruiksaanwijzing Plasmatelevisie Modelnr. TX-P46Z11E TX-P54Z11E Lees deze instructies voordat u het toestel in gebruik neemt. Zie uw Europese Garantie als u contact wilt opnemen met uw plaatselijke Panasonic-dealer voor assistentie. Nederlands TQB0E0888B Tover uw huiskamer om in een bioscoop! Geniet van een fantastisch Kennisgeving over DVB-functies Alle functies met betrekking tot DVB (Digital Video Broadcasting) werken in regio's waar digitale aardse zenders van het type DVB-T (MPEG2 en MPEG4AVC(H. 264)) worden ontvangen, waar digitale DVB-C-kabelservices (MPEG2 en MPEG4-AVC(H. 264)) worden geleverd of waar digitale DVB-S-satellietuitzendingen (MPEG2 en MPEG4-AVC(H. 264)) worden ontvangen. Vraag uw dealer welke regio's hieronder vallen of vraag uw kabelprovider om toegang. Bepaalde functies zijn niet in alle regio's of gebieden beschikbaar. [. . . ] interface Sleuf 1: Kaart geplaatst Volg de bedieningsinstructies op het scherm Bijvoorbeeld: selecteren, start Terug naar de TV EXIT Gekleurde tekens Rode Groene Gele Blauwe De bedieningsinstructies op het scherm komen mogelijk niet overeen met de toetsen van de afstandsbediening. 47 Fabrieksinstellingen U kunt de oorspronkelijke instellingen van de TV herstellen, d. w. z. Alle standaardinstellingen (kanalen, beeld, geluid, enzovoort) worden hersteld. MENU EXIT 1 2 3 Geef het menu weer MENU Selecteer "Instellingen" Hoofdmenu Beeld Geluid Instellingen openen selecteren Selecteer "Systeemmenu" Instellingen openen Uit Timer Link instellingen Kinderslot DVB-T afstemmenu Taal Tv instellingen Gemeensch. interface Systeemmenu Overige instellingen selecteren Openen 4 TV Selecteer "Fabrieksinstellingen" Systeemmenu openen Openen Fabrieksinstellingen Systeem bijwerken Licentiemenu Systeem informatie selecteren Terug naar de TV EXIT 5 Stel de functie in Instellingen herstellen Fabrieksinstellingen Lees het bericht en start het herstel Fabrieksinstellingen Alle gegevens worden gewist Bevestigen Bevestigen Bevestigen Verlaten Terug naar (bevestigen) (bevestigen) (het herstel van de fabrieksinstellingen starten) Volg de instructies op het scherm Reset naar fabrieksinstellingen. Haal de voedingskabel van de tuner uit het stopcontact. "ATP/ACI afstemming" wordt automatisch gestart als u de stroomstekker van de tunerbox opnieuw in het stopcontact steekt. 16) 48 Alleen TV-kanalen opnieuw instellen, bijvoorbeeld na een verhuizing "Opnieuw instellen vanuit het menu Instellingen" (p. 36 - 39) De TV-software bijwerken Van tijd tot tijd zijn er nieuwe versies van de software beschikbaar. U kunt deze downloaden om de prestaties of bediening van de TV te verbeteren. Als het kanaal informatie heeft over een beschikbare update, verschijnt er een berichtbalk. Downloaden Als u niet wilt downloaden EXIT U kunt nieuwe software automatisch of handmatig bijwerken. MENU EXIT 1 2 3 Geef het menu weer MENU Selecteer "Instellingen" Hoofdmenu Beeld Geluid Instellingen openen selecteren De TV-software bijwerken Fabrieksinstellingen Selecteer "Systeemmenu" Instellingen openen Uit Timer Link instellingen Kinderslot DVB-T afstemmenu Taal Tv instellingen Gemeensch. interface Systeemmenu Overige instellingen selecteren Openen 4 Terug naar de TV EXIT Selecteer "Systeem bijwerken" Systeemmenu openen Openen Fabrieksinstellingen Systeem bijwerken Licentiemenu Systeem informatie selecteren 5 Stel de functie in Het softwaresysteem van de TV bijwerken Systeem bijwerken Geavanceerd Automatisch bijwerken Systeem bijwerken Selecteer "Autom. bijwerken zoeken standby Uit Systeem bijwerken zoekt nu stand automatisch naar updates gezocht. Voor het automatisch bijwerken moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan: · De standby-stand is geactiveerd (TV uitgeschakeld via afstandsbediening) · Er wordt niets opgenomen. (TV-functies kunnen hierdoor worden gewijzigd. ) Als u dat niet wilt, stelt u "Autom. bijwerken zoeken standby" in op "Uit". instellen selecteren Elke keer als u Instellen kiest, wordt in de standby- Direct bijwerken Systeem bijwerken Selecteer "Systeem bijwerken zoekt nu" Autom. bijwerken zoeken standby Uit Openen Systeem bijwerken zoekt nu openen selecteren Zoekt naar updates (enkele minuten) en geeft eventueel een bericht Download Het downloaden kan ongeveer 60 minuten duren. Trek de stekker van de tunerbox NIET uit het stopcontact tijdens het downloaden of bijwerken van de software. In dat geval verschijnen planningsgegevens (de datum waarop de nieuwe versie kan worden gebruikt). Het bijwerken wordt niet gestart wanneer de stroomstekker van de tunerbox uit het stopcontact is getrokken. Opmerking 49 Labels voor ingangen Voor eenvoudige identificatie en selectie van de ingangsmodus kunt u elke ingangsmodus voorzien van een label of aansluitingen waarop geen apparatuur is aangesloten, overslaan. De ingangsmodus selecteren p. 26 MENU EXIT 1 2 3 Geef het menu weer MENU Selecteer "Instellingen" Hoofdmenu Beeld Geluid openen BACK/ RETURN Instellingen selecteren Selecteer "Tv instellingen" Instellingen openen Uit Timer Link instellingen Kinderslot DVB-T afstemmenu Taal Tv instellingen Gemeensch. interface Systeemmenu Overige instellingen selecteren Openen 4 Selecteer "Labels voor ingangen" Tv instellingen openen Standaard TOP West Uit Openen 3 seconden Aan Rijk Voorkeur type ondertitels Teletext Teletekst instelling Zijpaneel Labels voor ingangen Timeout balkweergave Weergave speeltijd VIERA TOOLS selecteren TV 5 Selecteer een ingang en stel het label in Labels voor ingangen 1/2 Terug naar de TV EXIT AV1 AV2/S AV3/S COMPONENT PC HDMI1 HDMI2 HDMI3 HDMI4 Labels voor ingangen DVD AV2/S AV3/S COMPONENT PC HDMI1 HDMI2 HDMI3 HDMI4 2/2 instellen selecteren DVB-S DVB-C DVB-T Analoog DVB-S DVB-C DVB-T Analoog De ingestelde labels verschijnen in het menu "Ingangssignaal kiezen" (p. Als u de ingang hebt "Overslaan", kunt u de modus niet selecteren. Gebruikersinput U kunt elke ingangsmodus iedere gewenste naam geven. Stel tekens één voor één in Gebruikersinput Selecteer "Gebruikersinput" selecteren openen Opslaan selecteren BACK/ RETURN Naam A U a u B V b v C W c w D X d x EFGH YZÉË efgh yzéë I Ï i ï JKLMN 01234 j k lmn !:#() OPQ 567 opq +-. R 8 r * ST 9 st _ instellen (maximaal: tien tekens) 50 U kunt met de nummertoetsen tekens instellen. "Tekentabel voor nummertoetsen" (p. 82) Meerder beelden Geniet van twee beelden tegelijk (meerdere beelden), zoals een tv-programma en een dvd. MENU 1 2 3 Geef het menu weer MENU Selecteer "Beeld" Hoofdmenu Beeld Geluid Instellingen openen selecteren Selecteer "Meerder beelden" Beeld 2/2 openen P-NR 3D-COMB Meerder beelden Geavanceerde instellingen Fabrieksinstellingen Uit Uit Openen Reset selecteren Meerder beelden Labels voor ingangen DVD Opdrachten via de afstandsbediening zijn van toepassing op het hoofdscherm. AV1 Verlaten PandP Wisselen Hoofdscherm Subscherm Bediening in een scherm met meerdere beelden TV Geef de kleurenbalk weer als deze niet wordt weergegeven Picture-in-Picturemodus (PinP) DVD Picture-and-Picturemodus (PandP) DVD AV1 Gele AV1 Groene Verlaten PinP Wisselen Geavanceerd Verlaten PandP Wisselen Blauwe AV1 DVD Verlaten PandP Wisselen Kleurenbalk Multi-venster verlaten Rode De ingangsmodus Subscherm en of het kanaal van het subscherm wijzigen hoofdscherm omwisselen Blauwe Wijzig de ingangsmodus of het kanaal via de afstandsbediening (p. [. . . ] Dolby en het symbool met de dubbele D zijn handelsmerken van Dolby Laboratories. DTS en DTS Digital Out zijn gedeponeerde handelsmerken, en de DTS beeldmerken en het symbool zijn handelsmerken van DTS, Inc. GUIDE Plus+ is (1) een geregistreerde merknaam of merknaam van, (2) geproduceerd onder licentie van en (3) onderwerp van verscheidene internationale patenten en patentapplicaties beheerd door, of in licentie van, Gemstar-TV Guide International, Inc. DLNA®, het DLNA-logo en DLNA CERTIFIEDTM zijn handelsmerken, servicemerken of certificeringsmerken van Digital Living Network Alliance. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PANASONIC TX-P54Z11E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PANASONIC TX-P54Z11E zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag